Когато сутрин се събудиш
с туптене в своите гърди,
преди да сториш нещо друго,
че Жив си – ти Благодари!
 
Мнозина днес ще си отидат
и няма да ги видим веч!
Смъртта ще ги откъсне леко
и те ще идат надалеч…
 
Сега си Жив!
Празнувай, Братко!
И който видиш – поздрави!
Денят ти нека мине гладко
и с обич ти го обгърни!
 
Сега си тук, а утре?
Знам ли…
А утре може би пък не…
И може би последно днеска
ти виждаш синьото небе!
 
И може би последно виждаш
любимата си ил любим…
И майка си, или баща си,
и щерката, или пък син…
 
Празнувай, Братко!
Нямаш време.
Не знаеш следващият миг -
ще дава ли, или ще вземе,
и колко време имаш ти?
 
Животът си минава,
ето,
секундата и тя върви,
за Миг един…
те няма вече…
Но Жив ли си…
Благодари…