Специализирана или художествена литература - каква да четеш? Мисля и двете. Защо ли? Едното ти дава тесни, специални знания в дадена сфера/сфери. А другото - познание за природата на човека, неговото поведение и вътрешните му мотиви.

Всъщност... с какво се е променил човекът в последните 2000 години?

Човекът се е организирал в общности и държави, обособил се е по език и религия, и все пак - с какво са се промениха вътрешните му мотиви?

Страховете му, любовта, омразата, користта, достойнството, справедливостта му и всички останали емоции и качества? Всичко това е присъщо за човека. И доброто, и лошото. Понякога като извършим нещо, за което след това се каем, казваме: "Човещинка е", опитвайки да се оправдаем.

Крием се зад технологията, а всъщност, вътре в нас, продължаваме да сме плахи животинки, сякаш бягащи от природата, макар и неразривно свързани с нея.

Ето, Коранът е написан преди 1370 години, Библията - преди повече от 2000 години, а Дао Дъ Дзин преди повече от 2400 години. Нима не цитираме тези книги и днес? И нима те не са дълбоко художествени? Че те са пълни с истории! И нима не се учим от тях?

С какво е била по-различна човешката природа преди 2000 години? Защо произведенията оттогава са полезни за опита и живота ни, и ни докосват?

Защото там взаимоотношенията между хората са много по-ясни и изчистени - няма я технологията, която да ги прикрива и завоалира. Няма ги медиите и масовите внушения, нито пропагандата. Или поне не в днешните им отвратителни прояви. Да моделираш обществено съзнание - колко отвратително е това, което се върши от непочтени, неразвити и користни хора!

Но в старите книги... всичко се вижда съвършено ясно. И като вземем аналогиите оттогава, и ги ползваме в житейския си опит днес - изведнъж става много ясно кой какъв е. А това помага при избягването на много капани, нали?

Помните ли... от детските години книгите на Елин Пелин? Помните ли човешките драми в тях? А житейските уроци от "Гераците" - и разпадането на рода? Помните ли рухването на стария бор? Нима такива неща не стават и днес по същите мотиви и стимули? Какво всъщност се е променило тогава?

Ето какво - за да бъдеш #Човек , на първо място трябва да развиеш #Емпатия и #ЕмоционалнаИнтелигентност. Без тези изграждащи характера елементи, твърде възможно е да се превърнеш в един интелигентен, студен и користен човек. И ако получиш, да кажем власт, при липса на #ЕмоционалнаИнтелигентност, това може да бъде страшно, много страшно - за всички около теб. А на теб... ще ти е все едно. Хора = сечива. Хора = счетоводни активи. Хора = средства за изпълнение на цели.
Е, аз категорично не съм съгласен да е така!