Главното е тука

ний да разбереме

как вървим в сполука

в туй неясно време;

 

Главното е тука

да си адаптивен,

не да си уплашен,

или пък пасивен;

 

Главното е тука

не да си мечтаеш,

нито да се чудиш,

а да заиграеш;

 

 

Главното е тука

с картите в ръцете

ние да играем

ловко и с царете;

 

 

Главното е тука

не да си мърморим,

а да правим нещо,

нещичко да сторим;

 

 

Главното е тука

новото да учим;

и да го приложим;

и така - сполучим;

 

 

Главното е тука

всеки да е силен,

да не пада в дупка,

да не е лабилен;

 

 

Главното е тука

че и туй ще мине;

Както то дошло е,

тъй и ще си иде;