За клиента всичко трябва да бъде лесно, кратко, ясно.

 

"Егото е нарушено функциониране."

 

Бизнесът е котел за претопяване на егото.

 

Погледнете напред 5 години в бъдещето. Представете си, че сте много успешни и сте заобиколени от други успешни хора. Какво ще Ви направи впечатление? Днес, точно днес, Вие не ги познавате! Вие сте се запознали с тях по пътя си към този успех, защото сте го искали. Защото и те са го искали. Повечето хора от сегашната Ви среда не са го искали - затова те не са там.

 

"Be dangerous – otherwise everyone will push you around."

 

Ако ти остават само шест месеца живот, как би живял, работил, общувал и с кого? Би ли се безпокоил за същите неща?

 

Шефът дава заповеди, а лидерът дава пример.

 

Еврейска мъдрост: не се нервирай. За това не плащат.