Другите са, може би - опора;

Ако са такива, са за теб;

 

Нека да попитаме,

за спорта,

кой е подходящият човек?

 

Ако е приятел,

да го пазиш;

 

Ако пък не е,

тогава чао;

 

Няма нужда никого

да мразиш;

 

Може би

самин не си разбрал;

 

Хората различни са,

безбожно;

 

Не със всеки можеш

да дружиш;

 

Ако е приятно,

доброволно,

 

има смисъл

да задълбочиш;

 

Но ако не става,

и е трудно,

 

и ако пък

искрено не е,

 

няма смисъл

то да се насилва,

 

има хора други,

и за теб;

 

Всеки си намира сам

средата,

 

хората,

с които да дружи,

 

няма нищо общо тук

съдбата,

 

често е случайността,

нали?

 

Но какъвто ти си,

ги привличаш,

 

другите,

подобните на теб,

 

и ако на теб

не ти харесват,

 

ти стани самият - 

друг човек!

 

 

Като промениш

нещата в тебе,

 

други ще привличаш

от това,

 

всички сме творци

на наш’то място,

 

зная,

и съм сигурен в това!