Щастлив е само мъдрецът, защото той разбира смисъла на нещастията. За да си щастлив, трябва да бъдеш здрав.

 

Пътят към високия връх е път на щастието. Който върви внимателно, той стига благополучно до върха.

 

Щастието зависи от ума, сърцето и волята на човека.

 

Каквото и да е сложено на трапезата, приемете го с благодарност. Може да имате само хляб и сол, но благодарете и за това.

 

Две неща продължават живота: разумното хранене и нормалните страдания. Който не преяжда и не си дояжда, продължава живота си.

 

Храната, която не се приема с обич, с вътрешно желание, е отрова за организма.

 

Щастието зависи от три неща: правилно дишане, правилно хранене и правилно ходене. Щастието зависи от повдигнатия дух на човека.

 

На физическия свят се иска здраве. В духовния свят, където материята е особена, се иска чистота. Здраве без чистота е непостижимо.

 

Радвай се на малката придобивка и благодари на Бога, че те е удостоил да видиш великото на живота, скрито в малкото.

 

Планините представляват акумулатори на енергии, които влияят на човека и той може да ги използва за свое добро.

 

В символите на Природата държавата е Слънцето, религията е Луната, великите хора са звездите, преходните мисли са облаците, мисълта е въздухът, животът е водата.

 

Щом човекът намери своето място в Природата, тогава ще има една малка радост и ще добие свобода.

 

Продължителното дъвчене на храната има за цел не само асимилирането ѝ, но и да даде достатъчно време на нервите на небцето, венците и езика да всмучат жизнената сила, или праната, от храната.

 

Виждате, че един човек се храни, но не мисли за храната, която приема, не благодари за благото, което му се дава в момента. Разумният свят следи как се храни човек и ако той яде бавно, дъвче добре, благодари, помага му във всички работи.

 

Никога не яж нещо, което не обичаш. Хубаво ядене е онова, което обичаш, а не онова, което хората хвалят. Пий само това, което обичаш, а не към което си привикнал.

 

Най-сигурното лекарство в света, това е човешката радост.

You have to be THE BEST at your thing in the world!!!

Have a culture of discipline.

 

Като срещнеш някого, побързай да го поздравиш. Като има да се върши някое добро, гледай да го изпревариш, ти да го направиш.

Да обичаш и да те обичат - в това е смисълът на живота.

Който обича - всякога дава. Който не обича - взима. По това ще познаете кой ви обича и кой не ви обича.

 

Красотата на живота се състои именно в това: когато работите на човека не вървят добре, той пак да не се безпокои.

Не се събирайте с хора, които имат отрицателни мисли.

Не се насилвайте, защото с насилие и мъчение работа не се върши.

Не се старайте да се представяте пред хората добри, защото именно те ще ви поставят на изпит.

На хората трябва да даваш толкова, колкото взимаш.

На богатите им трябва милосърдие, а на бедните - търпение.

Трябва да знаете, че вие не можете да предадете на хората онова, което нямате в себе си.

Не взимайте повече, отколкото ви трябва. Не давайте повече, отколкото е нужно.

За хляб не се продавай! За силния стани вода. За слабия стани мост и хляб.

Ако искате да имате сила в света, най-напред станете господари на себе си и не бързайте да подчинявате хората. Ако станете господари на себе си, много хора ще ви последват.

Не се подчинявай на съветите на невежия.

На хорските думи внимание на обръщай.

В чужди работи не се бъркай.

Нищо не отлагай.

Хубавите мисли привличат доброто.

Всеки ден извършвай по едно добро, всеки ден казвай на някого по една блага дума.

Всеки, който се повдига повече от теб, знай, че мисли да те управлява.

Правило в живота си дръж, че всеки, който се старае да се оправдава, е виновен, защото правият в сърцето си няма нужда от подобна защита.

Вълка овца да направиш не се труди, защото е вън от границите на твоята възможност.

Не работи против собствената природа на своя дух, защото ще пострадаш.

От първия глас на съвестта си не се дели. Не принуждавай душата си в това, което от началото ѝ е противно.

Не настоявай за това, което веднъж ти е отказано. Откъде знаеш, може би в това се крие твоето добро?

Не искай за себе си, нито за другите това, което не знаеш дали ще е полезно, или вредно.

За да можем да претърпим външните несгоди на живота, трябва да имаме вътрешно равновесие на душата, сърцето и ума.

Здравето на който и да е човек зависи от неговия разумен живот.

 

Първото условие за поддържане на здравето е чист въздух, слънце и разходки. Използвайте за разходки ранните утрини, когато въздухът е пълен с жизнена енергия, наречена от индусите прана.

 

Здрав човек е само онзи, който оценява благата, които са му дадени, и разумно ги използва. Набръчкването на кожата се дължи на разстройство на черния дроб и на неправилно дишане. Щом човек започне да диша правилно, бръчките от лицето и от ръцете му постепенно изчезват.

 

Един човек е здрав, ако има свежи чувства и светли мисли, ако има злато в себе си. Слънчевата енергия създава златото в човека.

 

Права мисъл, правилна стойка, правилна постъпка - това са проводници на светлината.

 

Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.