Попитай ме каквото искаш -

смело!

Какво ли ще загубиш от това?

 

Недей да търсиш черно или бело,

не ми приписвай нищо

от това;

 

Ти мислиш нещо -

аз пък мисля друго;

Кажи си го,
недей се сдържай ти;

 

Дори да е ужасно,

или грубо,

почувстваш ли го -

просто си кажи;

 

Бариерите за всичко са в ума ни

и границите правим си сами;

Когато кажем, нещо, че е трудно  -

тогава става трудно - разбери;

 

Когато пък си кажем,

че е лесно -

за миг то става лесно и за нас;

 

Нима не е прекрасно и чудесно,

че мили мои -

Силата е в нас?

 

Енергията - мощна, магнетична,

е в твоите и в моите ръце;


Когато искаш - можеш,

можеш ВСИЧКО!

Повярваш ли го -

зная,

то ще Е!

 

Каквото те притеснява ли?

Провалът?
А може би притиска те страха?

 

 

Вникни дълбоко
в тая тъмна зала -
и Отговор ще кажеш -
засия!

В тунела мрачен,

в кладенеца тъмен,

на дъното е смес от
Животвор,

 

вземи я в шепи,
бавничко отпий я,
до днес ти беше,

може би - в затвор;

 

Бариери ли?

Надскачай ги!

Взриви ги!

Не вярвай в тях,
не вярвай нито миг!

 

И слабостите свои -

пребори ги,

и грабвай смело,

грабвай всеки миг!