Има четири неща, които Учителят категорично отказваше да прави: отказваше да борави с догадки или да търси сигурност; отказваше да бъде непреклонен или себичен;

 

*

Благородникът, кйто учи, е малко вероятно да бъде твърдоглав. Води се основно от принципа да даваш най-доброто от себе си за другите и да бъдеш човек, на чият одума може да се разчита… Допуснеш ли грешка, не се страхувай да се поправиш.

 

*

 

Като мениджър вашият най-важен актив е репутацията ви. Хората уважават и следват тези, на които се доверяват. Когато нещата се объркат, не винете някой ваш клет служител. Приемете, че като ръководител вие сте този, който е отговорен и за собствените си действия, и за действията на подчинениете си. Ако можете да обедините този начин на мислене с това никога да не крадете нечия идея или работа и да си я присвоявате, служителите ще ви уважават  и ще ви се доверяват;

 

*

 

Хората са по природа креативни, имаат въображеоние и обичат предизвикателствата в работата.

 

Хората са вътрешно мотивирани, искат да свършат работата си добре и активно търсят възможности да поемат отговорност и да се предизвикват.

 

Най-доброто нещо, което мениджърът може да направи, е да осигури условията, които позволяват на хората да процъфтяват, и да им даде възможно най-голяма свобода.

 

*

 

Не приемайте за даденост, че нямате харичматична власт. Както красотата, харизмата е в очите на гледащия. Действайте почтено, утвърждавайте през личен пример поведението, което очаквате от персонала, бъдете справедливи и честни в отношенията си с всички и ще се изненадате как ще ви възприемат хората.

 

*

Всички мениджъри страдат от недостиг на време. За да станете по-продуктивни, трябва да се пазите от крадците на време.

 

*

 

Отстоявайте себе си и не позволявайте на хората да крадат от времето ви.

 

*

 

Мога ли да разчитам на интуицията си? Краткият отговор е “да”.

 

*

80% от печалбата на една организация идват от 20% от услугите ѝ, а 80% от приходите - от 20% от клиентите ѝ.

 

*

 

Решенията трябва да се взимат на възможно най-ниското ниво в организацията;

Съществуват само два типа решения: такива, които могат да се вземат бързо, защото са евтини и лесни за коригиране, и такива, които трябва да се вземат само след внимателно обмисляне, защото са скъпи и трудни за коригиране;

 

Всички решения се основават на непълна информация;

 

Добрият мениджър взима правилни решения в ⅓ от всички случаи и грешни решения - също в ⅓ от всички случаи. Останалата ⅓ от случаите са щели да се развият по начина, по който са се развили, независимо от взетото решение.*

 

При взимането на решение не обръщайте внимание на вече похарчени пари. Тези пари са си отишли завинаги. Имайте предвид единствено бъдещи парични потоци. Ако вче сте инвестирали 4 милиона британски лири в даден проект и се налага да вложите още 1 милион, за да го завършите, срравнете този милион с бъдещите парични потоци, а не с пет милиона (4 милиона + 1 милион).

 

***

 

ВЪРШЕТЕ РАБОТАТА СИ НА ВИСОТА. НИКОГА НЕ СЕ ЗАДОВОЛЯВАЙТЕ С ПРОСТО “ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА”. Всички имаме лоши дни, но се старайте да работите най-малко на 80% от възможностите си!


***

 

Основната задача на мениджъра е да постига резултати чрез действията на други хора.

 

***

Никога не избирайте човек на база на потенциала му, а се водете от конкретни постижения. Светът е пълен с хора с нереализиран потенциал. 

 

*

Митът, че за да бъдете ефективен мениджър, трябва да умеете да вършите работата на всеки от подчинените си, е толкова трудно да бъде елиминиран, колкото Дракула. Той датира от времето, когато от хората се е очаквало да стартират от най-ниското ниво и постепенно да се изкачват в йерархията. Всеки разумен човек, който отдели секунда и се замисли за комплексното естество на съвременната работна среда, веднага ще осъзнае, че е невъзможно за който и да е човек да умее да върши всяка работа в един отдело, камо ли в цялата организация.

 

***

 

Всеки мениджър има отговорност да развива себе си и служителите си.

 

***

 

Уверете се, че всяка задача, извършвана от екипа ви, може да се изпълнява от поне двама души.

 

***

 

Мениджърите постигат резултати посредством служителите си. Високо мотивираните служители постигат по-добри и по-последователни резултати от демотивираните.

*

Служителите заслужават признание и награда за отлично свършена работа. Ако не ги удостоите с такива, може да ги демотивирате и обезверите.

 

*

 

Важно е да осъзнаете, че много хора се самозаблуждават, като си въобразяват, че постигат задоволителни резултати, или имат прекалено висока оценка за себе си. Те са убедени, че вършат чудесна работа и че без тях организацията ще се срине. Други пък не проявяват никакъв интерес към работата си и влагат минимални усилия, само колкото да запазят работното си място. Не можете да си позволите да пътувате с такива пътници на борда.

 

**

Давайте обратна връзка възможно най-скоро след събитието, за което се отнася. Ако забележите, че някой изпълнява дадена задача добре, поздравете го. Ефектът на поздравленията ви върху служителя ще ви изуми. Ако видите, че някой прави маловажна грешка, поговорете спокойно с него.

 

*

Какъвто и ход да предприемете, непременно трябва да изпълните обещанието/задакната си - в противен случай ще изгубите доверието на хората.

 

*

 

Мениджърите биват оценявани според резултатите, които постигат, а не според популярността си.

*

Когато трябва да говорите със служител, не го привиквайте в офиса си на очна ставка, вместо това вие отидете при тях на работното им място.

 

*

Единствено глупакът повтаря една и съща грешка отново и отново.

 

*

Клиентите невинаги са прави. Това обаче няма да ги спре да купуват от други компании, ако вие не отговорите адекватно на оплакванията им.

 

*

Лошото качество ви струва пари под формата на оплаквания, върнати продукти и изгубени клиенти.

*

Не кротките ще наследят земята, а най-добрите преговарящи. Търсете решения от типа “печеля-печелиш”.

*

Мениджърите трябва да разберат, че не те определят цените на продуктите и услугите, които организацията им предлага, а взаимодействието между търсенето и предлагането; Разходите за производството на един продукт не играят никаква роля в определянето на продажната му цена.

*