The men that are not available do not act like they are hard to get. They truly ARE hard to get.

 

Good is the enemy of great.

Discipline thought. Discipline people. Discipline action.

The people are not your most valuable asset. The RIGHT PEOPLE are your most valuable asset.

Greatness is a matter of conscious choice.

Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.

Не яж нищо нечисто. По-добре човек да е гладен, отколкото да яде нещо нечисто. Гледай на храната като на лекарство или отрова.

Нужно е храната да стои известно време в устат - това се отнася не само за твърдата храна, но и за течната. Водата, млякото и всички течности да се поемат на глътки, за да може праната, която се намира в тях, да се използва както трябва. Същото се отнася и за въздуха и светлината.

По кой път да тръгнем? Пътят е един - този на Природата.

Питате какво трябва да правите, за да ви обичат хората. Правете това, което прави Слънцето - давайте!

Ако срещнете на пътя си неразумен човек, не му отговаряйте според безумието му.

Свободата на човека зависи от доброто, което прави.

Сложете вашите нужни на последно място, защото има закон: ако желаеш повече за другите, най-напред теб ще удовлетворят.

Всички сме едно. Да правим добро на другите значи да правим добро и на себе си.

Онова, в което дълбоко вярваш и което дълбоко чувстваш в душата си, определя целия ти живот. В каквото вярвате, това става. Колкото е силна вярата ви, толкова ще успявате. Ето защо постоянно дръжте в ума си мисълта: "Мога да направя всички, каквото душата ми желае. Всичко ще бъде така, както Бог е определил".

Никога не говорете в отрицателна форма: Не прави това! Не прави зло!", а казвайте: "Прави добро!". Вместо думите: "Не лъжи!" кажи: "Говори истината!". Колкото по-малко говорите за отрицателните неща, толкова по-добре.

Благодарете от дълбочината на душата ви за всичко, което ви се случва.

Не изразходвайте енергиите си преждевременно, за да бъдете активни и способни за работа през целия си живот.

Не говорете излишни работи, не мислете излишни работи, не чувствайте излишни работи, не действайте излишно! Това е красивото в живота.