• С каквото си успял, няма да преуспееш.
 • Насочвайте времето, парите и ресурсите си към най-доходоносните продукти, услуги и дейности.
 • Лидерството е най-важното изискване за успех в бизнеса. То е готовността да се носи отговорност за резултатите, а после да се оправдае тази отговорност без значение от външните обстоятелства.
 • Трябва да сте убедени, че имате всичко необходимо, за да успеете, и че можете да станете по-добри. Нужно е винаги да търсите нови начини да пренесете играта си на следващото ниво.
 • Един от най-успешните начини да извлечете максимума от вашите служители е да се отнасяте с тях така, сякаш работят за вас като доброволци, защото те наистина го правят доброволно.
 • Страст: какво ви разпалва? Въпросът касае емоционалната страна на дейността ви и се отнася до всичко онова, което има значение за вас. Докато целта е свързана с начина, по който хората гледат на своята роля в служба на другите, страстта се проявява, когато правите нещо, което харесвате. Ако сте избрали точната за вас професия, вие изпитвате непрекъснат прилив на енергия. Обичате да вършите работата си и да научавате повече за нея. Доставя ви удоволствие да я обсъждате с другите и се възхищавате на най-успешните личности в избраното от вас поприще.
 • Задачата ви е да създавате по-добри неща като се усъвършенствате в своята работа.
 • Като лидер обяснявайте ясно на екипа си какво трябва да се направи и какво ще му донесе това.
 • Това, което можеш да измериш - можеш да го управляваш.
 • "Има ли нещо, което правят днес, но ако знаех това, което знам сега, не бих започнал отново?"
 • В бизнеса винаги съществува законът за изключената алтернатива. Според него "да направиш едно, означава да не правиш друго".
 • Задайте си въпроса: "Какви резултати се очакват от мен? Защо фигурирам във ведомостта за заплати?"
 • Главните причини за триумф в бизнеса и живота са фокусирането и концентрацията. Основните фактори за провал са липсата на посока и разпиляването на усилията. Настоящата глава ви показва как да постигате първото и да избягвате второто."
 • Ключът към вашата победа в бизнеса се крие в умението ви да съсредоточавате своите ограничени ресурси в продажбата на най-добрите продукти и услуги, които предлагате - на най-добрите потенциални клиенти.
 • Чък Шваб отрано в живота си се научава да се обгражда с хора, които не само споделят амбициите му, но са по-умели от него в някои важни части на бизнеса, и разбира, че за да постигне прогрес, трябва да стане лидер на екип. Шваб открива нещо, за което предприемачите често си дават сметка, когато вече е твърде късно  - той притежава голяма талант в една конкретна област, но недостатъчно умения и знания в много други необходими аспекти на своя бизнес. Единственият начин да успее е да намери, наеме и даде пълномощия на хора, които имат нужните таланти - прозрение, което малцина получават, докато не се изправят пред криза, която да им отвори очите.
 • Страхотните хора: те са истински екипни играчи; интересуват се повече от това кое е правилно, а не от това кой е прав; те са ориентирани към резултати; способни са да поемат големи отговорности; смятат компанията за страхотно място за работа;
 • Прибързаните решения по отношение на хората обикновено са грешни. Може би най-мъдрото нещо, което можете да направите, е да наемате бавно и внимателно. Това значително увеличава шанса да направите правилен избор и намалява вероятността да допуснете скъпоструващи грешки. Подбирайте кандидатите не само според професионалните им умения, но имайте предвид също и тяхното отношение, и индивидуалност, и характер. Вашата работа като мениджър е да откриете онези, които ще бъдат ефективни в специфичния контекст на работата, която ще извършват. Ако се съмнявате, че човекът може да се справи, в никакъв случай не го наемайте.
 • Винаги интервюирайте най-малко трима души за дадено място; Интервюирайте кандидата на три различни места; Най-малко трима души да интервюират кандидата;
 • Успешните хора са интелигентни, особено когато става дума за уменията и компетенциите, които се изискват за тяхната специфична дейност. Онези, които имат дарба за конкретната работа, работят по-бързо, допускат по-малко грешки и са по-продуктивни.
 • Трудолюбивите хора са по-успешни в своята работа. Едно старо като света правило гласи, че "хората не се променят." Човек, който не е свикнал да работи усърдно, няма да се преобрази изведнъж под вашето ръководство и надзор.
 • "С каквото си успял, с него няма да преуспееш" - Затова е по-добре да обичате онова, което правите, при положение, че му отделяте огромна част от живота си.
 • Без хора, които отговарят само с "да".
 • Бихте ли наели този човек отново? Непрекъснато се питайте: "Бих ли наел този човек, ако тогава знаех това, което знам днес?". Ако отговорът е "не", най-вероятно е твърде късно да го "запазите" в компанията. Колкото по-скоро се избавите от въпросния служител, толкова по-добре ще бъде за всички засегнати. Най-лошото, което можете да направите, е да задържате някого на позиция, на която той няма реално бъдеще. Най-доброто е да го оставите да си иде, за да си намери друга работа, по-подходяща за неговите умения и характер.
 • Ето още един въпрос, който можете да си зададете: "Ако този човек дойде при мен и каже, че мисли да напусне, ще се опитам ли да го убедя да остане?" Ако отговорът ви е "не" - знаете какво да правите. Както казва Джим Колинс в "Пътят към величието": "Качете в автобуса си правилните хора и свалете неподходящите, а след това настанете пътниците на седалките, които им подхождат".
 • Мнозина лидери не си дават сметка, че средата, в която работите - офисът, стаята, колегите и сплотеността на екипа, стимулите и отношението на шефа - всички тези неща влияят пряко върху вашата производителност".
 • Отнасяйте се към хората от вашия персонал като към съдружници, клиенти и важна част от предприятието, защото те са такива.
 • Един поглед, коментар или комплимент могат да накарат човека да работи с повишена производителност през целия ден и дори по-дълго. Качеството на взаимоотношенията служител-шеф може да бъде измерено с това колко свободен се чувства първият да изразява мислите, чувствата и тревогите си и дори да дава израз на несъгласието си с ръководителя, без да се бои от критики и наказания.
 • "Прогонете страха". Мениджърът, който успее да създаде позитивна и зареждаща с енергия работна среда, която да стимулира самочувствието и самоуважението на всеки член на екипа, ще получи в отговор висока работоспособност, редки отсъствия, ниско текучество, висока производителност и по-малко грешки.
 • Признанието е едно, а премиите са съвсем друго. Хората се нуждаят от някакъв вид поощрения, които да ги стимулират, иначе ще започнат да смятат, че признанието е само на думи, без да е подплатено с нищо съществено.
 • Лидерите трябва да награждават поведение и резултати, а служителят, свързан с тях, да се превърне в добър пример за това какво могат да постигнат и останалите. Завистта е следствие от фокусирането върху личността вместо върху производителността.
 • Щом съответният служител е наясно с поставената от вас цел и със срока за нейното осъществяване, му оставете свободата да открие идеалния подход как да я постигне. Кажете му да се обръща към вас за помощ или съвет само ако възникне проблем. Това се нарича управление посредством изключение. Можете да му предложите вашите идеи, но го оставете да реши как да изпълни задачата въз основа на своите собствения знания и опит на действителната ситуация.
 • Към всекиго се отнасяйте като към интелигентна, креативна и находчива личност, чието становище е важно. Това ще го накара да се чувства като пълноценна част от компанията и екипа. "Наемайте хората си, сякаш са ваши шефове!"
 • Онзи, който открие начин как да извършва или произвежда почти всичко по-добре, по-бързо или по-икономично, ще държи своята съдба в ръцете си. Предложете страхотен продукт или услуга.
 • Клиентът казва: "Това е страхотен продукт" или "Това е страхотна услуга". Всеки божи ден цялата ви компания трябва да бъде ангажирана с предизвикването на тази реакция.
 • Цели 90% от успеха ви в бизнеса ще се определят от това колко бързо и ентусиазирано хората ще казват: "Това е страхотен продукт!" или "Това е страхотна услуга!", след като използват предлаганото от вас. Вашата репутация ви издига или ви съсипва. Именно тя трябва да ви държи будни нощем.
 • Повечето клиенти не искат да ви критикуват или да омаловажават вашия продукт или услуга. Те не желаят да се конфронтират. Но има един по-добър начин да формулирате "крайния въпрос" - помолете ги да ви дадат препоръка как бихте могли да подобрите вашия продукт или услуга "за в бъдеще".
 • Основните функции на мениджмънта са иновациите и маркетинга, защото само те са в състояние да генерират продажби, приходи и паричен поток.
 • Не можете да се надявате вашата търговска марка да се развие като плод на случайността. Тя трябва да се разработва планомерно, грижливо и целенасочено, чрез всичко, което правите, и при всеки контакт с клиента.
 • Какви обещания давате, когато поискате от някого да ви се довери и да купи вашите продукти и услуги? Кои обещания спазвате, след като осъществите продажбата? И особено, отнасяте ли се със своите клиенти толкова добре, че те с радост и готовност да ви препоръчват на други?
 • Един от най-старите митове в бизнеса е, че всеки клиент е ценен. Дори в ерата на безпрецедентно лесния достъп до информация, много фирми не осъзнават, че някои от техните клиенти не само не им носят никаква печалба, а дори им костват разходи.
 • Компанията трябва ЯСНО да специализира своя продукт или услуга, като осигурява отчетлива, специфична изгода за конкретен таргет. Печелившата компания се придържа към своята област на специализация и се стреми да намери още клиенти, които искат,  нуждаят се и са готови да плащат за онова, което тя предлага.
 • Ако нямате конкурентно предимство, трябва да развиете такова или да напуснете пазара.
 • В днешните невероятно конкуренти времена трябва да се отнасяте с всеки потребител сякаш той/тя е един от най-важните хора на света. Целият ви продажбен екип трябва да има такова отношение.
 • Една от големите грешки, които компаниите правят, е, че се отклоняват от основните си компетенции и започват да навлизат в области, където не биха могли да постигнат отлични резултати. Запомнете, пазарът се отплаща щедро само за превъзходни продукти и услуги.
 • Създаването на постоянна клиентела е ключ към пазарния успех. Фокусирането върху еднократните продажби е твърде трудно и скъпо, затова се съсредоточете върху втората, третата и т.н. продажба на същия клиент. В допълнение, ако той е доволен, трябва да ви даде и своите препоръки.
 • Най-успешните търговци на дребно и на едро реализират повечето си сделки с тяхната постоянна клиентела, а не от еднократните трансакции.
 • Съществува т.нар. "закон за индиректните усилия". Според него колкото повече се фокусирате върху взаимоотношенията (индиректния подход), толкова по-вероятно е сделката да се осъществи успешно. И обратно - колкото повече се фокусирате върху продажбата, пренебрегвайки взаимоотношенията, толкова по-малко вероятно е да успеете да стигнете до каквато и да било договорка.
 • Възраженията показват заинтересованост. Колкото повече потенциалният клиент разпитва за вашия продукт или услуга, толкова по-вероятно е да ги купи.
 • Шест елемента на мегаблагонадеждност в продажбите: вашата видимост на пазара; вашата компания; препоръки; професионална презентация; вашият продавач; самият продукт.
 • Вашият търговец. Качествата, характерът и увереността на търговеца имат огромно влияние върху резултата от продажбите, като те намират израз по най-различни начини - чрез неговото поведение и външен вид, познанията и отношението му. Поведение и външен вид. Трудно е да изградите взаимоотношения на доверие и симпатия с вашите клиенти, ако те се чувстват неловко по време на срещата си с вас. Знаете ли как да се държите подобаващо с тях? Говорите ли на "езика" на вашия клиент? Разбирате ли неговата култура и навици? Обличате ли се подходящи, за да гледа той на вас с необходимата сериозност? Изключително важно е търговците да поддържат перфектен външен вид и да усвояват правилното поведение. Правилото е: "Всяко нещо има значение - или помага, или вреди, но нищо не е неутрално и няма да остане незабелязано."
 • Независимо от областта, в която успешните хора се изявяват, те имат три общи отличителни черти, които един лидер трудно би могъл да симулира: страст, целеустременост и производителност. Те обичат това, което правят (страст), и смятат, че то е важно за клиентите им или за обществото като цяло (целеустременост). Когато са наясно със своята страст и цел, те ревностно се ориентират към резултати и действия (производителност).
 • Най-успешните продавачи наистина харесват това, което продават. Те обичат да говорят за него и да обясняват качествата му на другите, особено на клиентите. Искат да научат повече за своя продукт и неговите характеристики, с какво той би бил полезен, защо заслужава да бъде предпочетен пред алтернативите на конкуренцията. Хората, които обичат своята работа и смятат, че тя има значение, ще научат два пъти повече и ще работят два пъти по-усърдно от онези, които не изпитват същите чувства.
 • Многобройни изследвания показват едно и също: когато повечето клиенти се оплакват, те всъщност не искат да вземат парите си обратно, или пък да отменят покупката. Те просто желаят продуктът да работи, а компанията, която им го е продала, да спази обещанията си.
 • Разберете, че човекът, който определя вашия успех или провал, както и фиша ви за заплата, е клиентът. По думите на Сам Уолтън, именно той е нашият началник, който "може да ни уволни по всяко време, като просто избере да купува от някой друг".
 • Качеството означава, че вашият продукт или услуга отговаря или дори надхвърля стандартите и изискванията на клиента.
 • Преживяване за служителите: направете така, че хората ви да се чувстват щастливи, че работят за вас.
 • Никога не се влюбвайте в дадена идея, продукт или услуга. Не асфалтирайте пътя към неуспеха. Пазарът е строг учител, но вие трябва да го оставите да отсъди. Много често един продукт или услуга, които в даден момент са били идеални, престават да бъдат атрактивни или конкурентоспособни.
 • По правило трябва да се отнасяте към всеки клиент така, сякаш сте на ръба да го изгубите. Непрекъснато търсете начини да подобрявате качеството на неговото преживяване. Непрестанно вдигайте летвата.
 • Ако разговаряте по телефона, сложете пред себе си огледало и се усмихвайте в него, за да може вашият клиент да "чуе" усмивката в гласа ви.
 • Изслушването често е наричано "бяла магия" заради невероятната сила и влияние, което има над събеседниците ви.
 • Колкото повече действия предприемате по посока на вашата цел, толкова по-голяма вероятност има да я постигнете. Колкото повече неща научавате и опитвате, толкова по-бързо ще се придвижвате напред, по-голямо разстояние ще изминавате и по-вероятно ще бъде да осъществите най-важната си цел в срок.
 • Разберете, че няма граници в живота, освен онези, които сами си налагате. Вярвайте в себе си. Вярвайте в своите неограничени възможности. Вярвайте, че единственото нещо, което стои между вас, и онова, което искате да постигнете, са вашите собствени съмнения и страхове.