Точно тук не искам нищо;
Нито върхове,
дори и сила - не;
 
Дай ми само дъх
и лъх на пролет;
нищо друго -
свобода и полет!
 
дай ми чаша
пълна със маслини,
дай ми хляб
и малко вино;
 
книга и поляна;
слънце и трева;
може би и мъничко вода;
 
Дай ми само дъх
и лъх на пролет;
нищо друго -
свобода и полет!