Страданието се поражда от желанието. За да достигнеш "Нирвана", или може би по-точно, за да си в "Нирвана", трябва да се отърсиш от всички желания, от всички вътрешни и външни желания.
Едва сега разбирам, и то, струва ми се, истински и дълбоко, колко силно е казаното от Казандзакис, големият гръцки писател, цитирам: "От нищо не се страхувам. На нищо не се надявам. Свободен съм!".
Да се отърсиш от желанията. Да приемаш живота във всичките му проявления - такъв, какъвто е, със спокойствие и смирение. Господи, колко е важно това!