Написано, докато попълвах анкета на lifehack.bg - благодаря ви :)

за какво сме ний тук,
на тази земя,
ако не да оставим следа…

И ако ти би могъл,
и ако аз бих могъл,
колко хубав, добър, бил света...

И ако всеки нов ден,
ти и аз, по-добри,
раснем, крепнем,
един подир друг,

и почистим света,
от омразата вся,
и премахнеме всякой боклук.;..

колко хубав и лек,
и красив бил света,
тъй за нас, и за всеки човек

Нека бъде така!
Нека всеки от нас
бъде Личност,
във тоз странен век;

С лик Човешки,
и с Глас,
и с Любов, откъм нас,
да почистиме всичкото зло,

и прокараме път,
към един другий свят,
свят изпълнен с прекрасно добро...