Всяко действие ни води

в нови път и в нови дни,

и каквото те споходи,

сам си го предрекъл ти;

 

Всеки миг, каквото вършиш,

ти чертаеш пътя свой;

и делата ти те правят -
ил подлец, или герой;

 

Този ден къде ще идеш?

Този ден какво ще е?

Днес ще начертаеш утре,

и така чертаеш  -все;

 

Но недей забравяй, друже,

да зачиташ всеки миг,

ти бъди в момента днешен,

ти бъди във всеки миг;

 

Утрото ще дойде, зная,

всяка нощ ще сменя ден,

слънце ще мени луната,

настроенията - мен;

 

Ти бъди във коловоза,

пътя свой преследвай ти,

но дордето го преследваш,

че си тук - благодари;

 

Навици добри изграждай,

книги взимай и чети,

мисленето си изграждай,

себе си познавай ти;

 

После, като станеш Някой,

ти ръката си подай,

и недей се възгордявай,
а на слабия помагай;

 

Много има да се учиш,

много път да извършиш,

много пъти да се спънеш,

много пъти да кървиш;

 

Лесно е да бъдеш Никой;

Трудно е да си Велик;

Лесно е да се откажеш;

Трудно е да продължиш;

 

Всяка пречка те изгражда,

щом я превъзмогнеш ти;

Всяка пречка в теб създава

Бъдеще и Висоти;

 

Всяка пречка, щом я минеш,

вече ставаш по-добър;

Милиметър щом изминеш,

доближаваш своя Връх;

 

Но вървежът не е лесен,

нито дава ти гарант,

че животът ще е песен,

нито, че ще е Галант;

 

Питам те - талант какво е?

И в какво добър си ти?

И дали ще се разгърнеш,

и дали ще продължиш?

 

Питам те - какъв ще бъдеш,

след едно и две лета?

А след пет? Или след десет?
Ще израстваш ли? Кога?

 

Нека ежедневно ние
с постоянство да вървим,

да израстваме съзнато,

да Растем и да кървим…