…Само в департамента на Сена има 20 хиляди безработни директори на училища и учители, които презират полето и цеха, разчитайки на държавата, за да оцелеят. Ето защо, поради твърде малкото на брой избрани, кръгът на недоволните е станал огромен. Точно тези недоволни са винаги готови за всякакви революции, независимо под чие ръководство и в името на каква цел. Ето защо придобиването на безполезни знания е сигурен начин за превръщане на човека в бунтар…

Професионалното образование, към което се стремят всички умни хора, е образованието на нашите предци. То е все още живо сред тези народи, които понастоящем владеят света със своята воля, инициативност и предприемчив дух…

… Нашето класическо образование създава само недоволни от системата хора, които не са способни да направят нищо с живота си, при положение, че това повърхностно получаване на толкова знания и съвършеното рецитиране на твърде много учебници, повишаваха интелектуалното ниво. Дали обаче този тип образование постига този резултат? Уви, не! Условията за постигане на успех в живота са личната преценка, опитът, инициативността и характерът, които не се научават от книгите. Книгите са речници, с които е полезно да се консултираме, но чиито напълно излишни и дълги пасажи няма нужда да държим в паметта си.

***