Ето, зимен вятър брули
сухи, бледи дървеса;
вънка броди скитник, чу ли?
Чу ли стъпките в снега?

Ето, зимен вятър брули
и разстила се мъгла;
Из виелицата, чу ли?
Някой скита във снега.

Ето, зимен вятър брули,
и снежен се сипе вън;
Приказно красиво, чу ли?
Чу ли стъпките отвън?

Ето, зимен вятър брули
и самичък скита той;
Вятър го връхлита, чу ли?
Чу ли кашлица и вой?

Ето, снежна зима брули
и рисува красоти;
Вънка броди скитник, чу ли?
Някой да го приюти!

Ето, зимен вятър брули,
тихичко снежец вали;
Вънка мръсен, дрипав броди - 
кой ли ще го приюти?