Ако ти си честен – ще те хулят;

Ако кажеш честно – ще ръмжат;

Но ако в лъжата ги похвалиш –

Погледни доволни ще валят.

 

Някога е трудно да си честен;

Друг път, пък е лесно – но наум;

Лесно е, когато си чудесен –

щом в лъжа изричаш щедра дума.

 

Ако замълчиш, когато трябва,

трябва да говориш твърдо ти,

Ти тогаз, тогаз недей се радва –

Нищо че те хвалят с радост вси.

 

Слабият, уви, ще се страхува -
другите живота му плетат;

Думите им – те за него струват
повече от жизненият път…

 

Силният, ура, не се страхува,

с думи щом живота му плетат;

Та това, пред него, то не струва,

Другите да го определят!

 

Винаги избира да е честен;

Критиките, Силният, търпи;

Взира се във слабостите, честно,

и затваря тия рани, вси;

 

Слабият, уви, се оправдава -
вече недоволен и страхлив;

Трудно ли е? Той ще се предава,
и тогава Много Трудно Става!