• Леността (под по-мекото бизнес наименование "самодоволство"), гордостта (обикновено наричана "надменност") и разбира се, алчността (няма нужда от превод) държат първите места в списъка. Гневът, завистта и дори чревоугодничеството също играят впечатляващи роли.
 • Като изключим някои тайнствени, опустошителни ефекти на върховната власт (когато боговете искат да унищожат някого, първо му вземат ума), просто е нелогично да приемем, че толкова много ръководители на големи предприятия са посредствени стратези и вземат лоши решения.
 • Ако сме толкова глупави, как тогава сме стигнали до Луната? Отговорът, разбира се, е, че "ние", индивидуалните хора, не сме кацнали на Луната. НАСА, една голяма у сложна организация, е направила това.
 • Това обаждане е причина за тревога. Но като опитен професионалист вие не губите присъствие на духа. Разбира се, наясно сте, че трябва да проверите информацията, която току-що е била споделена с вас.
 • Бизнес литературата е пълна с такива истории, обикновено съсредоточени около дефектите в характера на ръководителите: гордост, лична амбиция, илюзия за величие, липса на съмнение в себе си и разбира се, алчност.
 • На зле представящите се им се дава шанс да подобрят работата си и ако не го направят в рамките на около година, ги уволняваме. Така стоят нещата.
 • Трябва да сме предпазливи със самоуверените експерти, които се доверяват твърде много на интуицията си.
 • Опитните ръководители са склонни да вярват, че интуицията им е безценна, и често са прави. Но само най-мъдрите сред тях са способни да разпознаят кога да се вслушат в нея и кога не.
 • Обикновено, колкото по-стратегическо е едно решение, толкова по-малка полза има от интуицията: стратегическите решения са редки, вземат се в нисковалидна среда и обратната връзка е недвусмислена.
 • Когато става дума за широк спектър от важни черти, всички ние смятаме, че сме по-добри от останалите.
 • Ние надценяваме себе си, в сравнение с другите или по принцип.
 • Всичко трябва да се променя, за да си остане постарому.
 • Не залагайте на сигурното - това е най-опасното нещо на света!
 • Прекомерното избягване на риска може да е също толкова вредно, колкото и прекомерният оптимизъм.
 • Ненавистта към загубата има безброй практически последици. Например, на нея се основават продажбени стратегии, които са ни познати. Вместо да се предложи на клиента бонус, често е по-ефективно  да се говори за избягване на загуба: "не пропускайте тази уникална възможност", "утре ще е твърде късно".
 • "Те не знаеха, че е невъзможно, затова го направиха.
 • Трудно е да накараш някого да разбере нещо, ако заплатата му зависи от това да не го разбере.
 • Петте ЗАЩО на Тойота.
 • Търговският представител се е натъкнал на някои изолирани трудности с един или двама важни клиенти и по тази причина в момента е обезсърчен. Трудностите му не са толкова свързани с неговото позициониране на нашите продукти, а по-скоро с начина, по който той ги представя, защото цената не е и не би трябвало да бъде основният аргумент за продажби. Не е необходимо да намаляваме цените си - трябва да подобрим обучението на търговските си представители.
 • Един истински диалог, в който всеки бива надлежно изслушван, вдъхновява участниците в него.
 • Майкъл Бъри спрял да практикува медицина, за да се посвети изцяло на хобито си - фондовия пазар. Той създал малък инвестиционен фонд със спестяванията си и с известна сума, заета от роднини и приятели.
 • Един изпълнителен директор спасил няколко компании в беда, води малък набор от съветници със себе си при всичките си приключения. Той вярва на тази основна група от верни последователи не само заради интелигентността и креативността им, а и заради абсолютната им лоялност. "рискът за мен - казва той - е да реша, че съм всесилен, и да не слушам никого. Тъй като идвам в компании, в които не познавам никого и всички мислят еднакво, трябва да водя със себе си независими хора. Само те ще ми кажат, когато греша."
 • Ако не притежавахме тази компания, бихме ли я купили днес?
 • Ако не предлагахме тази услуга, бихме ли я предлагали днес?
 • Ако не бяхме наели този човек, бихме ли го наели днес?
 • За да вземаме добри решения, не е достатъчно просто да елиминираме грешките си - нужно е също да имаме добри идеи и да избираме мъдро между тях. Затова дивергенцията е втората от трите колони на добрата архитектура на решенията.
 • Друг проблем, който тормози по-скоро големи компании, отколкото малки, е, че хората не се изразяват свободно. Това не се ограничава до поведението на налагане на самовъздържание на срещи, което обсъдихме във връзка с груповото мислене: в много организации хората не само са неохотни да изразят свободно несъгласието, колебанията и притесненията си, а също и идеите, и прелдоженията си. Разбира се, че директорите винаги казват, че желаят да окуражат служителите си да изразяват мнението си. Но да се направи това е по-трудно, отколкото изглежда.
 • "награждаването" на груповия успех е един от ключовите подходи към подобряване ефективността на групата. Начините да се създадат мотивационни системи, които поддържат баланс между индивидуалните и колективните награди, са отвъд обхвата на тази книга, но въпросът може да бъде пренебрегнат.
 • Променяйте мнението си с гордост, когато и фактите са се променили.
 • Преспете преди да вземете важно решение.
 • Човекът, който взима решенията, не е просто някой, който взема решения - той трябва и да вдъхнови останалите да се задействат във връзка с тези решения. Трябва да бъде водач. Но водачеството се определя от тези, които го наблюдават: няма такова нещо като водач без последователи. Това означава, че за да може някой да бъде водач, другите трябва да вярват, че е такъв.
 • Нуждаем се от ръководители, които имат визия, кураж и пламенна група последователи, които взимат трудни решения и постигат резултати, но които са и достатъчно смирени, за да разчитат на преценката на екипа си. Нуждаем се от ръководители, които имат куража и последователността да се доверят на процесите за вземане на решения, които са установили, понякога дори и когато инстинктът им говори друго.

***

 • Don’t ask why healthy food is so expensive. Ask why junk food is so cheap.
 • Everything is a System. Start a mature business, as a system of integrated parts… like a franchise.
 • Work on the business, not in the business.

***