Прозорецът на Овертон е начин за налагане на идеи за манипулация на обществата.

Припомнете си как беше наложена педерастията като нормално, приемливо, а сега в някаква степен дори насърчавано обществено явление. Има гей паради, които се насърчават и защитават почти с ярост, а хората, които са несъгласни с тази показност биват етикирани като закостенели, нетолерантни, а може би и глупаци. А парад на влюбените двойки, момче с момиче, не съм чул да се прави, нито да се насърчава.

Или как беше омекотена думата "педараст" с "гей", като ни беше внушено, че "гей" звучи възпитано и приемливо, а "педераст" - грубиянско и нетолерантно?

Или пък названието "циганин" как беше заменено с "ром", за да се омекоти названието? Правят подобни неща с нас постоянно.

А нима с истанбулската конвенция и замяната на "тате" и "мама" с родител 1 и родител 2?

Или пък демонизирането на Русия като империя на злото?

Или пък пълната демонизация на комунистическия режим? Вместо да се говори безпристрастно - да се кажат и хубавите, и лошите неща, се описват само крайните му недостатъци.

***

Четете, за да знаете.

***

 

Бизнесът се движи със скоростта на доверието. Трябва да комуникираме доверие НЕПРЕКЪСНАТО, на ВСИЧКИ НИВА! Да споделяме отзиви, щастливи клиенти, иновации, лични моменти, да сме по-близо до клиентите, да показваме компетентност и грижа за тях!

 

Умният човек не вярва на всичко което чуе, не казва всичко, което знае, и никога не харчи всичко което има.

 

 

 

 • Кое мотивира вас и вашите служители?
 • Опознайте и разберете своите служители.
 • “Не продавам нищо”. Това е съществен пропуск. Само защото се занимавате с осигуряване на вътрешното обслужване на колеги, не означава, че нямате клиенти. Колегите, които получават и използват докладите ви или материалите, които купувате, са вашите клиенти. Трябва да се отнасяте към тях като такива – особено ако имат по-голям достъп до преките ръководители в организацията и външните клиенти. Ето защо, ако не искате до ушите на шефа ви да стигнат критики и оплаквания, вие трябва да гледате на колегите си като на ценни клиенти.
 • Струва си да помните, че ако се занимавате с бизнес само за да печелите пари, това ще е посредствен бизнес. Наистина големите пари се правят от хора, които обичат работата си и просто използват парите, за да отчитат резултата.
 • Бизнесът съществува, за да създава (и запазва) клиенти.
 • Ако нямате конкурентно предимство, не се конкурирайте.
 • Обикновено малките компании могат да имат конкурентни предимство по отношение на скоростта, личното внимание и стойността.
 • За разлика от мениджърите, за лидерите не е задължително да заемат авторитетна позиция, за да упражняват влияние. Хората откликват на лидера, защото му се доверяват и искат да отговорят на неговия подтик. Това означава, че лидери има на всички в организацията – от първо ниво супервайзъри до членове на бора.
 • Делегирана – запазвате цялата власт, но проверявате дали човекът е готов и способен да предприеме указаната работа и да предложи подкрепа, когато тя бъде поискана.
 • Дистрибутирана – вие разпределята властта между онези, които вече заемат формална управленска позиция в организацията, и ги съветват да поощряват, а не да потискат сътрудничеството и съвместните усилия.
 • Демократична в границите на съществуващите структури – позволявате на номинирани лидери в организацията да оспортват съществуващи структури на властта и практики и да поемат отговорност за промяната им.
 • Единственият непростим грях в бизнеса е да ти свърши кешът.
 • Неплатежоспособността настъпва, когато организацията няма достатъчно пари да плати дълговете си, когато дойде срокът. Ето защо ликвидните средства са и винаги ще бъдат най-важни.
 • Постоянно търсенте признаци на платежоспособност. Наприемр оплакваняи на доставчици за това, че не им е платено или че плащането е закъсняло; закъснение в купуването на стоки и материали от основна важност; и най-убедителният знак – закъсняло плащане на надници или заплати.
 • Ако имате проблеми с паричния поток, изисквайте седмичен доклад, покриващ периода от следвщаите 12 седмици.
 • Първо проучете старите длъжници. Развийте стратегия за събиране на всички дългове, които надвишават обичайните ви условия или където клиентът се е договорил за удължение.
 • Да дадете на купувачите неустойчиви условия за кредит. В редки случаи може да удължите срока за плащане, за да помогнете на ценен клиент, да речем, до 2 месеца, но не можете да предлагате такива щедри условия като част от политиката на компанията, ако от вас се иска да плащате на длъжниците си до 30 дни.
 • ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОТИНКИТЕ.
 • Следете разходите и приходите ще се погрижат за себе си.
 • Вместо да подобрят един аспект на производството с 10%, в опит да подобрят качеството мениджърите трябва да се постаряят да подобрят всички аспекти само с 1%. Цялостното подобрение ще е многократно по-голямо, отколкото при предишния подход. Същото важи за харченето. По-лесно се спестяват по 100 паунда на всяка една от 1000 дейности, отколкото 100 000 паунда на една дейност.
 • Говорете със служителите, не ги подлагайте на разпит. Попитайте ги с какви проблеми се срещат и какво биха направили, за да подобрят процесите и практиките. По-специално ги попитайте какви идеи имат за намаляване на разходите. Подчертайте, че намерението ви е да въведете минимални намаления, а не да орязвате работни места или цели процеси.
 • Не бъдете алчни. Търсете малки, лесни за прилагане спестявания, които ще имат бърз ефект и ще покажат на персонала, че е възможно да се правят спестявания, без това да въздейства върху броя на служителите или заплатите.
 • Винаги оценявайте добрите предложения и се старайте да поощрявате с награда човека, направил такова. Не си приписвайте заслужата за идеите на служителите си. Направете ли го, те бързо ще пресъхнат. Ваша ще е заслугата за повишените приходи и това би трябвало да ви стига. Този подход не може да бъде еднократно упражнение. Той е продължителен процес, с скойто трябва да се ангажирате за неопределено време.
 • Споделяйте поне част от спестяванията със засегнатия персонал. Една неочаквана плза от този подход е, че служителите ще се чувстват по-мотивирани, тъй като ще разберат, че се вслушвате в мнението им. Но имам ли решителността и самодисциплината да възприема този подход за неопределено време?
 • Помнете – днешната общоприета мъдрост някога е била радикална и неизпробвана.
 • Плувайте срещу течението. Вървете в обратната посока. Пренебрегнете общоприетата мъдрост.
 • Да заменим: съществуващи компоненти, машини или човешки ресурси, за да подобрим продукта?
  Да комбинираме: две или повече от функциите на продукта? Да реконфигурираме начина, по който изпозлваме човешките и материалните ресурси, за да подобрим начина, по който хората възприемат продукта и употребите му.
  Да адаптираме: продукта за употреба в различен контекст?
 • Когато идентифицирате поредица от възможни промени, оценете всяка от тях по отношение на разходи / възвръщаемост и ако изглежда финансово осъществима, проведете някои тестове в малък мащаб, за да проверите практичността им. Ако резултатите от тестовете изглеждат общеаващи, отнесете най-добрите си идеи към старшите мениджъри за одобрение / изоълнение и се пригответе да отблъснете критиките.
 • Има два начина да разширите бизнеса си: направете списък на онова, в което ви бива, и се развивайте на базата на уменията си. Или определете от какво имат нужда клиентите ви и работете отзад напред, дори ако това налага усвояването на нови умения.
 • Търговските представители и други служители, които ежедневно влизат в контакт с клиентите, много добре знаят какво искат, харесват и не харесват те. Съберете ги в малки фокус групи и им задавайте отворени въпроси, насърчаващи обсъждането и спора.
 • Добрите компании отговарят на нуждите. Големите компании създават пазари.
 • Стратегията “Червен Океан” се интересува от съществуващите пазари. Мениджмънтът се концетрира върху това да победи конкурентите на съществуващите пазари; се стреми да максимализира съществуващото търсене; вярва, че стойността и разходите са равнопоставени, и съобразява страетгията с това; смята, че стратегията “Син океан” е съврзана изцяло с нова технология.
 • Стратегията “Син океан” се интересува от нови пазари. Мениджмънтът: се опутва да открие нови пазари без конкуренти; се стреми да открие, създаде и експлоатира ново търсене; не вярва, че има равнопоставеност между стойност и разходи; не смята, че стратегията “Син океан” се занимава единствено с нова технология. Традиицонната технология също може да предостави възможности; съобразява културата, стратегията, процесите и дейностите на организацията с идеята за продуктова диференциация и ниски разходи.
 • Във вашия син океан няма да има конкуренти, ако действате правилно (поне първоначално).
 • Започнете да идентифицирате потенциални сини океани, в които рисковете са миниманизирани. Това, което правите, е достатъчно рисковани и без да действате в опасен сектор. Мислете широкомащабно. Игнорирайте настоящето търсене. Вашата цел са търсения, които не са задоволени. Именно това направи Джон Пол Гети. Фокусирайте се върху изграждането н силен бизнес модел, който ще ви осигури дъкгосрочни приходи. Изчислете разходите и паричния поток за всички действия възможно най-детайлно. З да сведете до минимум противопоставянето, включете служителите в планирането, и се старайте да поддържате много добта омуникация с тях по всяко време.
 • Защо хората се издигат до нивото на собствената си некомпетентност.
 • Помнете – необходимо е да преглеждате работата и дейността на всички служители.
 • В една йерархия всеки служител се издига до нивото на собствената си некомпетентност.
 • Когато на ключови постове се наемат хора, издигнали се до нивото на своята некомпетентност, организацията е сериозно загазила.
 • Никога не можете да сте сигурни, че едно назначение или повишение е успешно. Ето защо трябва да се защитите, като включите в договора пробен период, по време на който договорът може да бъде прекратен.
 • За да гарантирате, че боствените ви служители ще продъжлат да кандидатстват за повишение, включете в договора уговорка лицето да може да се върне на предишната си позиция или на друга със същото заплащане и ранг.
 • Преди да решите, че дадено насзначение не е успешно, направете преглед на дейността и работата на служителя, който да отчита липсата на опит на новия пост. Този преглед трябва да стане преди края на пробния период на лицето.
 • Не допускайте прехвърлянето от пробно към постоянно назначение да бъде безкритично одобрено. На това трябва да се гледа като на важно финансово решение с кумулативни разходи, възлизащи на стотици хиляди паунди.
 • Позволете на служителите с толчиа работа и дейност да запазят настоящите си постове, ако желаят, и ги възнаградете за постиженията им. Не всеки иска повишение. Много хора са напълно доволни о т това, което правят, и са достатъчно интелигентни да осъзнаят, че дори и да се справят успешно на новата работа, тя няма да им даде удовлетворението или баланса между работа и живот, които желаят.
 • Помнете, че откакто постът на селския идиот е премахнат, някои хора достигат нивото на собствената си некомпетентност, когато им се възложи отговорността да открият поста. Често пъти тези хора са убедени, че с много надарени и заслужават да се разпореждат с всичко. Най-добре е да се отървете от тях възможно най-скоро.
 • Достигнал ли съм нивото на собствената си некомпетентност? Кой от служителите ми е достигнат своето нивто на некомпетентност?
 • Помнете – трябва да отпускате юздите и да давате власт и на другите.
 • Организациите, които търпят неуспех, обикновено страдат от прекомерно управление и недостиг на лидерство,
 • За да оцелеете, ви е нужна работна сила, която е гъвкава и готова да взима решения, без да се обръща към по-висшестоящите за всеки дребен проблем.
 • Гъвкавият, автономен перснал не се създава за един ден.
 • Вашата цел е да създадете организация, в която вие осигурявате рамката, в границите на която другите действат по лична преценка и идват при вас само когато са обезпокоение или осъзнават, че решението е извън сферата на тяхното усмотрение.
 • Ако искате да стигнете до върха обаче, трябва да спрете да мислите като счетоводител, инженер или мениджър човешки ресурси и да започнете да мислите като генерален мениджър.
 • Престанете да гледате организацията през единичния обектив на собствената си квалификация, а я вижте на 3д екрана с всичките ѝ сложни детайли и взаимовръзки.
 • При повечето хора най-голямата опасност не е в това, че целта им е прекалено високо и я пропускат, а че е твърде ниско и я достигат.
 • Ние твърде често си поставяме условни ограничения, които ни пречат да постигнем всичко, на което сме способни. Повече удовлетворение носи това да се прицелиш високо и да не ти достигнат 1-2 сантиметра отколкото да се прицелис ниско и да улучиш. Защо? Защото ще знаеш, че си дал всичко от себе си. Не си заложил на сигурното и макар малко да не ти е достигнало, си направил много повече, отколкото ако беше играл на сигурно и се беше задоволил с посредственото. А ако решите да рискувате, трябв да помните думите на Елвис: Амбицията е мечта с V8-двигател!!!
 • Помнете – трябва да гледате на кариерата си като на бизнес и да постъпвате съобразно с това.
 • Кариерата ви е буквално вашият бизнес.
 • Работници. Те не се интересуват от повишение и напредък. Истинските им интереси са извън работата, било то аматьорски театър, пеене, футбол или нещо друго.
  Воини: те работят здраво и са амбициозни. Те са бъдещето на всеки бизнес и трябва да бъдат подкрепяни.
  Скитници: интересува ги само напредването на собсствената им кариера. Всяко решение, което взиамт, се основва на мисълта “Кое е най-добро за мен?”
 • Попитайте приятел или партньор дали иамте някой дразнещ навик и го изкоренете.
 • Винги си давайте увереност, но не и арогантен вид особено когато много ви е страх. Застанете изправени, усмихнете се и гледайте хората в очите, когато говорите.
 • Всички имаме лоши дни, но все пак се стремете всеки ден да давате поне 80% от себе си.
 • От счетоводителите, адвокатите и лекарите се очаква да поставят интересите на клиента си над собствените. Като професионален мениджър вие имате за клиент компанията, затова действайте съобразно с това и взимайте всички решения в името на най-добрите ѝ интереси.
 • Създайте си репутация на честен и почтен човек, а после защитавайте укрепвайте и предпазвайте репутацията си.
 • Обновявайте професионалните си познания. Усвоявайте нови умения, които ще повишат експерната ви сила. Дори и да не възнаметявате да сменяте работата, явявайте се на поне по едно интервю годишно. Това ще ви държи в готовност за момента, когато все пак решите да се преместите.
 • Цялата тайна на успеха в живота е да откриете какво ви е предопределено да правите и да го направите.
 • Разделете листа на две колони. В лявата изредете всички аргументи, които ви подтикват да смените професионалното си занимание. В дясната запишете всички аргументи, които ви теглят назад и не ви дават да извършите промяната.
 • Контролирайте въздействието, което оказвате върху дригите.
 • Има четири и само четири начина, по които установяваме контакт със света. Ние биваме оценявани и определяни според тези 4 начина на контакт, какво правим, как изглеждаме, какво казваме и как го казваме.
 • Какъвто и акцент да имате, много важно е да можете да говорите ясно и граматическо правилно. Ако хората не могат да ви чуят или не разбират какво казвате, как очаквате да им повлияете. Не си мърморете под носа, гледайте в очите другия, говорете достатъчно силно.
 • Това, което имате да кажете, очевидно е важно. Ако говорите глупости, дори и да се изразявате красиво, пак ще изглеждате като глупак. Никога не казвайте нещо, ако не знаете за какво говорите.
 • Освен на почтен човек, трябва да си спечелите репутация и на такъв, който си върши работата и я върши по начин, различен от другите мениджъри. Винаги обещавайте по-малко – “Ще свърша работата до петък”, - а предлагайте повече, тоест свършете я до четвъртък.
 • Помнете – изградете самоувереност и УНИЩОЖЕТЕ СЪМНЕНИЕТО В СЕБЕ СИ!!!
 • И човекът, който мисли, че може, и този, който мисли, че не може, са прави. Вие кой от двамата сте?
 • ВСЕКИ ДЕН ПРАВЕТЕ ПО ЕДНО НЕЩО, КОЕТО ВИ ПЛАШИ!
 • НАУЧЕТЕ СЕ ДА СЕ ИЗПРАВЯТЕ СРЕЩУ СТРАХОВЕТЕ СИ!!!!
 • По принцип на нас ни липсва увереност, когато се изправяме пред нова задача или ситуация. След като сте изпълнили задачата или сте минали през ситуацията, нервността изезва. Затова направете усилие да приемете предизвикателствоот на новото. Вършете го системно и скоро ще откриете, че увереността ви се увеличава и нарсаства значително!!!!
 • Показвайте увереност по всяко време – особено когато много ви е страх. Няма значение как се чувствате. Важно е единствено как ви възприемат шефовете, персоналът, колегите, конкурентите, бизнес партньорите, банкерите и т.н. Правете се на уверени, докато станете такива.
 • Нашата най-голяма придобивка сме самите ние, но придобивките се рушат, ако не бъдат постоянно поддържани и подобрявани.
 • Направете списък на уменията и способностите, които имате и новото, на което можете да ги разгърнете (начинаещо, средно и експертно ниво);
  Направете списък на уменията, които са ви нужни, за да продължавате да си вършите работата на високо ниво.
  Сравнете двата списъак и открийте възможно пропуски в нужните умения или ниво. Съставете план за действие за елиминиране на пропуските.
 • Делегирайте работа, ако искате да имате успех.
 • Никой не може да преуспее в бизнеса, ако иска да постигне всичко сам или да си припише всички заслуги.


НАЕМАЙТЕ ДОБРИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ САМОТО НАЧАЛО!!!

 

 • Ако делегирате само прости задачи, вие не отправяте предизвикателство към служителите с по-интересна и носеща удовлетворение работа и така ги демотивирате.

 

Подход към делегирането:

Подготвяне. Високо ниво на уоътване и високо ниво на подкрепа се дават, когато на човека му липсват както познания за извършването на работата, така и самоувереност.

Упътване. Това е подход с високо ниво на уоътване и ниско ниво на подкрепа за онези, които са уверени в себе си, но им липсва опит в работата.

Подкрепа. Високо ниво на подкрепа и ниско ниво на упътване за онези, които са дъстатъчно опитни да се справят с работата, но се тревожат от поемането на нови задачи.

Делегиране. Ниско ниво на подкрепа и нискониво на упътване се използва при онези, които имат отлични технически умения и са уверени в себе си.

Задавайте въпросу като: нещо притеснява ли те в това, което те помолих да направиш?


Уговорете краен срок за завършване на работата и уточнете критериите, на които трябва да отговаря тя.

Помнете, че хората не преминават през изложените 4 подхода в разпознаваема последователност, затова всеки път, когато дадете на някого нова задача, вие трябва да определите кой подход да изполвате.

 

 • Много от провалилите се в живота са хора, които не са осъзнавали колко близко са били до успеха, когато са се отказали.
 • Продължавай да блъскаш!
 • Не разчитай на емоциите, а на фактите и цифрите.
 • Хората, които дават отговорите стигат много по-далече от онези, които задават въпросите.
 • Обикновеният човек влага в работата си 25% от своята енергия. Светът сваля шапка на хората, които влагат повече от 50% от способностите си и застава на глава пред онези редки души, които влагат 100%.

 

 

 

 

 

 • Упорството помага за мотивацията, когато всичко е против вас.
 • Много от провалилите се в живота са хора, които не са осъзнавали колко близко са били до успеха, когато са се отказали.
 • Продължавай да блъскаш.
 • Хората, които дават отговорите, стигат далече и свършват повече работа от онези, които дават въпроси.
 • Никога не питате членовете на борда какво мислят. Кажете им какво ще направите.
 • Вложете 100% от енергията си в своята кариера. Помнете! 75% усилия не стигат, ако искате да изтъкнете. Обикновеният човек влага в работата си около 25% от своята енергия. Светът сваля шапка на хората, които влагат повече от 50% от способностите си и застава на глава пред онези много редки души, които отдават 100%.
 • .Трябва да решите колко време и енергия искате да инвестирате в кариерата си и какво сте готови да жертвате, за да осъществите мечтите си. Ако не сте готови “да се хвърлите в дълбокото”, малко вероятно е да се издигнете до самия връх.
 • Започнете като определите крайната си цел. Опишете възможно най-детайлно каква ще е тя и как ще се чувствате, когато я постигнете. Тази “визия” ще ви помага да следвате избрания курс, когато се появят трудности – а те ще се появят.
 • Установете поредица от цели, които ще ви помогнат да напредвате към постигането на крайната цел. Разделете ги на поредица от кратки (по-малки от една година), средни (2-5 години) и дългосрочни (6-10 години). Имайте предвид, че целите, поставени повече от година по-рано, обикновено не са нещо повече от пожелателни. Затова редовно преглеждайте.
 • Уверете се, че всяка цел е конкретна, измерваема, постижима, реалистична, определена във времето.
 • .С изключение на професиите, при които не е нужен приносът на други хора (например ако сте писател), целите си ще можете да осъществите само чрез работата на другите. Ето защо трябва да се научите да делегирате, ако желаете да повишите продуктивността си.
 • .. Човек не може да купи, да вземе под наем или назаем повече време. Предлагането на време е нещо абсолютно трудно установено. Колкото и голямо да е търсенето, предлагането няма да се повиши.
 • .Научете се да казвате НЕ.
 • … Делегирайте. Това са проблеми на други хора, които се опитват да ги направят ваши. Ако искате да помогнете, делегирайте работата.
 • .. И човекът, който мисли, че може, и този, който мисли, че не може, са прави. Вие кой от двамата сте?
 • Голямата уста е грешка.
 • Самоувереността е здравата основа на успеха. Без нея не можете да постигнете успех, колкото и да сте квалифицирани и интелигентни. Защо съм толкова сигурен ли? За да успеете, трябва другите да повярват във вас, например служителите, колегите и шефовете ви. Ако ви липсва самоувереност, това ще се приеме като знак за слабост и липса на вярва в собствените ви способности. В такава ситуация хората с прави ще се запитат: Щом той/тя не вярва в себе си, защо ще вярвам аз?
 • Всеки ден правете по нещо, което ви плаши. Колкото повече ви е страх да правите нещо, толкова по-скоро трябва да се изправите пред него.
 • Да поставят цели, да организират ресурсите, да мотивират служителите, да следят изпълнението и да се грижат за развитието на хората, включително и себе си.
 • Възложете отговорността за постигането на целта на конкретен човек. 80% от целите разпределете на ниво, относително лесно за осъществяване. Това ще направи успеха привлекателен и ще мотивира хората да се изправят пред предизвикателни цели.
 • Постоянно следете физическите и човешките ресурси, нужни за постигане на целите, и вземете мерки за поправянето на недостатъците, преди да са се превърнали в проблем.
 • Мотивирайте служителите и общувайте с тях, като споделяте информация и ги изслушвате.
 • Ако вашата кариера е вашият бизнес, вие сте вашата най-голяма придобивка. Инвестирайте време и енергия в развитието на техническите и мениджърските си умения. Развийте експертен опит в област, която би била полезна за вашата организация и конкурентите ѝ, например 3Д принтиране. Поддържайте се във форма, като редовно ходите на интервюта.
 • .Научете се да работите с това, което разполагате. Помнете! Никога не ще имате перфектен екип или система.
 • .Работата на мениджъра е да се справи с ресурсите, с които разполага.
 • .Задачата ви е да управлявате това, с което разполагате, и да работите за създаването на онова, което би могло или би трябвало да бъде.
 • .По-вероятно е проблемите ви да са със служителите и уменията, които имат и нямат. Започнете, като проучите целите, стоящи пред вас и персонала ви.
 • Открийте какви умения са ви нужни за постигане на добър стандарт на целите.
 • Анализирайте уменията, които притежава персоналът ви в момента. Сравнете уменията на персонала ви с уменията нужни за постигане на целите, и открийте възможния недостиг.
 • Разпределете работата така, че да използвате силните качества на отделните служители.
 • Ако предположим, че не можете да назначите нов служител, проверете дали друг мениджър няма някого, когото е готов да ви заеме за малко. Днес, когто 20% оборот на персонала е сравнително нормално нещо, би трябвало да разрешите повечето, ако не и всичките си проблеми в рамките на 2-3 години.
 • Кога за последен път направих анализ на уменията, които е нужно да притежават служителите ми, и ги сравних с уменията, които притежават?
 • Кога за последен път преразоределих отговорностите в екипа, така че да използвам силните качества на хората.
 • За да поддържате една организация млака и в добра форма, не наемайте нов служител, преди всички да са толкова уморени от работа, че да се зарадват на новодошлия и да не възразят къде ще го поставите.
 • .Таунзенд не казва, че трябва да приспорвате служителите си, докато рухнат. Той обаче съзнава, че много често компаниите създават нова позиция още щом работата започне да се увеличава. Тогава няма достъчно работа за новодошлия, а това може да породи търкания с други служители.
 • Осъзнайте, че хората обичат да имат работа и че известно количество напрежение е полезно за духа и продуктивността на персонала. Когато екипът е зает, често пъти тов кара всички да се стегнат. Обединява ги и ги мотивира едно усещане за целенасоченост и гордост от положените усилия. Затова не бързайте да поемате нови служители.
 • Старайте се да различавате белезите на преумората от тези на заетостта. Когато хората работят твърде много, нарастват случаите на болест и текучество на персонала, неспазени крайни срокове, нерви и спорове между служителите и между служители и мениджъри.
 • .Кога за последен път проверих дали на всички в екипа ми е възложена достатъчно работа?
 • Има ли мой служител, който да работи прекалено много? Налага ли се преразпределение на работата?
 • Помнете! Почтеността е сред най-важните качества, които трябва да търсите при назначение или повишение на служители.
 • Някой някога е казал, че когато се наемат хора, трябва да се търсят три качества: почтеност, интелигентност и енергичност. И че ако първото липсва, другите две ще ви съсипят. Помислете – вярно е. Ако наемете човек без почтеност, със сигурност ще искате той да е мързелив.
 • Винаги, когато е възможно, повишавайте вътрешен човек. Тази политика поражда лоялност сред персонала и е по-малко вероятно да назначите некадърник, тъй като, би трябвало, да познавате силните и слабите страни на лицето. За назначаване на външен човек трябва да мислите само ако се нуждаете от свежа кръв или ако нужният набор от умения липсва в организацията ви.
  На интервюто се фокусирайте върху това да откриете кои кандидати демонстрират почтеност, интелигентност и енергичност. В присъствието на тези качества недостигът на умения може да се навакса.
 • Почтеността/характерът е чертата, която най-трудно може да се потвърди. Вижте как се представя човекът. Уверен ли е, без да е арогантен? Признава ли, че не знае всички отговори? Гордее ли се с работата и постиженията си? Ако се гордее, той няма да иска да разочаров себе си, а оттам и вас. Говори ли за постигнатото от него и екипа му, или приписва всичко на себе си? Попитайте го за морална дилена, пред която се е изправял, и как се е справил с нея.
 • Златното правило твърди, че трябва да се отнасят към хората така, както бихте искали да се отнасят те към вас.
 • Най-добрите мениджъри нарушават златното правило всеки ден (тъй като правилото) предполага, че всички дишат същия психологически кислород като вас (мениджъра). Например, ако обичате да се конкурирате, всички останали трябва да приличат на вас. Ако вие обичате да ви хвалят пред хората, и другите трябва да обичат това.
 • Винаги трябва да помните, че хората са сами по себе си цел. Не ги използвайте като средство за постигане на целите си, особено ако това ще е в тяхна вреда.
 • Приемете, че всеки човек заслужава определено ниво на безусловно уважение, просто защото е човешко същество. Може да не харесвате някого, може да не сте съгласни с него, но той е човек като вас и трябва да бъде третиран като такъв.
 • Когато обмисляте кого да повишите или назначите, единствената приемлива форма на дискриминация е кой е най-квалифицираният/подходящ за работата.
 • Никога не крадете идеите на служителите си и не си ги приписвайте.
 • Старайте се постиженията на хората да получат подходящото признание.
 • Не изпадайте в управление тип “отглеждане на гъби” (като държите служителите в неведение и редовно им хвърляте отгоре тор). Освен ако информацията не е наистина деликатна, дръжте хората информирани, за всяко събитие, което ги засяга.
 • Не се отнасяйте към служителите си като към идиоти. Те може да не са толкова умни и образивани, колкото вас, но надушват от един километър мениджърските изцепки, измами и фалшиви, манипулативни презентации и речи.
 • Доколко познавам хората, които работят за мен?
 • Гледам ли на служителите като на хора, или за мен те са просто още един ресурс, от който да се възползвам възможно най-добре?
 • Помнете! Оставяйте служителите си да вършат работата!
 • .Най-добрият началник е този, който е достатъчно разумен да избере годни хора, които да свършат необходимата работа и умее да се контролира, за да не им се меси, докато я вършат.
 • .Служителите на всички нива са мотивирани от интересната работа, успеха, признанието и отговорността.
 • С всеки служител обсъдете работата му. Уточнете отговорностите му и ясно дефинирайте областта, в която е свободен да действа.
 • … Изисквайте редовни доклади за целите, но не ги превръщайте в срещи за забавление и помнете, че публичното обесване отдавна е премахнато. Дискусията трябва да има за цел търсенето на решения, а не размяната на обвинения.
 • .. Искайте да ви съобщават лошите новини още щом се появят и не стреляйте по техния приносител.
 • Празнувайте успехите на хората. Това може да става както под формата на публично признание за добре свършената работа, така и с повишение.
 • Никога не обвинявайте някого за неволна грешка. Всички грешим. Важното е да бъде извлечена поука. Ако грешката се дължи на невнимание, нехайство или просто глупост, трябва да вземете мерки да не се повтаря.
 • Цветята растат, когато ги торите и поливате, а не като ги дърпате, за да видите как се развиват корените. Същото важи за служителите. Колкото повече свобода на действие има човек, толкова по-свободен е да се справи с възникващите предизвикателства.
 • Колко често следенето ми на работата на персонала се превръща в намеса?
 • .. Помнете! Когато залагате на простото, избягвате опасността да разчитате на прекалено комплексни затъпяващи системи.
 • Простотата и ясна цел и принципи пораждат комплексно и интелигентно поведение. Комплексните правила и закони пораждат просто и глупаво поведение.
 • Игнорирajte ne]ata, които вървят по план. Като мениджър ви плащат да не позволявате възникването на проблеми и да ги решавте бързо, когато възникнат. Няма да е добре да ви затиснат данни, които не ви казват нищо и ви пречат да идентифицирате областите, които нямат нужда от вниманието ви. Например не ви трябва да знаете, че за надници са платени 350 921 паунда, ако бюджетът е 351 000. Нещата са според предвиденото и няма индикации за нещо необичайно – така че защо изобщо да се занимавате с това?
 • Важно е да сте запознати не само с отрицателните отклонения – когато са направени разходи за основна поддръжка, по-ниски от предвиденото, това може да е индикация за липса на експертен персонал или оскъден паричен поток. Така или иначе трябва да знаете, тъй като това представлява потецниален риск за бъдещото производство.
 • Действате въз основа на информацията, която съберете от персонала и клиентите. Стремете се да градите върху позитивите и да елиминирате негативите.
 • Настоявайте да получавате редовни доклади за паричния поток и се вслушвайте в счетоводителя си. Ако ви каже, че има вероятност да се натъкнете на проблеми с паричния поток след 3 месеца, незабавно вземете мерки. Не си зарвяйте главата в пясъка с надеждата, че ще отмине. Обсъдете най-добрите начини да се повишат постъпленията и да се намалят плащанията без това да навреди на основните елементи на бизнеса.
 • Получавам ли на всеки месец доклад от 1-2 страници за ангажираността на служителите, удовлетворението на клиентите и паричния поток? Ако не, защо?
 • От обсъдените по-горе области коя разбирам най-малко? Как мога да поправя това?
 • Подкрепете най-слабото звено. Помнете! Трябва да поправяте слабите места в работата си.
 • Запомнете, че който и екип, отдел или организация да управлявате, вие сте добри, колкото е добро най-слабото ви звено. Не можете да си позволите да водите пътници – освен ако най-слабото ви звено не е синът/дъщерята на собственика, което означава, че не можете да си позволите да не ги возите.
 • Идентифицирайте най-слабото звено. То може да бъде човек, процес или процедура. Ако е човек, опитайте да го подложите на допълнително обучение или да му дадете по-малко предизвикателна задача, с която ще се справи добре. За начало проведете анализ на нуждата от обучение на лицето, последван от програма за обучение и развитие. Ако допълнителното обучение и/или прехвърлянето на друга работа не даде резултати, трябва да се отървете от него.
 • … Уволнението не е в противорение с предложението на Рон Денис – то е просто логичното заключение в неговия ред на мисли. Вие помагате на хората да се усъвършенстват, но ако те не могат или не искат, вие ги пускате да си ходят. Не можете да си вършите работата добре, ако някой очевидно не върши своята. Присъствието му ще има негативен ефект както върху производството, така и върху духа на служителите, тъй като те ще трябва да поправят грешките му. Например не мога да си представя, че ако някой е сгафил при представянето на гума по време на “Грн При” два пъти, Рон ще го допусне да припари отново до бокса.
 • Ангажирайте отдела за човешки ресурси на много ранен етап винаги, когато ви притеснява, че някой няма способността да си свърши работата на нужното ниво.
 • Ако най-слабото звено е процес, процедура, машина или друг неодушевен предмет, заменете го. Ако не можете да си позволите това, тогава намерете начин да минимизирате влиянието, което оказва върху екипа ви.
 • Колко души съм уволнил лично в кариерата си?
 • Способен ли съм да уволня човек?
 • … Edinstevnoto по-лошо нещо от това да обучите хората и те да напуснат е да ги обучите и те да останат.
 • Приемете, че всеки служител, дори с малко разум или амбиция, знае, че трябва постоянно да подобрява уменията и познанията си, за да остане на пазара. Най-добрите ще напуснат, ако не им осигурите възможност за обучение. Тогава ще влезете в разходи за назначаването и обучението на нов човек и понасянето на намалена производителност, докато той се учи. Така че в дългосрочен план вие не спестявате нищо, като не обучавате персонала си.
 • .. Когато изпратите служител на кратък курс, уверете се, че организацията ще получи стойност срещу парите си, като с въпросното лице се разберете за целите на обучението. Когато се върне от курса, накарайте го да проведе кратко обучение пред колегите си. Страхът от перспективта да застане пред колегите си и да ги обучава ще го накара да внимава по време на курса, а предаването на наученото на другите ще намали разходите за единица обучение.
 • … Качеството на служителите може да ви донесе успех или да ви съсипе като мениджър..
 • Лидерството изисква само две неща: да убедите хората, че отивате някъде (това включва всичко – от непостигането на целите до изпълнение на повече от очакваното); и 2) да ги убедите да ви последват.
 • .. Помнете! С практика можете да станете голям лидер.
 • Човек става лидер като трупа опит.
 • … Помнете! Като лидер трябва да давате смисъл и цели на тези, които ви следват. Хората искат да бъдат част от нещо, с което наистина се гордеят, за което ще се борят и жертват, на което вярват.
 • Помнете! Резултатите са единственият верен критерий за способността ви на лидер.
 • Ефективното лидерство не е в изнасянето на речи или това да те харесват. То се определя от резултатите, а не от атрибутите. С постигането на ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ резултати ставате ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН лидер!
 • … Помнете! За да сте лидер, трябва да бъдете себе си. Не можете да се преструвате. Думите и делата ви трябва да си съответстват.
 • Помнете, че хората следват онези, на които вярват, а вярват на онези, които са последователни и предсказуеми…
 • … Казвайте “Съжалявам, не разбирам”. Така ще насърчите и другите да го правят.
 • Никога не нарушавайте обещанието си и не допускайте да не изпълните сделка, дори това да струва пари на организацията. Това ще се разчуе и загубите ще бъдат възстановени в бъдеще както в кеш, така и в положителна репутация сред клиентите.
 • Никога не си приписвайте заслугите за работата или идеята на другиго.
 • … За да управлява, човек трябва да води За да води, той трябва да разбира от работата, за която той и хората му са отговорни.
 • … Отговорносттта винаги е само на лидера. Готов ли съм да приема тази максимална отговорност?
 • Понякога лидерите трябва да казват онова, което не се казва. Готов ли съм да изразявам непопулярни виждания на работата и в социалния си живот и да приемам последствията.
 • Помнете, че ценностите са свързани с действията, а не с думите. Те трябва да бъдат възприети от служителите, така че несъзнавано да ръководят всичко, което правят те. За успех можете да претендирате само ако персоналът ви поддържа организационните ценности, когато не го наблюдават.
 • … Помнете! Ако не защитавате нещо определено, ще започнете да подкрепяте каквото и да е.
 • Кои са ценностите, които ме ръководят като човек и мениджър? Познавам ли ценноостите на организацията и знам ли как се очаква от мен да ги поддържам?
 • Доброто лидерство изисква да се обградите с хора с разнообразни виждания, способни да изразят несъгласие с вас, без да се боят от репресивни мерки.
 • Ако действията ви вдъхновяват хората да мечтаят повече, да научават повече, да правят повече и да стават нещо повече, вие сте лидер.
 • … Ако думите ви отговарят на дейстивята ви, хората ще ви вярват и ще ви следват.
 • Помнете! Отнасяйте се към служителите като към интелигентни хора, които си вършат работата.
 • Ангажирайте служителите си в процеса на взимане на решения, особено когато това касае тяхната работа.
 • Помнете, покажете на служителите си, че работата им е важна.
 • Истинската мотивация идва от постижението, личното развитие, удовлетворението от работата и признанието.
 • .. Постарайте се всички да имат за вършене смесица от ежедневни, но и важни задачи и интересна работа. Не възлагайте цялата скучна работа на един човек.
 • Никога не казвайте на хората как да правят нещата. Кажете им какво да направят и те ще ви изненадат с находчивостта си.
 • Донякъде самоувереното поведение на генерал Патън е в това, че той изобщо не е търпял некадърниците. Ако си офицер под негово командване, или отговаряш на изискванията му, или напускаш. Без оправдания и отлагане. Искал е да работи само с най-добрите, защото е вярвал, че и той е най-добрият.
 • … Търсете възможности да покажете, че ви е грижа. Често пъти най-малките жестове оказват най-силно влияние.
 • Ако някой преживява труден периода в работата или у дома, покажете му, че ви е грижа. Ако просто го попитате как е болният му близък и/или му предложите да работи от вкъщи, докато нещата се оправят, това ще укрепи взаимоотношенията ви.
 • … При прегледа на бъдещите проекции си струва да се помни, че счетоводителите са обучени да проявяват песимизъм/предпазливост в прогнозите си. За разлика от тях хората, занимаващи се с продажби, по обучение и групова култура са прекалени оптимисти.
 • Помнете! Втори принцип при взимане на решения, не преследвайте загубите!
 • …Когато взимате решение, никога не отчитайте какво вече е похарчено – тези пари са “заминали”, каквото и да решите. Взимайте под внимание само бъдещия паричен поток, когато решавате.
 • … Някога преследвал ли съм загубите си при взето от мен решение? Защо го направих?
 • Влагам ли емоции в решенията си, или оставам безпристрастен?
 • Ако решението е свързано с голяма инвестиция на време и пари, поискайте да ви кажат кои са алтернативните възможности, които са били разгледани и отхвърлени.
 • Когато говорещият сте вие – не научавате нищо ново!!!
 • … Научете се да казвате “не”.
 • Според служителите леснодостъпен ли съм, или съм резервиран?
 • Реформаторът има врагове в лицето на всички, на които им е изгоден старият ред, и силно апатични защитници в лицето на онези, които биха имали изгода от новия.
  Макиавели.

 • … Не се опитвайте да гледате твърде напред в бъдещето. Ако нещо надхвърля 3-годишен срок, то има точността на астрологична карта.
 • Разумната стратегия започва с поставянето на правилната цел. Същността на стратегията е да изберете какво да не правите.
 • Хубаво е да се учим и от грешите, и от успехите си.
 • Колкото по-малко знаят хората за това, което става, толкова по-лесно може да се упражнява власт и авторитет.
 • Властта е като дама… ако се налага да казвате на хората, че сте дама, значи не сте.
 • Хората чувстват привличане към лидери, на които се възхищават, които проявяват почтеност и загриженост за последователите си.
 • Натрупайте няколко източница на власт, защото така се получава синергия.
 • Постъпвайте така сякаш очаквате хората да се подчинят на инструкциите ви, и се старайте да не изглеждате неуверени. Никой няма да ви каже докъде се простира властта ви, докато не прекрачите границите ѝ.
 • Прибягвайте до властта само ако влиянието не успява. В наистина критични моменти заложете директно на властта.
 • Ако работите за човек, който вярва, че целта оправдава средствата, той няма да се поколебае да ви изхвърли, ако престанете да сте му полезни.
 • Не издавайте заповед, която не можете да наложите.
 • Ако ви се противопоставя само един човек, разберете се с него на четири очи. Ако ви се противопоставя група, водена от един човек, разберете се с него пред групата. Гадничко може би. Ефективно – определено.
 • Като мениджър вие трябва да идентифицирате своите източници на авторитет, власт и влияние и нивото, на което можете да ги упражнявате. След като направите това, е нужно да браните, запазвате и разширявате тези бази. Неизползването на власт, когато това е необходимо, ще доведе до загубата ѝ.
 • Вие бихте ли били доволни от стоките, обслужването и отношението, които получавате от организацията, или бихте имали чувството, че за нея сте само източник на приходи и досадно присъствие, когато се оплаквате?
 • Не позволявайте на служителите да говорят пренебрежително за клиентите. Вярно е, че винаги има забавни истории, които могат и би трябвало да се споделят, но омаловажаването на клиенти от страна на служители не може да се толерира. Това е признак на презрение и ако се разпространи, ще стане част от културата на организацията и възприета практика.После ще е трудно да изкорените подобни нагласи.
 • Можете да направите повече бизнес за два месеца, като започнете да се интересувате от хората, отколкото за две години, като се опитвате да накарате хората да се интересуват от вас.

 

 

 

 

 


Една работа се върши дотогава, докато се свърши, а не докато ти е приятно.

***

It's time we stop leading with "money" or "things" when we talk about the goals we have for our lives.

Happiness should be the ambition, not money!

Top of Form


Като вземете на човека парите - трябва да сте гарантирал резултата.

 

 

***


Visual learners

Audio learners

Learn by doing


B=MAT

Loses

Gains

Bottom of Form

 

 

10X Your Life with 10X People!


Животът не се живее, животът се създава!
Животът се СЪЗДАВА!
Ако човек живее по правилата на другите хора, това няма да доведе доникъде. Това ще доведе до страдание.
Затова СЪЗДАВАЙ СВОЯ ЖИВОТ и СВОЯТА РЕАЛНОСТ!!!
Ако искате да имате един щастлив и смислен живот, трябва да го СЪЗДАВАТЕ!!!
Всичко зависи само от нашите действия, само от нашите дела, всичко зависи само от това какво ще направим НИЕ!
Най-успешните хора създават техния живот и тяхната реалност, и не се съобразяват много с хората.
Модерното училище е направено с една-единствена цел – да ни прави по калъп!


***
Накрая всичко опира до мислите в главата ти. Овладей мислите си. Овладей емоциите си.
Адекватните мисли водят до адекватни действия. Адекватните действия водят до адекватни изживявания. Адекватните изживявания създават адекватен живот!!!

 

Много е важно какво си казваш ти на себе си!
Medirai!
В медитацията ти си в неподвижно състояние, като си останал сам с твоите мисли. Тялото е нашият несъзнателен ум или част от живота ни.

Успееш ли ти да овладееш вътрешния си диалог, това води до опит, който може да доведе до реалността!!! Вместо да направиш нещо лошо, в момента, преди да реагираш, можеш да вземеш решение.

Всичко е между импулса и реакцията, всичко се състои тук!!!


Всичко е само в главата ти – не го забравяйте това нещо!

Нещата се случват на хората, които са целеустремени и леко фанатично отдадени!!!

 

 

 • Do what people are willing to pay for.
 • If something is scary – do it!
 • Passion is a side effect of Mastery.
 • The more experienced you are at something, the more efficient and happier you are!
 • The more you focus on loving what you do, the less you end up loving it.
 • The passion hypotheses is dangerous.
 • Be so good that they can’t ignore you.
 • The craftsman’s mindset is a key to doing what you want.
 • Instead of passion, focus on becoming so good they can’t ignore you.
 • Focus on making your skills so valuable and rare that they can’t ignore you.
 • If you want something rare and valuable, you must give something rare and valuable in return. This is your career mindset, a craftsman mindset.
 • The passion mindset may destroy you.
 • Build your career capital.
 • Focus on getting good instead of finding your passion.
 • Never stop hiring.
 • Valuable skills will transfer into valuable opportunities.
 • Stretch your skills to the max so you can become better.
 • С непрекъсната и фокусирана практика ставаш толкова добър, че не могат да те пренебрегнат – и заобичваш работата си.
 • Get projects beyond your current abilities so you can growth.
 • Develop rare and valuable skills.
 • Control requires capital.
 • Control that is created without career capital, is not sustainable. Control is powerful.
 • Put your eggs in one basket and watch over that basket.
 • Use money as a neutral indicator of Value.
 • Be ready to commit to a Single Focus in your Adult Life!
 • You need a career capital in order to make a good Mission of your career.
 • Deploy small and concrete experiments so you can see what works and what does not work.
 • Remarkable marketing is the art of build things worth noticing.
 • Build a Mastery in your field, have a Career Capital!
 • Follow your passion is a bad advice. Invest your time and efforts into learning something rare and valuable.
 • Develop rare and valuable skills.
 • Become so good that you will actually start enjoying what you do.
 • Become better and better at your craft!
 • Use small projects, little bets, that help you develop a new skill.
 • Working right trumps finding the right work.
 • The passion hypotheses is both wrong and potentially dangerous.
 • The 10 000 hour rule.
 • You have to get to the cutting edge of a field!
 • Be Brave to live the life you want regardless of what people say.
 • FEAR is the MAIN thing that holds us back in life! We fear so much and the truth is fear can’t hurt us but we tell ourselves the opposite, truly live your life!!!

 

 

 

If the things were going to improve, I was the one responsible for it. 
Quality of your life depends on the quality of your habits.

Small habits build a great life.
Make 1% improvements of things you do.
And you will become an amazing person!
Your habits multiply as you repeat them.
All habits affect each other.
Success is the product of daily habits.
You get what you repeat. 
Stress compounds. Negative thoughts compound. And may lead to serious issues.
The most powerful habits are delayed. When you cross the plato they call it overnight success. But you know it's not. Mastery requires patience.
Set specific actionable goals. Build your auctionable systems. 
Goals are good for setting a direction. A well-created system helps you make progress.
We need to fix the systems that improve your results.
Your process will determine your progress.
Atomic habits are the building blocks of the remarkable results. 
You need to be patient.
You do not rise to the level of your goals
You fall to the level of your systems.
I am trying to quit smoking or I am not a smoker - is there a difference in the meaning?
The goal is not to read a book. The goal is to become a reader. 
If you repeat a story to yourself for years - you will believe it.
Progress requires unlearning.
The more you repeat a behavior, the more you assosiate yourself with this behavior.
We change bit by bit, day by day.
If you want to change who you are, you have to change what you do.
Every time you choose to perform a bad habit, you are voting for it.
Who is the type of person who can...
The focus should be becoming that type of person. You want to know who do you want to be.
You become your habits.
Focus on who you wish to become.
Every action is a vote for who do you want to become.
A habit is a behaviour repeated enough time to become automatic. 
Try. Learn. Fail. Try differently. 
Habits are mental shortcuts learned from experience. 
Habits create freedom.
Make a reward for any new habit.
Your habits are the systems in your life.
Make it obvious. 
Make it attractive. 
Make it easy.
Have a reward.

The more your repeat a habit, the less you are noticing it.

Add small useful habits to your daily schedule.
Minimalism - when I get something new, I will remove something of my current items. 

Set a habit and location. I will at and on... do something. 

Customers will often buy products not because they want them but because of the way the products were presented. 

More than 10m from the total of 11m of feels are located to the vision.

In order to fire a habit - make it visual and easy.

Be the designer of your world and not merely the consumer of it.
Dont mix different behavior, work and relax, etc. Have a room for work and another for relaxing.

It is really hard to make good habits in bad environment.

Make the habit more attractive and desirable.

A genious is not born but is educated and trained. 

Prioritise your last thing above all else.
We pick up habits from people around us.
Join a Tribe where the desired behaviour is a normal behaviour.

The money you save this month give you purchasing power next month.

Sex woman condition...

The best is the enemy of the good.

I don't need to be merely planning, you need to practice.
How many repetitions are needed to form a new habit? Frequency matters!!! In order to build habit - make it easy to practice.
Use the path that requires the least amount of energy.
You don't want the habit itself - you want the outcome it delivers.
Do the things that pay off in the long run.

Create friction for bad habits and remove friction for good habits.

When you start a new habit - it shouldn'ttake more than 2 minutes to perform it.

Make it easy to start and the rest will follow.
We live in a delayed return environment. 
Success in the long run requires delayed gratification. 
Don't break the chain of writing sales copy and you will become an amazing copywriter in time.
Each small win feeds your desire.

Measurement is only useful when makes you better and more useful.Get an accountability partner!
Create a habit contract for any bad habit. 

Make a punishment for bad habit.
Make it painfull at the moment. 
Knowing that someone is watching may be incredibly motivating.

How to become from merely good to an AMAZING!!!
Choose the right field of competition. Some are good in things than many are not good in.
Align your natural abilities with your profession. 
Play a game where the odds are in your favour. 

 

 

 

Обичай, за да бъдеш обичан.

Търси доброто в човека.

Не се страхувайте.

Любовта дава живот. Мъдростта дава знание. Истината дава свобода. Животът дава радост. Знанието дава простор.

 

 

 

Най-готината идея за иновация - когато идеите правят секс!

 

https://www.xplora.bg/bg-BG/Blog/2142?fbclid=IwAR1448uy9FzagM26Eb3UaE6Ax9QHp1Rqk2MHnQJabYywFlDNnFTMvkygWu4#utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=fb_blogpost&utm_content=29.03

 

Маркетинг - нашата роля е да го управляваме.

Маркетинг - една компания или организация от гледна точка на клиентите ѝ.

Управленски процес, отговорен за определяне, разработване и задоволяване на пазарните нужди по печеливш за фирмата начин.

 

Следствия: Информация за управленски цели. Процесът има ресурси, дейности, участници, резултат.

Процесите са надграждаеми (и следва да се подобряват).

Ако знаем, че не знаем нещо - правим тест.
Ако знаем, че знаем нещо - търсим начин да го надградим.

 

Рискове и предизвикателства

Търсене на "абсолютното" решение.

Търсене на "абсолютната" информация.

"Цепене" на маркетинг екипа от останалите звена.

Ограничаване на маркетинга само до "маркетинг комуникации".

Просто не всеки продукт/компания може да са успешни, важна е посоката и подобрението.

 

Всички, фирма и клиент, трябва да имаме една и съща визия за клиенти.

Първата стъпка е от къде тръгваме и какво искаме да постигнем.

 

Къде можем да бъдем или искаме да бъдем след 6 месеца?

Или сме валидирали байер персоните, или не.

Къде мижем да бъдем и кое ще е успех? Постижимо ли е , или не.

 

Усе метрицс that matter to ceo or CFO.

 

Валидирано предложение, което можем да докажем, управляваме, с конкретни механики, инструменти и платформи.

 

Работа с пълно качествено задание.

Защо правим нещо? Към кои хора? Какво се опитваме да постигнем?

 

Правилно управление на КПИ и бизнес резултатите.

Хората, които взиамт решение - трябва да присъстват. Защото ако представянето е на неправилните хора - може цялото нещо да се обезсмисли.

Трябва решенията да се взимат БЪРЗО!

 

Качествени показатели

Цена на конверсия/леад

Информация за сезонност

Разбиране стратегията на конкурентите

Информация за поведението и интересите на таргет аудиторията.

Валидиране на качество и дължина на потребителска пътека.

 

Трябва да се анализира бизнес модела на компанията, да се оцени стойностното предложение на продукта/услугата и до каква степен количеството информация в дигитален формат е ключово в процеса на избор/покупка.

 

Една маркетингова кампания - как ще се впише  тя във всички други активности.

 

Safety is overrated!

Our language shapes how we see the world.
Георги Господинов го е казал по-добре, “Ние сме направени от това, което изричаме. Внимавайте какво изричате”.

 

Някой пръдна в автобуса,
в сутрешната тишина;
и погледнаха с погнуса,
изтерзаните лица…

Някой там се изкикоти
на зловещата пръдня,
друг измънка с тъжни ноти -
с натежала му тъга…

Кой бе Той, Злодеят мрачен,
дето тъй ни навреди?
Може би съм аз, потаен…
или може би си ти?

tova ot koeto te e strah - to4no tova trqbva da napravish

Винаги става дума за ниво на майсторство!!!

 

 

****

Am I wrong for trying to learn many things at once?

 

 

Yes you are.

In your case what you are doing is dabbing in one category of your interest just long enough for it to get tough and then you decide that it is not really what you want, at which point you switch and run away to the next source of fulfillment you can find.

You are currently getting a lot of satisfaction from learning things, and a lot of people probably tell you that it is really good for you to learn so many things, boosting your feeling even more.

But the truth is that you are not going to end up anywhere doing this!

You are severely f*cking up your life right now!

I am not saying this to make you sad, depressed or to yell at you, but for you to understand what you are doing.

You start to dabble in something, let’s say programming. And you get quite good at it, as long as it stays easy to learn. But eventually you will hit a Plateau, like most people, at which it becomes insanely difficult to learn more.

These plateaus are there to weed out the ones that do not want it bad enough, of which you are one.

So… what do you do? Instead of pushing forward in this topic and actually learning the stuff that will set you apart from the rest and that will improve your life, you run off to the next easy, interesting thing.

Here you do the exact same thing.

What you found for yourself is an excuse. Nothing more.

This “learning a lot of different things” is just an excuse not to work hard, not to grind and not to really put some energy and effort into your life. That is why you are not making enough money right now, why your life isn’t what you want and why you are still in the belief that this is a good thing.

You tell me: How many successful people do you know that are good at all the things you want to learn?

And how many do you think got there by doing all of these things at once?

Successful people zone in on one thing that they really want to achieve in. Then, to grow their business, to grow their product or themselves, they will go and crush other categories. But they will only do so if it benefits their one thing.

Steve Jobs, for example, was an amazing speaker, he was innovative and had a lot of computer knowledge. But it all started by him building computers and zoning in on his one product. From there he learned all the other skills only to further his business.

And if you look at other successful people you will find the same thing. Their entire focus is on their dream life. From that starting point they learn more things. That is progress.

All you are doing right now is avoiding progress by learning many things that will not do you any good at all. Nothing is valuable if not committed to.

Even the school systems know that and only allow you to focus on one career path.

Pick one thing and zone in on it fully. Commit one year to mastering it and ONLYit.

When you have committed a year to it, then, afterwards, you will still have all the time in the world to learn whatever you want. Just like you said, when you have the money you can do it, but you must first make that money!

What is the one thing that really means something to you and that will improve your quality of life the most? That is what you should zone in on.

Make your life better first. Grind, work hard, push forward and master one thing. Then you will have all the freedom in the world to daddle in anything you want.

 

 

 

 

 

 

***

“Too many chefs,spoil the soup”

A man tries to do everything, does nothing!!!

And grass is always greener in the other side..

 

 

 

Ако мислите, че успешните неща са комбинация от реалистични цели, осмислен подход, безупречно изпълнение, осмисляне на резултатите и последващо надграждане - попаднали сте на точния пост :) 

 

 

 

 • aУспех и стискам палци :))

П.С. Аз от 5 години ставам в 6:00 АМ за да ми стига времето за работа :)

И какво са казали мъдрите хора: "свободното време което имаш, е парите които нямаш".

 

 

 

“If we don't discipline ourselves, the world will do it for us.”

 

Алчността води до гибел!

 

Победи себе си!

ИЛИ БЪДИ СИЛЕН, ИЛИ НАМЕРИ ДРУГИ ХОРА, КОИТО СА СИЛНИ. ИЛИ И ДВЕТЕ!

ПРОГРАМИРАМ. ТОВА Е СЛАБОСТ – КОГАТО ПРАКТИКУВАШ ЕДНО НЕЩО ВСЕКИ ПЪТ И ТЕ БОЛИ. ПОБЕЖДАВАЙКИ ТАЗИ СВОЯ СЛАБОСТ – ТИ ПРОГРЕСИРАШ!!!

ХАПВАМ ПЛОДОВЕ ВМЕСТО ЗАХАР.

СТАВАМ РАНО ВМЕСТО ДА СЕ ИЗЛЕЖАВАМ.

МИЯ ЗЪБКИТЕ.

ХАПВАМЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ ВМЕСТО ПЛОДОВЕ.

 

ПОБЕДИ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ СИ СЛАБОСТИ ВЕДНАГА!!!

 

ТЕЗИ, КОИТО СА АКТИВНИ ФИЗИЧЕСКИ, ЖИВЕЯТ ПО-ДОБРЕ!!!! ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОТКАЗВАТ, ТО СЕ ВИЖДА И В ЦЕЛИЯ ИМ ЖИВОТ!!! НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!!! НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ!!!!  

 

ДАВАШ ЛИ В РАБОТАТА СИ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ОЧАКВАТ ОТ ТЕБ????

 

ЗА ДА УСПЕЕШ В ЕДНО НЕЩО, ТРЯБВА ДА СИ СУПЕР ОТДАДЕН!!!

 

АКО СЕ КЕФИШ НА ТВОЯТА РАБОТА, ТИ ЩЕ ИСКАШ ДА ДАДЕШ НА ТВОЯТА ФИРМА. АКО ГО УСЕЩАШ КАТО ТВОЕ, ТОГАВА ИМАШ ОТНОШЕНИЕ!!!

 

ЖИВЕЙ ЖИВОТА СИ СЪС СТРАСТ!
РАЗДАДЕ ЛИ СЕ ДНЕС НА МАКС?

ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ДА УСПЕЕ, ТРЯБВА ДА СЕ РАЗДАВА НА МАКС!!!

 

Основната разлика между успешните и неуспешните е ФОКУСЪТ!

БЪДИ ALL INNN!

ФОКУСИРАЙ СЕ НА МАКССС!

КОГАТО СЕ КЕФИШ НА ТОВА, КОЕТО ПРАВИШ, НЕЩАТА СЕ ПОЛУЧАВАТ!!!! БЪДИ АЛЛ ИННН!!!!

 

****

"Ако можеш нещо да направиш, направи го - не се притеснявай!

Ако нищо не можеш да направиш - не се притеснявай!"

 

 

 

Good Employess Quit when management is bad.
Bad Employess Quit when management is good.

                                                            

 

Самодисциплината БИЕ мотивацията!

 

 

Успехът е въпрос на избор.

 

***

Стига сте чели повече – действайте повече!!!!

Действайте! Действайте! Действайте!


Спазвайте правилото 20/80

 

:))

 

Ако уча нещо 1 час, поне 4 часа гледам да го правя, за да го осъзная и да мога да го ползвам.

 

 

EXTREME OWNERSHIP!!!!

 

Why do I want to improve?

To become more valuable to the marketplace; to provide freedom to myself; to provide for my family;

 

 

Просто не трябва да се отказваш. Действаш. Действаш. Няма мързи ме. Действаш!

 

когато искаш нещо прекалено много, ще го направиш. Ако не го направиш, значи не си го искал.

 

ако хейтваш това, което искаш, ти няма да го получиш

 

Сигурността е илюзия, към която бедните хора се стремят!

 

Всички пари са въпрос на вяра!

 

What Matters is What You Do!

 

Какви са Магическите Моменти във вашия маркетинг, с които “Хващате” вниманието на аудиторията?

 

New Analytics View Keeps Our Data.

 

Analytics Has Voice Searches Capability.

 

What Are The Best Performing Segments for our conversions?

 

Include Customers Ideas in Product Generation Pool…

 

Create Customer Loyalty Program!

 

What Are Your Facebook Audiences Insights.. The ones that convert – what are their interests?

 

“One of the secrets to staying young is to always do things you don’t know how to do, to keep learning.”

 

Работната етика е заучено поведение и нещо, върху което имаме контрол!

 

Take Full Ownership of everything!

 

Вместо YT – аудибле книга или udemy обучение!!!! Или физическа книга – четене!!!

 

 

Being Average is Painfull.

Obscurity is a killer to your business!

 

 

 “Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.”

 

“Do today what others won't and achieve tomorrow what others can't.”

 

 

“Idleness is only the refuge of weak minds, and the holiday of fools.”

 

 

“In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity.”

 

Set your goals beyond your reach so you always have something to aim for.

 

The morning breez has secrets to tell you. Dont go asleep!

 

Можеш, стига да искаш!

 

do it with passion or not at all

 

Истинските успехи се намират извън зоната ни на комфорт!

 

All men have limits. They learn what they are and they learn not to exceed them. I ignore mine!!!

 

It’s not enough to know – you have to do.

 

Take care of the micro and the macro will take care of itself automatically.

 

Don’t be the donkey between two things.

 

Begin with the end in mind.

 

People Don’t work for managers. Managers work For people!

 

Кое е моето ЕДИНСТВЕНО нещо?

 

ФОКУСИРАЙ СЕ ВЪРХУ ЕДНО НЕЩО И ЕЛИМИНИРАЙ ОСТАНАЛОТО! ПРИНЦИПЪТ НА ЕСЕНЦИАЛИЗМА!

 

ПАРИТЕ СЛЕДВАТ МАЙСТОРА!!!

 

 

if you want to take the island, burn your boat!

 

Invest in Assets.
Invest in Stocks and papers (they are liquid).
Invest In Real Estate. If you don’t invest in Real Estate, you Pay taxes. (Real Estate is not Liquid).
Invest in Gold, Silver, Guns and Bullets.

 

Subscribe to NOW mentality!

 

Show up every single day! People with good work ethic are predictable. They show up Every Single Day!

 

Plan your vacation in advance and get a place which includes a breakfast and/or another meal. Avoid Sunday as it is the most expensive travel day.

 

Join Loyalty Programs so you can pay LESS!

 

Negotiate so you can save some money!

 

Smoking, drinking and bad food are killing our BUDGET and HEALTH!

 

You Start Your Day With A Coffee To Go – that’s a BAD habit! Make yourself a coffee at HOME!

 

Аз съм дисциплиниран и постоянен!

Work hard to get it!

 

Ти си средното на петте човека, с които ОБЩУВАШ РЕДОВНО! ВДИГНИ СТАНДАРТИТЕ! ТИ МОЖЕШ!

 

Успехът и напредъкът идват с малките стъпки.

 

RAISE YOUR STANDARDS!

 

Your physical body is a reflection of your standards!

Your life is a reflection of your standards!

 

“My philosophy is that not only are you responsible for your life, but doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.”

 

Don’t be a get around entrepreneur!

 

Go to job early and be disciplined! Don’t be a lazyprenour!

 

Over Promise and Over Deliver!

 

Никой не обича скатавките. Всеки обича да бачка с хора, които Правят нещата. Да се скатаваш е навик. А навикът е лесно да бъде създаден и е  важно да се поддържа.

 

Ако се скатаваш – какво ще ти бъде ежедневието и успехите? Само тези, които са раздават на 100%, само тези УСПЯВАТ!


Не се скатавай от усилието и дисциплината, които трябва да направим!

 

Хората, които се скатават и търсят оправдание – те просто не правят нещата. Хората се делят на два типа – тия, които правят нещата, както и тия, които НЕ правят нещата. Ще е трудно. Свиквай!

 

Ползвай парите на другите хора и времето на другите хора.

 

So often people are working hard at the wrong thing. Working on the right thing is probably more important than working hard.

 

Намери работа, която обичаш, и няма да ти се наложи да  работиш дори един ден от живота си”

 

Най-добрият начин да се подготвиш е да пишеш. Пиши всеки ден, няма значение дали ще бъде една страница или цял роман. А когато не пишеш, учи - чети скриптове, гледай любимите си филми и сериали и разучи стила и структурата им

 

 

Count your Little Expenses! Be careful with restaurants!

 

Another major money trap is not taking care of your health. Health problems rooted in 30s will cause medical bills to rack up for decades to come!

 

Be disciplined when the amounts are small!

 

Gold flees the man who would force it to impossible earnings, or who follows the alluring advice of trickers and schemes or who trust it to his own inexperience and romantice desires in investement.

 

Gold slippeth away from the man who invests it in businesses or purposes with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in its keep.

 

Before investing seek advice first!

 

If you don’t undestand it don’t invest in it!

 

Аз съм човек с ЕКСТРЕМНА ОТГОВОРНОСТ!

 

“This is your life and it's ending one minute at a time.”

 

RESULTS is the name of the game!

 

let what you do be an expression of who you are...

 

Минимум 6ч. дневно Google Ads!

Rule Your Mind Or It Will Rule You.

 

Ако човек е небрежен към дребните подробности, не може да му се има доверие за големите неща. Айнщайн.

 

It’s gonna be a great day!

Trying to grasp we lose.

Trying to control we lose.

You don’t do big things. You do small things and that way you accomplish!

Are you addicted to work?

Are you addicted to emails?

What you think about is what expands. So if you think doubt is what expands.

Emotion creates habits!

Longterm changes are easier when you set simplicity.

Every day is a gift.

 

 

 • Излез ВЕДНАГА от ЗОНАТА НА КОМФОРТ!
 • И стига си се лъгал, че някой друг ще те избави. Човек или се учи да плува, или се дави!

 

 • If you do what’s hard, your life will be easy!!!

 

 • Don’t let anything overbug you!

 

 • If you keep your current habits where would you be in 5 years?

 

 • The joy of productivity the joy of being valuable to the marketplace… that’s an amazing thing!

 

 • An Apple a day keeps the doctor away! The key is just to start! How many push-ups you can do? Come on you don’t have to radically do Just start and self-esteem starts to accelerate!

 

 • В интернет рекламата няма провали има само резултати! И в живота няма провали има резултати!

 

 

"Странно е как заможните работят така, сякаш са разорени, а онези които имат най-много нужда от пари, не го правят"

Top of Form

 

 

 

From my personal point of view and my readings, it is always better to be highly skilled at one thing or two than be average in many. The world needs people who are deeply specialized not generalist.

 

 

 

 • Avoid click-bait.
 • The first 5 seconds are really important!
 • Be Authentic on YouTube!
 • Make sure to show high-definition ads with good sound quality. Outsourcing the creation of your ads may be a good idea.
 • Have a clear call to action.
 • Do One Thing At A Time!
 • Purpose beyond ego is vital!
 • Бъдете полезни, публични и постоянни!Bottom of Form
 • It will make you feel wealthy, when you are a giver, not a taker.
 • Spend less than you earn and reinvest the rest. Then reinvest again and again. That way you are building a money machine. The purpose of the money machine is to give you income for life without working. You need to set a target of a minimum sum that you will reinvest each month no matter what, a percentage. Invest first, then pay your bills. Be disciplined about that. And stay disciplined about your life.
  Asset Allocation. Have a security bucket, growth bucket and a dream bucket.
 • What is the season right now? If you plant in the winter it won’t have a result
 • Where focus goes, energy flows
 • You can have all you want if you help others have what they want!
 • “Money is numbers and numbers never If it takes money to be happy, your search for happiness will never end.”
 • За да е щастлив човек са му необходими 3 неща: игра, творчество, свобода!
 • Ако мислиш щастливо, ще бъдеш щастлив!
 • Седемте смъртни гряха: гордост, алчност, лакомия, чревоугодство, похот, униние, мързел.
 • Страхът изяжда душата, арабска поговорка
 • Кривото се изправя. Празното се напълва. Който няма получава. Който има се заблуждава.
 • Печели без да се хвалиш. Губи без да се оправдаваш.
 • Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш.
 • "Чудесата ще започнат да се случват,когато започнеш да влагаш повече енергия в мечтите си, а не в страховете!"
 • Имаме два живота. Вторият започва, когато осъзнаем, че имаме само един.
 • Вярвайки, че няма лесно, нещата ще ти бъдат лесни!
 • Мързел, мързел ти си причина аз да загина!
 • Работи по-малко за друг и повече за себе си. Колкото по-малко работиш за себе си, толкова по-лошо ще живееш.
 • Прави икономия на парите. Търси къде можеш да купиш продукти по-евтино или с отстъпка. Съставяй предварително списък на необходимите стоки и купувай само по списък.
 • Ако имаш малко пари, започни бизнес. Ако изобщо нямаш пари, трябва да започнеш бизнес веднага.
 • Пътят към богатството е само чрез пасивния доход, който идва при теб независимо от усилията ти. Създай източник на пасивен доход и живей за свое удоволствие.
 • Парите ще идват при теб чрез други хора. Затова бъди общителен. Необщителните хора рядко стават богати.
 • Обкръжението от бедни хора винаги те води към бедност. Задължително трябва да общуваш с победители и оптимисти.
 • Бедността идва, ако бягаш от отговорност. Не си измисляй оправдания защо точно сега не можеш да вървиш към своята цел.
 • Изучавай биографиите и мислите на най-богатите хора на света.
 • Мечтите са най-главното в твоя живот. Важно е да мечтаеш и да виждаш, че мечтите ти се сбъдват. Човек започва да умира, когато престане да мечтае.
 • Помагай на хората не за пари, а с чисто сърце. Но само на хора, на които ти искаш да помогнеш.
 • Давай 10% от приходите си за благотворителност.
 • Създавай бизнес системи и се наслаждавай на своите пари.
 • Да тегля кредит само за инвестиции, които могат да ми донесат по-голяма доходност от лихвата по заема. Също така, месечната вноска да е малка част от моя доход и да не взимам повече от 50% от цената на актива.
 • Ако мечтата ти е да бъдеш писател, но в момента работиш като сервитьор, кога пишеш?Пишеш след работа, след няколко бири с приятели, изморен (или пиян), или си лягаш рано и писането е първото нещо, което правиш?
 • Бизнесът трябва да подобрява живота на хората, в противен случай не си струва изобщо да го започвате.
 • Да отказваш често е умение, присъщо на малцина!
 • Повечето от нас са пълни аматьори в отказването и казването на думата НЕ. И така в почти всеки аспект на живота си.
 • "Да правиш повече, отколкото трябва означава да си създаваш преимущества на фона на останалите. И хората ще работят дълго с вас, и ръководителите ще ви уважават, и вие ще сте доволни от себе си. Тази татуировка е от най-важните в живота ми. И във вашия също. Просто още не се досещате за това."
 • Защото, приятели, липсата на критика най-неусетно те превръща в ленив, самодоволен и повярвал си човек.
 • The more you do it the easier it becomes!
 • Business isn’t complicated people make it complicated!
 • Животът е вълна. За да излезеш жив от живота, трябва максимално да следваш неговите извити движения. Да бъдеш безупречен. Сливането с вълните на живота гарантира безупречност. Бъдете безупречни и никой няма да ви закача. Безупречността има цена, голяма. Тя взима всичко, като дава всичко
 • Ключът към постоянството е да намериш това, което те кефи, и да бъдеш 100% там, ALL IN! Ни повече ни по-малко.
 • There’s no such thing as second place!
 • Listen to society is a BAD idea! Have patient. Be patient. Do something you Love!
 • Човек трябва да обича професията си, за да бъде добър!
 • Google Ads фокус!
 • Fear is temporary. Regret is forever.
 • Парите са време и времето е пари!
 • ALWAYS dress for success!
 • Без ругатни към другите.
 • Цениш това, за което си заплатил пълната цена, а не е било безплатно или намалено.
 • Следващият път, когато получиш нещо „безплатно“, се замисли кой точно го плаща и какъв е неговия интерес. Обикновено, не е твоя.
 • Капаротое най-висшата форма на доверие
 • На първо място, внимавай с безплатните неща. Хората свикват и после трудно ще ги накараш да си плащат. Да не говорим, че такива подаръци не се ценят особено, но могат да навредят на финансовото ти положение.
 • Хората ценят повече това, за което плащат.
 • Ние като човешки същества не ценим безплатните неща и тези, които са дошли лесно и без усилия при нас. Природа, какво да се прави. Никой не печели от нещо, за което не е платил съответната цена. За продавача тези услуги или продукти не се ценят, а получателя се лишава от ангажимента (и удоволствието) да притежава нещо ценно, за което е платил пълната цена.
 • Въпреки че ти се спи ТРЯБВА да ставаш. Въпреки че ти се ляга, ТРЯБВА да свършиш ТАЗИ ЗАДАЧА!
 • Най-големият бич на продуктивността е разфокусирането!
 • Дисциплината е МНОГО важна!
 • Парите са време, но и времето е пари.
 • Много от провалите в живота са на хора, които са се отказали точно преди успехът да ги споходи!
 • Седмица без никакви оплаквания на глас или наум.
 • Създавай НЕПРЕКЪСНАТО НОВИ КОНТАКТИ! Това е изключително ВАЖНО умение в бизнеса и в личния живот. Запознавай се с НОВИ ХОРА ПОСТОЯННО! ВДИГНИ СРЕДАТА СИ!
 • Make a shopping list and only shop using it!
 • Eat Healthy and Be Rich! Eat Poor And Be Poor!
 • Treat the money of your client the way you would treat your own money!
 • Започни с най-трудното! Изяж първо Жабата!
 • Определете същественото и елиминирайте останалото. Така изграждате НАВИК за Супер Продуктивност!
 • Какво ще постигнете, ако не промените настоящите си (без)действия и навици? Защо?
 • Top of Form
 • Bottom of Form
 • “There are two kinds of people, those who do the work and those who take the Try to be in the first group; there is less competition there.
 • Няма Усилие - Няма Резултат - Няма Болка - Няма Прогрес.
 • Независимо дали съм уморен, дали съм изнервен, в какво настроение съм никой не може да бие усилието, което помагаме ВСЕКИ ден!
 • Какво усилие полагаш ТИ, за да си постигнеш целите?
 • Когато ОБЕЩАЕШ нещо, трябва да МОЖЕШ да го ДОСТАВИШ!
 • Самодисциплинирай СЕ!
 • Хората, които нямат какво да правят по цял ден това е най-лошото нещо! По-добре си намери нещо да правиш!
 • Можем да разчитаме само и единствено на себе си!
 • Бъди фокусиран! Бъди фокусиран! Бъди фокусиран!
 • Направи си блокове от време, в които да правиш дадени задачи!
 • За да можеш да развиеш успешен бизнес изключително важни са контактите! Контактите могат да ви помогнат изключително много да направите сериозен и успешен бизнес!
 • Прави такъв тип неща, че да можеш да скалираш! Помисли и за автоматизация. Мисли за Economy Of Scale! Първо го направи успешно в България и после в чужбина го вдигни!
 • Бъди ПОСТОЯНЕН и МНОГО търпелив! Фокус, постоянство и търпение!
 • Много са ВАЖНИ провалите, СКЪПИ са ПРОВАЛИТЕ! Колкото по-големи провали правиш, толкова по-ценни уроци взимаш!
 • Талантът се развива най-много при КРИЗА!
 • КЕШ ИС КИНГ!
 • ФОКУСИРАЙ СЕ ВЪРХУ ЕДНО НЕЩО!
 • Когато неглижирате много проблеми,
 • Do What Makes You Happy!
 • Life isn’t played in your wallet, it’s played in your
 • Работи колкото можеш повече върху мечтите си. Бъди дисциплиниран и не си губи времето с несъществени и безсмислени неща!
 • Не се скатавай от работата!
 • Колкото повече време прекарваме върху мечтите си, толкова по-бързо те ще се осъществят. Това време трябва да е повече от времето на другите. Първо работи върху своите мечти, а после върху работата си.
 • Трябва да си СУПЕР, ХИПЕР дисциплиниран! Колкото повече, толкова повече!
 • Колкото повече правиш вреден навик, толкова повече ще искаш да го правиш.
 • Колкото повече работиш върху мечтите си, толкова повече ще искаш да работиш върху тях, защото те се случват!
 • Проблемът с дисциплината е проблемът с болката. Болката, че жертваш нещо!
 • Най-добрите предприемачи са СУПЕР ДИСЦИПЛИНИРАНИ!
 • Ако аз се скатая, ако аз се покрия това ще намали моята продуктивност, МОЕТО КПД!
 • Искаш да ти е лесно? Няма как да ти е лесно! НЕ СЕ СКАТАВАЙТЕ! Това е много важен майндсет! Така подронване авторитета си пред самите нас.
 • Ако аз се скатая, ако аз се покрия няма кой да го свърши това нещо, освен мен!
 • Този, който се раздава на МАКС, на 100%, УСПЯВА! САМО ТОЗИ!
 • Готов ли си да ПЛАТИШ БОЛКАТА?
 • НЕ ОТЛАГАЙ! Действай СЕГА!
 • Never leave that till tomorrow which you can do today. (Benjamin Franklin).
 • If you don’t risk, you risk even more!
 • Learn WELL the law of USE!
 • Whatever you DO NOT employ you forfeit.
 • Ability unused is LOST. Take a new inventory of yourself!
 • Energy unused decreases.
 • Ambition unused declines.
 • You lose automatically when you quit!
 • Whatever you don’t use you LOSE!
 • If you are successful money will follow!
 • If you want to LOSE something, LOSE MONEY! Don’t Waste Time!
 • “If we don't discipline ourselves, the world will do it for

 

“The superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions.

 

 

“So often people are working hard at the wrong thing. Working on the right thing is probably more important than working hard.”

 

 

 

ability unused is lost. Take a new inventory of yourself!

 

 

whatever you do not employ you forfeit

“Procrastination is like a credit card: it's a lot of fun until you get the bill.”

 

“My philosophy is that not only are you responsible for your life, but doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.”

 

“Do, or do not. There is no try.

 

“You create opportunities by performing, not complaining.”

 

Focus on ONE thing. What is your ONE thing?

 

Just Trust.. Begin to Trust Be Peaceful… It’s all right…

 

Stay Humble, Leave the most

 

If you know who walks besides you, you would never experience fear!

 

More is Less. Less Is More.

 

The more you grasp, the less control you have. The softer you are, the more flexible you are, the more you can accomplish!

 

Say It. I Don’t know. Don’t be afraid to say I don’t know.

 

Добрият лидер вярва на хората около себе си и създава атмосфера на доверие.

 

 • Ако не вярваш на хората около теб, защо работиш с тях изобщо?
 • Хората ще започнат да вярват в теб, ако просто ти вярваш в тях. И им го показваш всеки ден.
 • Екипите, които си имат доверие, са по-продуктивни и страдат по-малко от стрес.

 

You cant decide by thinking. You can only decide by doing.

 

Go boldly for the things you want! Don’t overthink it!

 

find a way to serve the many. Service to many leads to greatnesss

 

be faithfull when the ammounts are small. be disciplined when the ammounts are small

 

Stay Hungry To Fulfill Your Potential!

 

Махатма Ганди: "Клиентът е най-важният посетител. Той не е зависим от нас - ние сме зависими от него. Той не прекъсва работата ни - той е нейната цел. Той не е натрапник за бизнеса ни, а част от него. Не ние му правим услуга като го обслужваме, той прави услуга на нас като ни дава възможността да го обслужим."

 

 • what do You Value?
 • can you easily trigger flow in your day to day activity
 • are you easily motivated in your work?

 

 

 

Once you open your mouth you tell the world who you are.

Always surround yourself with quality people.

Create what you WANT!

 

It's me. It's hard.

 

Commitment says that you MUST deliver!

Don't make any excuses!

 

You don't get by life what you want. You get what you Are!
Stay Hungry! No matter what!

When things go wrong - don't go with them!

 

 

Take ownership of your life!

It's possible!

It's necessary!

It's me!

 

 

Внимавай със социалните медии!

The People We See Set Our Standards for what's appropriate.

Spend your time with High Achievers.

Surround Yourself only with people who are going to lift you higher!

Create a supportive environment.

Be the author of your life instead of being the victim.

Share your progress with an accountability partner.

The Road to success is always under construction.

If you say YES to something - you say NO to everything else. Learning to say NO may and WILL liberate you.

Take ownership of your environment.

Your environment must support your goals.

The purpose of life is to be useful, to matter, to stand, to have a purpose. You want your life to matter.

The art of being wise is the art of being overlooked.

We must make one step at a time but we still must keep stepping.

 

Whatever you CAN SEE you HAVE the capacity to BE!

If you want to go BIG, go small and protect it by saying No!

If you say YES to something, you have to say NO to 1000 things.

Extraordinary RESULTS require you to go SMALL.

Focus means you have to decide what you are NOT going to do.

Instead of easy, go to productive.

Find a coach so you can have an extraordinary RESULTS!

NARROW YOUR OPTIONS!

YOU MUST GO SMALL! YOU MUST FIND YOUR ONE THING!

Actions build on actions.

Habits build on habits.

Mastery takes time and commitment.

Share your progress with an accountability partner.

Be the author of your life instead of being the victim.

 

My Son - the battle is between two fears inside US. ONE IS FEAR! OTHER IS FAITH! WHICH WOLF WINS? THE ONE YOU FEED!

Purpose. Priority. Productivity.

Happiness happens on the way to fulfilment.

Planning is bringing the future to the present. Live by direction and purpose.

Purpose without priority is powerless.

20 years from now you will be far more disappointed by the things you did not do.

Happiness happens on the way to fulfilment.

Planning is bringing the future to the present. Live by direction and purpose.

Purpose without priority is powerless.

Based on my goal this year what is the one thing I can do so I can achieve my goal?

Make a block of time for your One thing.

 

Start with the END in mind.

 

Spend at least 50% to your one thing.

You must be known for your one thing.

Time block your time off.

The most successful wok between vacations. They must know in advance. Protect time to protect your time.

The most successful people work until their one thing is done.

Be a maker in the morning and a manager in the evening.

Until my one thing is done, everything else is a distraction.

Follow the path to mastery.

What you choose to master?

Time blocking is essential to mastery, and mastery is essential to time blocking.

Every day you do what matter MOST!

 

A different result requires a different action.

The other pastore looks always greener. But it may become a vicious cycle. Be accountable! Be the author of  your life!

Подкатегории