Другите дали са ми опора,

може би, а може би пък не;

 

Питай ме и аз ще отговоря,

честно ще ти кажа, от сърце;

 

Маските отдавна не понасям,

маските и всичките лъжи,

 

ето че студено се отнасям,

щом ги предусетя, разбери!

 

Аз не искам никого да съдя,

нито пък да съдят мене те,

 

искам да си кажем с тебе

всичко,

 

честно да си кажем,

от сърце;

 

кой какъв е,

за какъв се мисли,

 

маските пред нашите лица,

ето, неизказаните мисли,

 

заглушени

в бледа тишина;

 

Кой какъв е,

и какво ли иска?

 

Кой ще отговори

на това?

 

Другите дали са ми опора,

с бледите им,

скритите лица;

 

 

Кой с какъв мотив

ще те погали,

 

кой ще те лекува

и защо,

 

Маската ни

обликът ни пази,

 

да не видят другите,

дано;

 

 

Кой си,

и каква е твойта маска?

 

Днес ще поговорим

за това,

 

аз не диря твоята украска,

покажи лицето си,

без маска!