Всичко е до време, ще ти кажа,

Времето е Властен Господар,

Времето мерило е на всичко,

то ни е упора, и кантар;Всичко е до време,

осъзнато;

Всичко е тъй кратко,

 разбери;Няма друга мяра,

няма злато,

нищо друго,

да го оценим;Ако тъй,

една минутка литне,

друга няма да я замени,нищо няма вече да се върне,

всичко беше,

някога, преди;Всичко беше вчера,

но отмина,

няма като вчера

други дни;

 

 

Нямало е,

няма и да е,

всеки миг различен е,

нали?Ако те обичам,

ще ти кажа,

точно тук,

и точно в тоя ден,и ако държа на теб,

ще кажа,

не на други,

само да си с мен;
Всеки миг

безкрайно много струва,

нищо няма да го замени; 

Всеки миг,

обичай,

и любувай,

и недей във бъдеще рови; 

Там, какво ще стане,

не е ясно,

ясно не е бѝло и преди,

но ако боим се,

тъй ужасно,

ето че съсипва ни, 

нали?

 

 

Даже ми се струва

някак смешно,

тъй като го няма,

тъкмо днес;Бъдеще ли?

Има нещо грешно,

има само днешната ни вест;Има само Тук,

а друго няма;

Нивга не е имало, 

дори;

Всичко Тук е;

Няма даже драма;

Няма нищо,

само Тоя Миг…