В случай че някой реши да ползва текста, мога да го преработя, за да пасне на музиката при положение, че се запази смисълът:

 

 

Куплет 1

 

С поглед невиждащ

Вървя по странен път…

 

С поглед невиждащ -

къде принадлежа?

 

Какво ли е подготвило бъдещето за мен?

С поглед невиждащ,

аз все вървя…

 

 

Куплет 2

 

Тревожа се за света ни,

Тревожа се, край цялото безсмислие,

с обърканите мисли в ума ни…

и със вледенени сърца ни…


Този път води заникъде,

Трябва да има и нещо друго…

Не можем ли просто да се обичаме?

Трябва да има и нещо друго…

 

Припев

 

С поглед невиждащ

Вървя по странен път…

 

С поглед невиждащ -

Къде принадлежа?

 

Какво ли е подготвило бъдещето за мен?

С поглед невиждащ

тръгвам на път…

 

Куплет 3

 

Какво ли е подготвило бъдещето за мен?

С поглед невиждащ
тръгвам на път...

 

Тревожа се за света ни,

Тревожа се, край цялото безсмислие,

с толкова много страдащи хора,

жертви на войни и насилие…

 

Този път води заникъде…

Трябва да има и нещо друго…

Не можем ли просто да се обичаме?

Трябва да има и нещо друго…

 

Припев

 

С поглед невиждащ,

Вървя по странен път…

 

С поглед невиждащ -

Къде принадлежа?

 

Какво ли е подготвило бъдещето за мен?

С поглед невиждащ

тръгвам на път…

 

С поглед невиждащ
тръгвам на път...

 

С поглед невиждащ
тръгвам на път...