Ако на моменти ти е трудно, много трудно, не трябва да се отказваш, защото създаваш ментален прецедент.
Откажеш ли се веднъж, пак ще го сториш. Моментът ще отмине, лошият навик ще остане. Затова устискваш и караш напред.
С времето това изгражда психика, умения, твърдост и най-вече - Характер!
И тъкмо това е най-важната и трудна битка - да овладееш себе си.