"Има три начина да оцениш един човек:
1. Да го видиш пиян, защото тогава падат всички прегради.
2. Да го видиш на власт.
3. Да видиш мъжа/жена му, защото партньорът също е индикация за това какъв си ти"
 
***
Нито един човек не е толкова добър, че да управлява друг.
Андрей Пантев.