Идвай с мен да пускаме хвърчило,

идвай с мен високо да кръжим,

колко ми е драго, и е мило,

тръгнали сме, ето, да летим;

 

Облаците, сини и бухлати,

чакат ни, с небесна мекота,

може би изглеждаме чудати,

но пък сме разперили крила;

 

Другите ще кажат, че не може;

Другите, без повод, ще корят,

другите ще казват: 

“- Невъзможно,

вижте ги, високо как летят!”;

 

Всеки път, когато някой каже,

критика, безпочвена за друг,

той със свойте думи слага стража,

слага я пред собствения път;

 

Но когато искаш нещо силно,

ето, от душата и сърце,

и вседневно като постоянстваш,

ще постигнеш всичко, дето е….

 

дето днес е само на хартия,

и непостижимо е за нас,

но се случва някаква магия,

ако постоянството е в нас;

 

Всичко,

дето уж е невъзможно,

утре го постигаш с лекота;

 

Не е трудно;

Даже не е сложно;

Но да се заемем отсега!