Именно това, което ни плаши и ни причинява дискомфорт, ни кара да вървим напред и ни прави по-силни.

 

Спокойствието не е в това да няма глъчка, усилна работа или проблеми. Спокойствието е сред всичко това да намериш покой вътре в себе си и да продължиш напред.

 

Най-големият риск се състои в това никога да не рискуваш.

 

Виждаме нещата такива, каквито сме.

 

Остави другите да мислят, че са по-умни от теб…

 

Не търси любовта, тя сама ще те намери.

 

Не искайте никого на всяка цена. Този, за когото е писано да остане в живота ви, ще остане и без да се стремите да го задържите.

 

Не винете себе си, ако някой не отвръща на чувствата ви. Може би точно в този момент вътре в него е празно и не може да отрази вашата светлина…

 

 

Когато го попитали защо прави това, Саладин отвърнал:

- Защото с празни ръце дойдох на тоя свят и с празни ръце ще си тръгна и защото стремежът към богатство и власт не носи никакво щастие. Затова, ако отидете в Дамаск, в двора на Омаядската джамия, ще видите, че саркофагът му е изработен от дърво, като на съвсем обикновен човек…

 

 

Преди много време живял един Зен учител, който бил най-прочутият от всички. Попитали го на какво се дължи това.

- Много просто - всичко, което правех, правех от сърце - отговорил той.

 

“Върши всичко със сърце, иначе по-добре не се захващай.”