Коги парите свръшат,

Усмийни са,

Работа че има занапред;

 

Недей се тервожи,

А излегни се,

И нека ти е убаво на теб;

 

Коги парите свръшат,

Че работим,

а после че го караме сефте,

 

Ке бутаме,

Дордето се изпотим,

И после че отидем на море;