Из "Човекът и неговите символи" на Юнг: "Преди началото на този век Фройд и Бройер установиха, че невротичните симптоми - хистерия, някои видове болка и абнормно поведение - всъщност имат символно значение. Те са един начин, по който се изразява несъзнаваното, също както в сънищата - и те също са символни.
 
Например болен, който се намира в непоносима ситуация, може да развие спазъм при гълтане: той "не може да я преглътне". При подобни условия на психически стрес друг пациент има пристъп на астма: "той не може да вдишва въздуха (атмосферата) в къщи". Трети страда от особена парализа на краката: не може да ходи, тоест "не може да продължава повече". Четвърти, който повръща, когато се храни, "не може да смели" някакъв неприятен факт. "
 
Мога да приведа много примери от този тип, но подобни физически реакции са само една форма, под която могат да се проявят проблемите, които ни тревожат, без да съзнаваме. Те по-често намират израз в нашите сънища.