Вечер е и аз съм буден още;
не е нощ, но тя ще дойде,
още миг,
и тя ще бъде тук.

 

Ето че притихва и градът,
лекичко снишава се шумът,
докато угасне и заспи,
и притихне, за да се събуди
рано утре – и да ни пробуди;

Нощем обикалям често сам,
там където няма никой, нищо;
нощем обикалям в тишина,
около смълчаното игрище.

Нощем, де свенливата луна,
леко, срамежливо се подава,
в тихите, дълбоки небеса,
ето светлината ни огрява…

 

Аз далеко гледам и мълча,
все съм тъй, смълчан съм,

от години,

знаеш ли.. понякога градът,
чувствам го по-празен
от пустиня…

Всеки е забързан, а и аз -
тичайки, напред-назад,
изгарям,

и когато срещне ме познат,
“- Бързам” – тъй набързо отговарям,
а и той – забързан като мен,
махна ми и се отдалечава,

и забравих – кой ли беше той?
Името не помня оттогава…

Но какво, какво ли ни остава?
Няма край безкрайната борба,
нито миг останал за почивка,
и ако поспреш за веселба -
после ти се връща многократно,
работа, и все така, така…

Ако съм забравил
КОЙ
Бих Могъл Да Съм, Да Бъда,
Ако съм забравил…
СТОЙ!
Сам написал съм присъда!

Днес с очите на дете
любопитен ще погледна
в дълбините на небе,
топло, лятно -
ще прогледна!

Ако съжалявам днес
за това, което беше,
бих могъл, или пък не,
да променям, туй, що бе?

Не забравяй – всеки ден
нещичко създавай, малко,
и твори, чети, живей,
с преизпълнено сърце
ти за всички хора грей,

като слънце във небе,
като лятна пеперуда,
като нещо, дето е…
тъй свободно, без принуда...

като пролетна трева,
свежа, мека и ухайна,
ти да бъдеш все така,
без тъги, без мрачни тайни...

като истина една,
дълго пазена в гърдите,
като пламък в обичта,
сливането на душите…

Не забравяй… кой си ти?
Не забравяй и създавай!
Дишай, чувствай и твори,
и живей, и всичко давай!

Нищо в тебе не пази,
като някакъв скъперник,
дето над парите бди,
и кат дава той скърби…

Ти такъв недей бъди,
и ако съм груб – прощавай,
но гласът ми чуй го ти…
“- Кой си? – пита, отговаряй!”

Първа глътка въздух те посрещна
в свят изпълнен с ярки светлини;
в първа глътка въздух
не усещаш тежест, там, у своите гърди;

С първа глътка въздух – си разплакан,
плачейки, се радват – ти си жив,
първите сълзи на ярка радост -
ти не искай да ги замениш; 

В болничната стая, по съседски,
нов живот припламва, гасне друг,
тук смъртта грижливо обикаля
и събира в шепи дух след дух…

Ти си още мъничък, и вдишваш,
вдишваш аромата на живот,
твърде малък, крехък и невиждащ,
мъничка трохица в свят широк.

Все пак ще пораснеш, дребосъче,
и ще опознаеш ти града,
и във любопитството увлечен,
може би ще скиташ из света…

Скитайки, навярно ще научиш
колко многоцветен е света,
как едни се радват, други гинат,
във едни и същи времена… 

Може би ще искаш да разкажеш,
може би ще искаш да мълчиш,
може би с ръцете ще убиваш,
може би с ръцете ще твориш…

Аз не зная ти какъв ще бъдеш,
нито бих посочил твоя път,
но разбирам – днес света посрещаш,
с плач поемаш ти по своя дълг…

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAcMAAAK6CAYAAABFQzdKAAAgAElEQVR4AeydBbQmV5W2X9zdw6ATBofA4O4e3CW4u7v8uAd3dx0Y3CXoDDpAcEIguLvLv55k73BS+ezevt19u++z1/q6qk6dOnXqub2+/e1zTu030SQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJbGkCR6inv2iSPRaQeF+Sny847ykJSEACEpDALk/gHUn+ueBzkV3+CX0ACUhAAhKQwBwCRxzKP5/kaJPPVYfz7kpAAhKQgAR2SwKjM/xHkr9MPn+d8dTXToLj/GOSrya5e5IebqU6bd4jyWeT/CrJ/kmemOQoSW6e5AOTNu+Y5H+SnKTKqcPxrM9xqg7Dup9J8tMkf0jy9ST3Htp9QZKPTIZ+L1NtXqvqPaiu+02SXyfZL8nFhzbm7RIlvz/JT5J8N8nrk5w5yb9V+xccLjxTkk8mucFQNmuXZ39xkm/VcDR9v96silX2ijl8njFcc6QkD6i/0Z/q73Dj4fwqnKl+ySQfT/K7JN9L8vQkxxraOc+cvpxuqOOuBCQggU1NYHSGq3R07/ry/3OSeyU5IMmTJo7oyVX22yT3S/LeJLdPcsxyTucdbnTOJNQ/X0WknGLu8txJ/nv4fL/q4FCx45Yje2iSW9WX9eOTXL/O43z3SvLqJDiFUyR5ZTmaN1Wd4yd5W5K7JLlnkmMneWsSyucZTvjDSc6Q5ClJnln3uXA9H89xvLqYvnLP89f957V59CSfqL5/MMkD60fELeddkOTsSY468IHVCZLgfNvgev8k76kfIfxgePng8FfhfLFy/L9Mcrt6Hpzo4/om9SOG5/6vJK9L8n/1txod5lDdXQlIQAKblwBzhkRaU7tCzSP2nCFf2j+cVOILnC9LokOczt+SELmMxhcvTokvepwkhhP4YhIiM+Yriaww6hDtjXazqnPCsbD2T1RO4GdJnjacv25d85gk9PEbcxzdkZOcMslNqz4Ob559qPrLcHIbTumkSf6jrocZ9uiKXHk2IuV5RmRMnatNKpx6cjwe4nBeOhYkeXsSFjph/Xfgx0Ibz8kiqOdWwSqceV7+RqO9sP7eXXbNJIwqtF2unuesXeBWAhKQwGYnwBfkWowvOKKn0fgCvkQ5lLOU0yPiGu0H40Ht46ROXBFmf0HPqDaziOiLyIcv4jGSI/psI0phyJLo9PcVoTFs20aESgRJnY44OTe20XV7S7RJpEtk3MbQMkOmYz/48XCfJNdJ8oZyDl1/uqVNhjFpdzSGYNdrZ6u/A1Ecw9ptRGun7YMVtkTu2OgQcfw8K9E5P2QY4mUIVZOABCSwyxJYizMk8iMK6siuHxpHg3GOaA8bnU4VHWbD/B3Dk1dJcozDnFnt4DVJLpCEeT+il4NqqHR6NXOaGM6LL+42nDDzcl8qh8qXPVEn85zzjOcnIlz2bDiJZyd5WZIekp3XJuUwwxmODnZR/VXOtUN/VkXE4zU47lWM5+Vv864ZUSjXM2eMEcEyd6tJQAIS2GUJrMUZMpT3zSSXnjztpZKw0IZIptu7Un2JdlWGSP9eB8zNvaSG695ZzqjrrbJlnpNIlAUnzNnNMxZ2PDXJ85JcvSI0hkCJ5Jjjw7Ex74kzxZbNcfH8zLtdsYaEOW7j+dqeUM961y5YssVhs7CFCPWjQ92R2VC80m7/COBZpw4ZJ7eK8Xxfq8jvzZPoljb6+ZnfPXCVBq0jAQlIYLMSWOsCmuck2TMJWxaGPCLJZZM8v+YKcRastGR4DqdwrhoqJOLqhSWwIJrEEa3HmJ9i7vLySVjQwxwVUdg4R8U84htrleMdktwkCcOiLHrBWKmKA2dhDw7yhkmINpcZkRbzcTgHnpvhUBal8LxtzH1yv2kE3eenW65nmJEVsLetxTEM7a7Sn2lbfYwTYx74kUnuXGzoL3OqDC+vatS9UP14gR8fnHz/PW+dhDlS7qVJQAIS2OUJ8GX26RlPgcMhAiCSwoj8cHIskqGcD1/a/coDdXAWRCNEgpxny3wYw4Es9ccJ8aXaRtRGPRaxYNSZLqDZp+qwYhLjFQiin+4DEeaPyqFwnqE9hu66TcqYo6R+rzhliJUhT8q4H8/BPs51nhER9SKgvjcLc3CKvYCGhTOj8fy8frLIiK5xYN0mr3rAYZ7xagvR9WjM0/YCGsr5QUAdeHe7zN2yUAhbhTP17pSExUndBkO6OHB+DPFszCH38Dj1XUBzMF7/kYAEtgIB5pJYLDNGe9Pn5guSVxBGRzmts63H9OHk29AIz8Fik2VDpNNbEFGzEAXHv5GGAzv9ZEHPtrbPDxjaPNk2NsSzMj/YQ+E0t+qQ6zbe2sslIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlsXwJILpFZpY28mKg+kCJsnrWY7VSEF2077L4zRF/HFGPLxHVJcTa2jQwTWWRaPqnvP09Ml/Rj4/Xj/oOrj7ywj+YhslQk8iZTDi/yaxKQgAQksIUIdDYRxGJJ6txGqi7kh1Bpn2coI+D4cHCdGJq6pO7CzliZXUiojaHcfo7aZ4MMECnEvlBZTcghSmovspyQJg0NRCSEyK1JxhcyxZCzE00+pJf6/p0Fp8V0SRxNthQ0/zpnJjlMycJC4m6Me5IhBwV30pWRYg7VCFKPcQ0iuaQd0yQgAQlIYAsRwHG8qJ6XvKE4CBwSCbHnWefiRIZpluEkXzucIJn3l4fj3sUhzxLX7RygXQ/nR79aKLfvv4qYLuoWKG6MhvMl6fcYCbaYMRJTmgQkIAEJbBECHRn24+JwGDJ9feWdXIsQbLfRWzQDv9MHM7Y43WXiuvQH9QkiQ6JXklnjVKe2FjHdvhZRXWx02GgyYqeprRsJSEACEtgCBKbOEMkeHBBREwK122IMd85SwqDNVcV1UcdALoiE0Cgu3DLJw5Lcc+jYWsV0+1KekyHdh3TBsP3csO+uBCQgAQns5gRGZ4j0DnNtLDxZpua+DAvqC0RX80RfVxXXZR7zUcPNWNiDVuDoDNcqptvNMc/JPCbOdhrBjmoMMCEy/X5f6FYCEpCABHYvAnzJtzFvxwKTD3TBOrfM5e2bBMf17jltsLKT+b9l4ro4a4YzGVJFh/CqpTY/NrtWMd2+ljlSRIZZxHPlEsC9bj3/JaoSi3wOGhbi9LVuJSABCUhgNyLQkSHCrV9Kcv/h2VrMdSiaucsilNFuk+RatdDl28OJsT2EeB9eavc4oD8meUvNC1IPY8uKzx6y/GWSj9Xq0qpy8OZxVT6WTfenfeQ8w66IF6Nej0NsY2j3e3WAU8SpoxCvSUACEpCABLYLgfWK6250ZxAg5lWQY08afkbNK45K7pMqHkpAAhKQgAR2bwLMK/KivyYBCUhAAhLYkgQYQsYR8vK/JgEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQwG5LYBS9Hfc/VE+8UQK4pH5DfolcoOQ+3b9UK5BNGu877iPCyysO76+0aH9I8uMkL0tykuEvgtLG05M8r3KIkoCbzDKtQtFCwKhbtJE/lXuRixXrOooFFxA3EpCABLYKARxNC+AifrtPSSSRlJok2RspgIsixl2T7FcivQjokpv0dUMfZonw8rcgcTbOjYTap0ryoBIOJu0bhrwTwsEfqXq0Q9utSoFCBULE5BptO1qVnbAKuo5iwU3IrQQkIIEtSIA8nOQDRSm+baMEcFF+QI6JCG40Xmgn92fbLBHePscWh4XTflUS8pu2IU78pj6oLTlGv1v7LQQ8ChFzb54X5Qqs6ygWXEDcSEACEtgqBDpR97zn3SgBXCI3nN6YEJt7kix7FbtTRZV7DpV/O+yz+5vJcSf1PsqkfJVDxYJXoWQdCUhAArsJgWXOcKMEcDvR9Xp0Em9R84HPrWHcbyXBOd5tyd8A5/v3JLMUKxZdqljwIjqek4AEJLAbEljmDDdKAJd2sCsleVfts2mHNRQdbvdSSX6a5HbDGZzcMkOs+OvlEJfVHc8rFjzScF8CEpDAFiAwivvOetyNEsDFKbEi9OZJcDbnSnKdWlnaC1Zm3Z+yj9bK0TsnuXBpLo5K930dbTInyJwf84dnSMKindEY9mX1KJ8W8GXhTS+ioa5iwSMx9yUgAQlsMQIXrwUlOJXRzp/kM3WOBSd8PlXOhnpXr7JbjhfN2GcRDU6KqI422L63Vqx2dV6P+GYf1BaNwXcO1yEY/IEkvx7qsYCGlaOIBNM2CvYPqVWoVOvFMd3/6fbSQ51HD+2ySz/vPimb1U+qbBSrye08lIAEJCCBzUJgowRwmT8kaqO9tRjvO+LUeM1iajjDlybhdYnT1LuJ0zqzjk9WzhNnuJG2Uaw2sk+2JQEJSEAC25HAZhDAbWe41sfkxfsv1fuGa712PfU3A6v19NtrJCABCUhgAQEW4GwGAdzXJnnEgn5uhlObhdVmYGEfJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAENg+BWSszd2TvTlq5QXklgQTcLGi5ZL1kvyP74b0kIAEJSGALE1iWgWZ7ouHleBJuI7PEe4ystOx3BbfnfW1bAhKQgAQksCkI8D4gqhPvSXLiTdEjOyEBCUhAAluewDzhXVKntdjuJ+e88N7wUHog5dpPSjrp9UnO3Ccn2yvWy+6kRSNzzQOTUDa1+w737368ZqhEbtMHVFT5pxIMvvFwnl3SrvW1vX38UAdZKe7fRptoLL4gCVz6mum2xY9X6UO3PW7JvjNt89ZVYZnQMNW6ziLBYiL/ZcLIY5/cl4AEJLAlCfQw6TzhXfQMf5fkApXzkzlGUplN7aJJcA6IAj+lUpjdqnKJfmVaeXjJ/c3VPvlJiRbfUDlL+5Izlojvi6sA7UFyibbRb1QtOP+JJNdN8vIkByX5cFU6a90PQWAcJjlOyWTThrwUQsZtOFfypuL8edZF4sdcs0ofuu1xe8Ekb6khYsofVQ6O/WVCw2OdRYLF1FsmjEwdTQISkMCWJ7CK8C4K9TiGeYm9cYToCeLQ2pgLZIHMLEOOCTkn1OcxEmU/r+6BskUbUSAv1Lc9P8mX66D7/dA+WWnYfp6E9ttICsBcZNt+SXDCbWSvISE5dt4kf62+4VxHmyV+vGofxnZ6n5yn1+6DyrX6/+q4c6kuEhruOosEi4fm5wojj3Xcl4AEJLAlCeDcFgnv8oU92ueT4DxwFHxx4/Aw1CAY9vtzHbMh2mLIdJbhcEim/b918hdJHlf7rCxtYz6RyHSWna0koFDC+GJ9PleR5GmHC05Xw6dD0cxdojGGTBneJTH4KrZqH6ZtnaB+WMx7trF+Cw3fprQZZ0XmY/3pPtqP3yjeaEHeoCLPaT2PJSABCWxZAgyTrkV496n1Jc7Q44MrksMpEhGuRbj3e0lIkj3qGX63HOixhr/GqZN8ejged3Fe2LPqy74OD960E6YO0dVLxpNz9hnupD5Dw8+eU2davEofptdwTDJxDJ3GRbZeoeFuc73CyH29WwlIQAJbggDOcC3Cu8zNtXI8kk8McxKpoFfIApjpnOLo7Eag1OccbSDHhBEBEWn2MCjvHOI0Dqzz0033mwgUaajR+v1J5v6Yj3zheHLGPkLADHmyoGctTn2VPsy4Xc5dhd+ZdXIoW6/QcDexqjAy845IZTGczLyqJgEJSGBLEcAZjsK7DHPy7t+eSVhwcrGJbiDDoVxzniRnGYYTic6eU3NxzyhdwdvWIhZWZU6NhSMHJHlaCf4SATL3R3TIPCHzYdwfh/nu6cV1/LVa3PLIWrCDU90jyd51zDwgUR5Dgwy38jI/xhc/w8MszqEN7JRJ9h0ccxUv3Szrw1QHkQaRi7p/rSQd5zJn3YwVo/wNfjvrZJXxN+nh6ZNUGYuMGLZGGPlGtWjos9XWLGHkVye5fK3+bSYLbukpCUhAArsnAaKiRcK7vYCGKJDIkHcEnzkMsRKJ8XoCX9rU4cM81bjsf0qOuUGivq7PvB/Dr9gTa47rLnXcGxbZ7N8HlbGGIVDmILudHyS5aT0PZUSO0w/l7aSZB+Xe4+IffhB8fLgPu/PEj4lg5/Vh0sTBhzh8fgjgxEYjIn1YFfTimEVCw12nn3u6xemuIoxMNM7c5bvGzrgvAQlIYCsTWK/wbjMj4mLxCs51FcOJ/nsSIsNtMaLV09c8ZLeDc+dVjVn2wcEZzjq/nrJZfZjVTg/hzjq3EWWzBIsXCSO3kx9X8W5EP2xDAhKQwC5DgC/w0ZgvIqJbrxE1zpvjm9Um0QzDmNtqf6toa2yH+bjpatg+T2TGO5EbabP6MKt9nnl7Gv0geh6HVonk+cyyy9TffNUVtLPasEwCEpCABCSwSxPYp1bc7tIPYeclIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhgTQRekeSBwxVHSvK6JC8Yysbdyyb5nzmfByc5cpL3JzkoyR+S/DjJy5KcZGjkuEmeWPXGts481Jnu3nzOPbn+OEPlSyb5eJLfJflekqcnOVad/7cFbVx9aOPkSV6d5IdJfpPkvUnOMpxnl7Kx7+zfelJnPJze+6NJXpnkjGOlFdpd1Dfa+kD1m+f/SpL7JjlC3QOGH57c7yr1HM3wQUm+Xs/96yT7Jbn45JrpIe1y39HuWO32373/ftcZKh07yUeSvG0oc1cCEpDADiWA08LOnuQvtc/mAUn4wvrkUDbufj/JO6pg7ySnT/LUOv5CbfnyfVaS7yQ5VRK+YHFI16rzL01yqSSPT/LTJGdIcq+JU6uqh272SHLuJA89tCQ5T5JrJDlKlV2sHOw7k9yuno0vZfpzpyTHTHK+ckJfrmuOWm2erI6PXs70r0mekOTPdS3PfKYkf6p6F0zyliSfqeNHJcHhzbO+9zOSfDHJCZLco56dPrUtandZ306ZhDqPTsLf6XJJHpvkm0nemASG5+0b1fbExaQZHr+cE39L/o/cIclbk5w6ya8m1/bhtN1zJnlyEtgerSpRh+d8ZPXlH0lum+QiSX7QDbmVgAQksLMI/F+SF9XN+aLECfCl94kVOvTM+qKdVxUHgLN8VZIfDZXY59o2vhD/WV+WXTbdEr0SaY52s7ruhFX4oXI0Y50XJvllFfxH1ScaasNJc2++mDG+/PmiHiPBK1Sdy1QdNn9Pcu3hmCjq/w3H092+N221vXkG50Xtrtq3bh8HxrPdsgpWYdjX4ghxrjetNi7aJ2Zsafe3VY4zxtkTUXPv/oFAnd9XxH79cpQ4bP4vsNUkIAEJ7BQCHRn2zXFcDJm+viKp0/aJdWyJwu6aZM/h2v6ypIihOqJKhtaIHom4NsKISDC+jNtOmoRoh6HZVWyvqvTaoTIRDnaa2hLVHbG+2Kto5Q1RMsOpDB8SBTKs27as3VX6RlsM8dIWkTPDnPxN244xGZZsZ9Xn+UHEEDZ962iRc/z/WMUek4Rok0j/uZMLflZ9wTHy9yDqflMSnKMmAQlIYKcQmDpDhrX4wiP6ePY29OgWNU/HF+E+Sb5Vw4x3G9pk6HLfJG+oCIsIYluNoVC+6N+VhGHYqf1xWjDnGAZ8aT9kxvnPVVk7RYZ412oHJPlasSbyekkS5kqJyJe1u0rf6A+RFtE9ETPziP+epPtO5MmwaRuRXBtOjDm8LyW5Zv2ooI3PdoUlWyLnuyQh8uZvMcuelIS/P0Pr/J9g5ECTgAQksNMIjM6QuaVTJGFxzLx5oVU7ylwgToI5uza+gEf7RUUuDJExD8iXNV/C22I4VJwMERfDj6ODxVGOx4vu89Uk1ysHQNQ6Gu1g9Bmbnq/ihRuGjHHYGAuN+FyoouVl7a7SN9olKsOIXmHMUGc7Q+aHxx8mDDVfuupfuOb4uJ4hZ6wXH9Xh3A2LYXDs/AhizhZnOstYlMS8Kf/nXpzkEbMqWSYBCUhgRxHgi7KNCIVf6tMVgX1+LVtWSeKQ7pyEL9f7J7nnpAEWeFw+yXVr5ePk9LoPiW5xLHwpM9zHh+HaVSMbbsz8KXNbrHC8cpKzVj9hc4lyHDwTq0eJINdqOH6cHj887l0R4bdXbHdZ33BEjyvuRFy3SnKi+nGySj95JiLU2ydhjvCGSV6zyoVVB27tiBddxnMzpD0u3FpU33MSkIAEthuBjgyJmBgW4wu+jbJVIikWmkyNecerJXlKRSYHJvl0kv+siqxUZbn/3YdosO/V22mbHM861/fvcwyP8orAw2qIluuYlxrnzCjr68b7dBusbMRRsxp2XPLPM/CqBpHc3yaRb/ev2xjbne4TFWEM236jVu5+Nwk/Ipa1u6xvzJWy2vY+dQ8icp6dvwU2q3/NgnNEkQ8vh8YPFfrIillWHM+6tpo9+Bx9v/GwyGlsd969Ke963ZZbCUhAArsVAd6HYwVlDy3u6Idj2JfVlO3013N/HCtzbgwBtm2v51lru7P6Rh+J+Hl22Pe7g933VbfM951tDUOkq7ZrPQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAApuOABljWqQW2SbySpJ9ZJGhUUfCZbLLICJL9pQLDBeQ25M2RyMHZue7pHyRqDAvjnefpttuAxFitBfJ14nG4P6VAWW8p/sSkIAEJCCBhQQ6NymptkilhbI9yuskZka+aJGE0/Mr9yjJtVF3QCYJqSCynmAt5FqHB2+QCiJXaBv3JU9nW4sKkwuU1F+I6fLB2SEKi+4ix++uC8hDSgq59yRBRR119pevoMre93MrAQlIQAISOJTAKO5L4Y3KGZHKbJZRTj7Jpw8ncYaU4SQx8o7i0EY9PHT8SOTcNt4XJzlPVJjk2LTVig5cT7oxHPioek/atZ/P0NDr+7mVgAQkIAEJHI7AmLMTCZ83lnzPxZIQdZE8epahAE8eTRJWt/2ktO/IZ4mhYYihWtHDmi2QW6cO3aDRt1ZRYe7DMCkR4ag2T1S7KKI99KbuSEACEpCABCAwOkMiKmSOcDCUI76KWgGK9FNjvhAbles5Juprh8e8I7p1DGkiJIuqOcOkfzjk0sP8ux5RYRwohrIEyg+j4Zg1CUhAAhKQwEoERmf4+SSPGq5Cpw+ppVnOsJ0P0WRHh6g6nCfJm6oNhjzR00PAFRX3gypKZBHNaOsVFWYeEUMPr+9ZRYdRyTh+KU7wPCyy0SQgAQlIQAKHITA6QwRg90pCxIXoLMcsSJllX67FMrdOQhSGgvo9an7w2cMFOB+iSz4YznFqiArvuw5RYRTtWUzzyCRo9iG8y6KdveuYOUvs1aVNiEPmGk0CEpCABCQwkwBRIQtU+LAoBQHbx9aQ6cwLkpyqhHn7OoZI7zCvcpWzgIbXMNq4L2K0PexK+auSfLwr1Pbi1bdzTcpx2CjaE4V2PxC/vWnVY8iW+71rcp2HEpCABCQggQ0lwCpSoq5x1eiG3mCFxohwiTpPNqnbTvRKk3IPJSABCUhAAluGwCNqqHetCvJbBpAPKgEJSEACSb90v7uyYKHPXWoIdXd9Rp9LAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCCBbSawSGR3UeMnSfLiUqgg0Tfahoj6YogDf3LIYoPO4TMqu8zxSm2C+neqLDQk8CYP6p51PRsUKUizNhoJxBH75d7zbJnwMAnDaeMiQwNcQ9nVh7KTVzo3Eo7/Jsl7k6DYgZ2x+sY5stx8Jcl9S82D8+vt+yGt+68EJCABCexwAqOuIDd/cL2bh+r9PDt6qVH8sUSBb5fkrSW0yzV3rjbIDkO+UxJro15BLlGOH1jnSf326EqrRtJt8p72S/LUGZUxzpnkz3UdDm2evawSeCP0S85UcqzSdgsPsyV921WGBpB+ouy2VcbzHVD5TGkDJ4zDOzAJ5y5Vjp3nvGaS59T116rr19v3oUvuSkACEpDAjiQwOsNFIrtjn3AOOI+rjYVJWhB4dIY4BpxYR1Vc0mU4oTYiK9o8fxWMDgUHRB5TIjTqzHOGqwgPr+IMybOKWPHY5yvUvS/THR623Jd+3XIb+j40564EJCABCewoAqNqBfckYltVZBeFC1QpGDocbSoI/MoaMr1bRX1jXdQmSPDd9rHaOV0NWXY528ckOXGSey1Rsl9FeLjbfUgSIlpsyoLnw15bWzat1XiaoQxVjBOUfNV+SV4/nOvdVfve9d1KQAISkMAOJDB1AGsR2SVSwxkS8S2yFvOdF8mN1yIsjKGcMRqRGGnVGNY8xnhixn4rYIzDq1QbhYf7sh/XfCfH00Tj/DBAAxGHOTUkq9q+n+RXSU5Y84j/XpJWfX4tfe9r3EpAAhKQwE4gwDApc3dEasyFYUQ8i+YMGcJkWHBchMJ17dDGYdLHV917HtL0wf9yfTvKLkZcmDbPWgV9D/qGoj3G/NyiYVIiQ84zD9mG8DBzhh3lrTJMitwU0lBjFNjt9ZxmH7Mlzyvajk+pwvX0fWzPfQlIQAIS2EEExkTdiOw+dcbqzXldYXEKqyhfUItOzp7kfkleM+MC5gJZ1PKEJDcezjPsyBzbhZLgMFlZ+u4k+w912CWqY3h0FUFY4l0AACAASURBVBuFhxmaRcaJoVoiv1F4eFlbL6r7vi3JlctBs0KW1a2XqKHaxyW5cMlH3aoEkX86aXgtfZ9c6qEEJCABCexIAquK7E77RBSJejyRGJ9fJ3lAVcKxUdZDsWzfXhHapWsBDQtUDqp6RKUo14+ahLRFdMainjZefaBdnPc8WyY83JHhqHPYq0lvMzTKQp7P1P36GT+V5AzluHF8Xc7QLj8EekHQevs+3N5dCUhAAhLYlQigOI+47nTebdEz9DAp0SmO7biLKq/z3EYJDx+n5gMZbh2Nvp+iXtmgjiYBCUhAAhJYE4F2hmu6yMoSkIAEJCCBjSYwzhludNvL2vtRvTe4rJ7nJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCCB7Udg1svj8+72n0n2TnKuev2BpNvjO4PzrrNcAhKQgAQksKkJrLqA5klJeL/u1qUogdTRBzf1k9k5CUhAAhKQwAYSILcmL5bfZ0i1toHN25QEJCABCUhgcxAgQkSz77OVdJp0aE+sl+gR7+WYLDDkFiXF2Zmr21xHlNgf1BnmGWoYT0/yvCQktyYJNvlGWwkCUWDaGe1mST40FJD3lMwuaCOSJJx+jUO1COoiEDwayb1pt1+K3xbRXdLK9bP2dkw/t4pIMnWmyb9hMrIjLyoajMhVkdUHNQzSymkSkIAEJLAdCZBcmugPR4KkEcfk1ESR/kuVwJt0YyTMph4p0m5UQ6YPTcKHtGpvXNBHkoFzLV/svHD/yTp+eF1z9zoem8Ap0I82cqeiRvG0JDdI8qa6ph3FrBf5cajcF1UJjDqjosWqgsFcS75SePCjgM//TmSpRl1I6s8SSabOSw/uyb/+QbpqZMcPERRE6Ds5T/mRgmM8/r8ucU8CEpCABDaSAOnEcHRELKPtUcOivyj1elKbYWcrB0B5yyVRPv1CP6T2v/7FCeC8Rvt0ktY/bGc4pnQbnWH3E8fbRr7Tnw/6hmt1hqsKBvf9iAJb+YKy5y9whvNEkldxhn0/no9UdTcth37RPuFWAhKQgAQ2jgDDnKhNMPyIOsNoPxgiQpQgkCfCiIxQoEDQds8q6w3zi3zZo/eH6O/V+kRtiW5Gw4Gic4gD/FadQAWirYdQOcYJ00+GOVG858N9SIx92r6g9A55lv4wrDvPRtHdeXXGcsSFUepYZqNI8juXVZ5xHkdKlI7EFdH4S6oO7WoSkIAEJLDBBIg8iI4wBGpnGcOfRImj8VoFNk1cTfkzqs3r1NDfuZN8oepPNzg31CpQr8Bp/LAknGiHxN04ytY8bEfAPOM3Jg21o6aY9rp/HPfzTS7JekR3T52EaHaZrUUkedoWDvcj9aMD7UacPkO8DJVqEpCABCSwHQjgDFmMgiFn9K7aZ9OOioUcF6sh0Va1R7oJB9bX9mUHJmHBDUZkiNNa5AwvVwtFcGB8UL6gjAU6OGGiRObNsL4XIr3T4dbxfUnOj9Eg1yMZNRpOnGjrueWEcTrLDGUOhH55xkVG/xnSveyCHxiLrueZGX5Gv7EXD7Us1Hgdw6c866ifOKtsvMZ9CUhAAhKYQQBniLN7fw0/4uxeVcOfzNfhBFlMc/1aCUrEg+Ng8QwrIFnpOBoLPPaqlZuI9rJwZYwKeWGf1Z3MUd62dAFZINLGCtG31IcynGMbuonoHT6yHCciu0SsJALAkTLnuBZbi+gu+ofw4AcC4sOLDIe07xKRZPqNs2xjyBlWZ6rVqixQun09F9qMiCaPxt+N4VMWIV2wTswqG69xXwISkIAElhAgkiHawqnwpcyWyK6HGFk5iaPkHBEhUdU0WvlonacOdb+S5CbDfZlL5HWKP1Y9nBGvGIxR3VD94F0c0DhHR3TGvXEW3IcPc5ssMMF47aKHVaso+1Q9HA62HtFdVnfS37tUG73hBwGvd7StIpJMne77dEukivHcDFtznudh4Q77RJ0Yjo/jj9fxvLLhtLsSkIAEJLAqAZwfKu79Tt54HecYvlyvCG+vomQIkOFGvtDXa1xL1Hiy9TawCa/jlZN2hnTvGLVoaPqjYxN23S5JQAIS2LUJTB0Sw5TTxSn9hJwj2ttWI2r8zjY2wjDrAdvYxma7/NuVjKD7RQTNyl1NAhKQgAS2M4GpM9yet2MBTL9TuD3vs6u23UO9u2r/7bcEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAKbmcBFk1x2RgdPluR6SU4045xFEpCABCQggd2KwDuSfGbGE10hyT+TXGTGOYskIAEJSEACuwWBI+4WT+FDSEACEpCABLaBwFqdIcOpRJA/TfKHJF9Pcu8F92fo9X/mfB6c5N/q3AWHNs6U5JNJbjCU/WeSVyT5yNDWm4fzs3Z5tnsk+WySXyXZP8kTkzxhaGPatwslWfaM3Wee+/1Jflscbjh04uZJPjwcs3v9uu8Rqpw6H5jUuWPVOcmk3EMJSEACEtiOBI48tH3Cmh8cirLXeJDkuPXF/8JyMJdL8vgkByV5zaQuh99PwhAstneS0yd5ah1/Ickxk5wvyfGq7ChJXpnk3ElOUWX064NJvpHkJUn+VI5l2reqfujmyUnummS/JPdLgpO9fZI7JPld1bpPks8neU8d/yTJGZc8Y/f5XOWgP5HkVtXvLybhs0eS8x7ak0N2Tl7PijNk6Hla55xJ6PNRkxxtcq2HEpCABCSwAwjgsPiCnveZNWfIohoczM+SPG2FPj4zyTcn9f6j7sncJPboijrpB1EddrGqc/E6ZoNDPXA4nu7iSP9Wzmo8hwM60lCA83vMcDzdnfWM3ecxcsXJ0+cnVQMPrMh5bO9uVaejceoQVWJHLyf6m6pD9KlJQAISkMAOItBfzNzucxWVEJn0h2huNCI4osJflhP8Sq00JVraVsPhEqndJsk/yinQ5qfKsdwzySUqaiTKWmRnL6f3tkmlHyT5+6RserjqM7Yj4/oDkvwwyWmnja14jEM+cZJ7rVjfahKQgAQksIEExmFSIpu/TtomuhqNodALJHlQkg/V8OjHxwrr3Gf49dlJXpbkTZM2/pjkkkleWsOlf0lCvxmanWdEWhhzhWu19TwjQ59EnFNeq9z7MknukuQqSY6xygXWkYAEJCCBjSUwRobLWqYukdmrkzDkyYIUhvU2wljUgjNmjm+WMZxJ5PSGmk97xqxKQ9lXa/9KQxm74xDp5NTBh+t9xnMkOWkSIuW12LFrHvS5Sd4558Lj10KjdvBzqlksAQlIQALrJTBGhsvaYOiSxSKXr8Uwf05y4yRnrdWfy65fdJ45MuYGx6HHrn+sJP9dc4mswFzFWOXKSk/q089XJdmzIlru8+s5jazlGa9RkeeZk9y9FuU8b2iXxUBjIgMW5mDcn6i67fdLhkf58QFz7vO1vsitBCQgAQlsHIHRGRKZTa3Levv/khDFvKUqvivJj6cXzTnG0cyzxyX52JyTL0pyulqJ2atAqdp9mnNZbpLkWbUQh7k47s+rDDjH0abtrPqMLPq5RTXEYp6rJmFOEqNN2PYq1So+ePNfSVghSx2GVflBwWsqWDPqPjF3y6setKMjLEhuJCABCWwWAmdJsmwRy2bpK8OLZ0hynDV2aN4z9mpS5vgYwmSF6qp25yS/WLVyElbQ4hinw71raMKqEpCABCSwjMAYGS6rO57/8niwyfd5L5F3FNdqqzwjC3TWskjn50l6PnOV/rC4hr7Pm09cpQ3rSEACEpCABDacwGnqRf1Z715u9M32SdLvYG5027YnAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpBASDCNwO0sI0E277m9OwkvmiNnRLo0jlGQQOC3jUws16w6ne8UMd6nd4UZW15NINsLChO8C0g/HlL5PbmWPJ+PquvIKUpaMnKhoh2IUYeX6TEyt/C+34uTvK7KyNzylCSnTkJKt+8leX6J+1aVw21IC/fGw5UeUoCyRAsKkzicvpGTlPuSXBzNRFKrYWPfqujgDQocd6oCkhbsW/le6R/PT27W8f3G95aG5NjGC+o5xjL3JSABCUhgGwjw0n2L76LJx3ttOAxEeVGHwHCYpDX7TpJTVX5PvryvVefR9UPWCUeEZBISSej64YTmGY6K/JzcB4fFNTi5C5cTxEH2/WnjAUmuM8mBSh3SsyH4ixjudZO8Nsn/ltbhWoWIuU8L9yIw3E6JlGgPTXKyehhyi5L3lBfhb1fOHIV6OLWjo2846NcPAG5W+o8UkRUHtQ9UQkhSToo4ruVvgUYkPw6wC1bqu8/UMQ5YrcOC4UYCEpDA9iCAIgWpv1CZn2U4ChwmSa9/NFQg+kNVYjS0/fiSn2c4QqK8UdEdp4PyA/Z/SchJiqEYj9MgAiNReNtYh7IbVf9nOeFZIr3dzrgdU611OY4fLretAvqOmv1orfHYZfQNyanR3p7kfVVwh3KWpHxr4+V67kM03saPhGv3QSUYJ5rWJCABCUhgAwmsko6NiIXhO1Qf2kZ1iQ8nITK6bxL2iehQbFhkeyVhCHBMms11U6eKA2bIkQiLyGsqnnvpGtbEqRKxPTnJd+vGiPRyzPAtOUTbtlWI+JzV0OgQceLcg2h0FVkrnh8jkm3jxwBGhhvsBEkYch6Tk9cpNxKQgAQksJEEljlD5gKJ/FCqYAj1WzWcd7ehE6gwMFxIPZwgUVx/sQ/VDt3FqeG8VsnpiTPDeRFJIf47NXJ9frZ0CnkWnDKKGjjl9Yj0TtufHtN3BHhR65hGftRlnnUV45l+VnOk0/qfq4J2iuPc7LSuxxKQgAQksAEEljnDS9VCGZxdG0N3ozE31g7werWAhWHSecZQIHqDV6xoj+M2Fsp0+5dLcorSBJznOD8/LLKhDRwMc4sfqYUpzGMiRLxRRl+RUjpJLaYZ+46jHI8X3ZNk3bDCkTMXOxrtYD1cPT1fpw/e9NAyC3d+OZ5wXwISkIAEVifQKz/nXfHR+uJHeojFLfevlaRjfRZ5PKdWRvZKzvH8rH0W5ODoWJ2JAC4rS19eYrxd/5RJnloahF023TIXyJDjhWqRC8c4Whz0KESMY31ZCRFP21jrMdEq92PhDvOZfBhGxrGtasyH4sBYcHTl6hcLgNBbZO6W4V9Ys8IUBz/P0EI8qCLieXUsl4AEJCCBNRBo7bxzDdccu1ZNEq0R9Xy7vrBbKZ4VlkSBDEuOUSarRB8/tDPdJfp5YL2qQbt8kCpqJQgiPubkxgU2LNxhBWYbdfpaRHJ5deKxNWRKHZ6HCKzrsPqThT+8mjDPegHNqB/YC2huM1zEPCpOqttm9SfOvI2+4SxHw/H1AhrKz5+EVaLdBlteveB1EeY9DyhHP7ZBhPywoQAm3JtIVZOABCQgge1MgHficBQ9hLdRtyMyZVEMUeL2snkivRtxP/rN6tXxh8Ba20V0+IxJ+OHRtgpn6uDcGQrWJCABCUhAAluSAC/8E02OkfyWBOFDS0ACEthWAixY0XZNAnvU6t55GXN2zaey1xKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCCBnUIAZQhSf00/zxh6g2oFenvkwORlb9KbnXA4TzqxTw4ZYHhJn+vJGoOCBDp8tH/v0gNE+YLUaTcc2rj5jPRrJN/mujHLCgoZ076SmLvtQdU2ChJky9mvMtL0+VnbVe5NHe5L/tM2XpYnFyoZZhYZr7Ggy0hWHLLG7J+EdGqaBCQgAQnsZAKdOWWZGC3SRB+rl7xRZ8cJ3rKEaEkrxsvfpGZjn8woqDKgHkH7OCkSeVN2vnpJHOdL7lAEfRHSJfUaH96dI9dnG3JJ5AIlIfWYmo2MLaRJ6+wrJL3mJfQ25JRwTl+oPqB68dbKFjMv6fcq96YOz/DIko4iByo6h6SR+0HffM6W50AFhD7z7Px4IIUbuUVJZ6dJQAISkMBOJrBMjPbu5fBQqG/DweAESYKNkcybYxwgeUfRKhzFazvv5w2qPhvEgrnmSVXW+Uo5RA0eB0l0R51R4R0HO2oBPn9Qph+aP7gvJPy+abUx9n+sx/4q96YOCbbRGLx+OWnysBIps51npG0jf+pDhwpwQoIKeSxNAhKQgAR2IoFlqhXdtbOVE2AYtK2TTp+1C2pLpEfkdJ85DmoUBiYZNYm+p6K9NPWYJCdOcq9J+xxSvkj0luiSaOsPlcC7k2YTna5ii+5Ngm5UOnCMNyunzzMvMvgxTMowa0fB6BYS3c569kVteU4CEpCABDaYQA+TLmuWIUrmuYhu2tqpTYV8cUDYGMlV0eE2DKniJMZ2qXSZJHdJcpUS051eSHLsT08L6xhHyRzel0rlHufDsO6qEkvL7s1tiGSZy0RiCqFjItxF1k4Y6SrUOUb7yXjgvgQkIAEJ7HgCq0aGfIG3dmD3EqeBfau2vbl1kidURHfPLpyzZZ7vpEm+MpxnQQqRHMOHyC5NjX6gAn/g9EQdo7uI8yaiZN4QcVyGbFexZffuNohmWRzEAqCet+xzs7YsmsH+kuRNk88oS1XV3EhAAhKQwI4ksGpkiHO6X5JnJ3l4RVoPqcUfb5/RYVZ7sqAGp/jjJCyYabtGEhaxnDkJc5EMdz6vT9aWeblZw6PMO7JSlGjy3ZNr+pDVnizYuX0SdBhPVX3v88u28+49vY5VsXxWsa/VSlyGj+kTIr4sxtm7juGgSUACEpDATiLQzpAFKnxGG4+JrnidAIX2dn58wV8tyR/rorE++6w2ZciSa4ikWDWJXaFWVbJPdHfVYSUm1zFkyisHPdzKik2McwjsXivJPUpouE4dfK7vz2IWHDbOlBWb9I+VrayY7Tp93bhddu/uw3hN73cf+3jWdp8aXmVVaXOHC4r2mgQkIAEJ7EIEGFZFiZ05u7VaryZlHpBXH4iMtqcdIwkLV1ikspkMR8gcI5GzJgEJSEACW4zA6Ay32KP7uBKQgAQksJkJrLqAZiOegUUsvM8476X3jbiHbUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAusnwLt7vD7By+TvqYwtqiqsn6dXSkACEpDALkKg33fjfUBeYj93KT2QwozFLmRY0SQgAQlIQAJbggAZYNApPM+WeFofUgISkIAEJDAhQHTI6w6PTkKqNNKdoa6AhuFoaPGR6xMtvhbWRbapDUfa5eP2dFWB+7y/MtGQXYY0bQgEI9rLKx7jNeP+h+r69Qj2cilag9yXhNjfTfL6SgXXYsOcbyOnKfe+ehUs6nNfM0sYGRHfVa7tNtxKQAISkMBOJMAXNhllUKInnyjKFKQvIxn2I5JcoCSQ0CB8YSWlxiGSXxPlhjETDU4N4VtymJJSDQFeknaPGWBQqUC5gfRu5AzFwXH+2pW7ExRkZyF1GRqFaASS3Bpbj2Av+oU4U9p5SvUbQWGSee9X/aXdNnjwDGN2mHl9Ji0cRpo37L9qy4ZhZmzZtVXNjQQkIAEJ7GwCqE+QlxNniDNgIQ3OibLWAXx6RVZjX8mrSSLutmsmGXN0IvpLG1O9Q+ojaYTTe1UJ43YbbC9R1zF/Ocvo46qCvThCxIGJ+NqQnEIpY1ZGHBwzfUa9fmrz+jxLGHnVa6f1PJaABCQggZ1AAMeCwgP20UFX8A1JEJ8lSsIQykW/D4fJPtHaUepcb4gMFwnuUu9OSe6aZM++KEnrIg5FM3cR7H1ikgtO7t1agbMu2ivJeycSTvSdIdOOCFHfuF1dDI+pbUuft+XaaT88loAEJCCB7USAubrvVdunmNwDDcMe4mQIEIeBGgT6e8wbMpQ6GkOmPx0LJvvMORJhMn93oRqKZCh2FWvBXvpDBIo6/LzIsdtjiJKIcFn6N+Yuv1mfqTbjtvR5W67tZ3ArAQlIQAI7gACREM6QBS2XTkJEiOEkL5nkM3XM8CcRJEOM10vyupJlqtMHb3BO8wR3qXCpcpYdhVHG3OMqNgr29oKadtTzrme4k1dDrlhzdxy3MRTchogw86AYbd6h9tlsS59XvZYfIfBmXlOTgAQkIIGdQIAvYRJoI9rLClJesmdVKCskGfbsOUGGJp+TZN9yhGNXWXzDQhl0Ct8xnpjsMwxLm6xAxbmh43fPSZ15h6zwbMFeFsXcMMlr5lUeylmsg7N5c5LL1srSl9ezDtXm7m5Ln1e5lqFadB4XcZvbOU9IQAISkMDGEuBLGQFcoic+zOPhHDFWVrJYhrnCcU6NSObxSc5fEd5bkxy9rmEzXUBz7CTvrLrc49ul+P7r4Rp2L159ONeknJWnDHlyLZEszpB97jPPGCp9YD0Pdfkw/MvrFL2A5krDxUSG1EFEGFulz58fFhrVZStfyysc3A8hZE0CEpCABDYJAebmzjxxeqt0Daezqp28HNFarum21yvYSwTMPON0XrTbXbbdlj4vupbUdz+b/IhY1hfPS0ACEpCABHYrAl9N8pjd6ol8GAlIQAISkMAaCDDkjCPcYw3XWFUCEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQksBEEXpHkf2Z8njE0vmeSdyT5ZZIfJXlZkhMO56+b5JNJjlRl/5GE6z+e5HhJ/q3av3eS9yf5bZKvJ7nh0MbNk3xgOGb3jnXdSYby+87o62uG8w+qtn+T5NdJ9kty8eH8rN1V7k0dOF1naODYST6S5G1D2axduDwgyVeT/CnJ/kluPKuiZRKQgAQksGMJHLlud/Yk/0jy+uH2N0typjo+bpKPJflnkn3LCd6yzp+/yk+WhP0jJDlmkrckoX2c1F+r7HxJzpUE5/uJJLdK8sokX6zPHknOO/ThnEmenOSoSY42lJ8xybGSvLjKrpfkHMP545dz+kL14Q5J3prk1El+NdQbd1e5N3V4hkcmeWMxu22SiyT5wdjYjH2e4xbVZ56dHw8vT3JQkg/PqG+RBCQgAQnsYAL/l+Slk3u+Pcn7quzu5fAuOtTBweAcL1dld65jHOADk/w5yVmG+kSK1L/BUHb6KntSlXEdESN29HKQRHdcR2TZhoN9bR8keX6SLw/HvUtfTpnkptXG2P+u09tV7k2d3yf5XZLrl5P+fkXKbOfZKZL8LclDhwr07edJnjuUuSsBCUhAAjuBwBFXvOfZygkwDNrWjvKsXVBbIj0ip/vMcVDt7Kh+QJIfJjntpA0OH5PkxEnuNeMc5TikeUZ0SbT1hyTfS/KSqkjEuootuvfPkjynHD7RM06fZ15k8GOYlGHWjoI/V9HtrGdf1JbnJCABCUhggwkQnaxiDFEyz0V009ZOjSHM0XBA2BjJVdHhNgyp4iTGdql0mSR3SXKVJMc43FWHDHd+ekY5RThK5vC+lOSa5XyY2/zsnPrT4mX3pj6RLHOZT01ytyREuIusnfCzknxjUvEnk2MPJSABCUhgBxNYNTLkC/xESfYa+ofTwL5V297cOskTKqK7ZxfO2TLPd9IkXxnOsyCFSI7hw3cO5b1LP06T5MAumGwvXPOLRJQsavlORW+TajMPl927LyKaZXEQC4B63rLPzdqyaAb7S5I3TT4sMGpjrpMfEQwRaxKQgAQksIMIrBoZ4pzul+TZSR5eC2geUos/mFucGqs9WVCDU/xxLZjpOteoRSxnTsJcJMOdz+uTtWVebtbwKPOOrBQlmnz35Jo+ZLUnC3Zun+TvSU5Vfe/zy7bz7j29jlWxfFaxr9VKXIaP6RMrZlmMs3cdwwF7dZLLJ4EN12gSkIAEJLADCLQzZIEKn9HGY6IrXid4UZJ2fnxZXy3JH+uisT77rDZlyJJriKRYNYldoVZVsk90d9VhJSbXMWTKKwc93MoqV4xzt0lyrST3SPLtKu9zfX9e+8Bh40xZsUn/WNnKitmuM1x66O6ye/d9Dr1g2Ok+DkWH292nhldZVdrc4XL/qslwMwt83qMjPBw7CyQgAQlsKgIMq56hXlFYa8d6NSnzgAwHEhltT2OukYUrvIKxmQxHyBwjkfNovAeJQ77SWOi+BCQgAQnsXgRGZ7h7PdnGPM0jag6SRUWaBCQgAQnsQAKrLqDZiC7xCgLvM8576X0j7rErt8EiJVbQLhrK3ZWfz75LQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlsfgK8u8frE7xMzvJ+MraoqrD5/272UAISkIAEtpFAv+/G+4C8xH7uJCg9kD+TxS5kWNEkIAEJSEACW4IAGWDQJPxiJAAAIABJREFUKTzPlnhaH1ICEpCABCQwIUB0yOsOj05CqjTSnaGugIZhG8ckv75TRY1kh0EVAsFfXs8YhYFRfJhliPNS79LDSfQFKbtQlZ2gjklJhh2l+vPeJNeuMrQQkVJqY3j3dUle0AVuJSABCUhAAmslQB5M3m0jZyZ5OZEo4hjpo1aewPl0GU6TXKUknUZDkJfE0enjQ8o1RG9nGW3RBinS2hDppezKVXDyOr5hHaMOwfuJTy9RYIoZviXFW9uD6xoEczUJSEACEpDAugigPoFDIrk2USKRFlEYZa0DiDPEKY2pzahPHdTt2z62gjNsR8c1i5whwsAk3O7cnX2P0RmiW0gdIludYRNyKwEJSEACayLAECfOBPtoJckmQnxDEsRnz1fn2HTk2EU4Pux0te0NzhWHxfUMb5LMGyPiRLX+InXMhmHQWYYM1PuTIG/0xFkVkqARyJDp6+dIPc25zGIJSEACEpDAYQngDBkOxU5R296QHmyMBLu8t0SQ2FSY95tJnlKyTNRh2BTdQsSBUYRHWgmFezT+cJizDKeJph8JvVsYd1oP9QfO3WF6wmMJSEACEpDAWggwLIozZEEMC1uICDGc5CWTfKaOZ20uV4WjMC9FyDK14C2RIU61X9nAcbHQ5VJJflsfHOTUXlsRIe87/ndp/DFM28a9cd6XNddpI3ErAQlIQALrJYAzxMkg2stKUYY+idjQC2T1J+K8bejtoVGI87t6ktvWu4n7d4XaEs3tleQ4VZ95Rd5dbONlfj4Yc4bzjNWrNygH/apKCNC6gadMsm+J5M673nIJSEACEpDAmgjgwBDAxXHxIWrjdYo2FtDgiFgtynnmD98xQ5OPecduAyeL47xJNzJj27JOreHXq0mvP9Rl/pA2yYyDfb5e7zhaHbPBWTK/qElAAhKQgAS2mQCZaHjVgohxNJwhQ6kMnxKVje8gjvXcl4AEJCABCexyBKZOjxWffOYZ0eH35520XAISkIAEJLArEiDSW8V+VEOTq9S1jgQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQksHUJkHFGgeCt+/f3ySUgAQnskgSmq0m35SEUCN4Wel4rAQlIQAK7BQEFgneLP6MPIQEJSGDrEkD94SGTxycRdmd9IYJERYIMNLx8/+MkL6uUbVzG+WUCwegZIuR772qLLDdfTzJKOl208qH+tO7Deeq3kb7tA0l+mOR3leEGKSk0FdsuUfcZBYcf3ydLouoBlXaO5OGkk7vxcJ7MOwgXj3aVapMUcxh16Mdod6w6pLHTJCABCUhgFySA5NJLJ/1+e5L3VRnOji9/tAVxXjggnFkL+a4iENyp1xAFRpz3kUl4f5FUa2ev+yDy++pSouA+6ClyvtOzkeCbtGt3TnLNJM+p89ca+o5T4hqy5tyzEoe/eTj/1Or70yr36Zuq/sWrTmfbGS7JzarOCYc6PH/bOSvHK/dtQeQ+51YCEpCABHYRAsuc4fgYyCadvvKB4sywVQSC2xmSfLuNdnAgKNpP7URJzlQZcXBcs+zUdT0JxNseM8mis1+SdoYoXSA59dCuXFHtz5M8t8rW6gyRmvpiaTXqDAew7kpAAhLYVQiMC2iQcHrb0HFU5Ee1CVQt7ppkz6FOR0dTgWCqzBIIpryvYR9dQ4Y8T1ttHi8Jw7NEfSQPb5tqGhI9niDJeZLg7BD4bUNseKqk0efOVsOkDHNeuwtLt7H7QPExJiwWRXs4XxYP3WtwqEPT7kpAAhKQwGYnMDpDnBTCvG04jrZbJHl6fdnvk+RbJfl0t6qwSCD4At3IjC1zfbyO0QLBr0lC/Qcl+VDNUc5SoyA/KnOUDFsyj/jvJRSM07xCDa/OuN2hQsHPKp3Fsc5PhgNUOUYWRH+zjIj4LkmYU8SBahKQgAQksAsSGJ3h/yZp58ajnCFJyyQxV8eiltsNz4jDaFuvQPA5kpy0FsKQJ5XFLwgDP7MbnrMlCsO4hqHam5Yz5B1HossX1vnpBq1GjHlL5gpHGxfhcH5kwZwhkfNoxy6ny/DqOyuaHc+zz7AsfTS5+ZSMxxKQgAQ2EYHRGS7qFjqFN6qFKwjzXqwWp/Q1qwoEU/8aFdWx6ObutSqU1zJQxPhEqdrvXQtSWOV51iSfrBvheIgI0V5keJXIjLlFHDWLcO5QUSvDlpesaxhuxSERQX6tdBhZvIMzZ1HQHkm4H8f0Zy32+xoenXUN92X1LUO2LLDRJCABCUhgkxNAMJeVm6Mxf9irSYmCiH5wGCwS+XY5kl8PFywTCO4FNERJtNHttNOiKVZ0Er31ee5J5PeCug/zlji+Ps/wKkOrx6pIj3KiuumH8m4D58mzMs/Z7fygoktuw2sXvD4yGkPD1GWeEqMO1zOv2nb1qoPeI9bH4+KeOuVGAhKQgAR2ZQIo0ePUxiHF6fPMEwhuZ8j8Go6TiGyenSUJ95plRHkMP9Jev/dHPYY9WbQzyz44OMM+T1TMataTdcEGb3lHE23IefONG3w7m5OABCQggfUSWHWYtNsnSuvXKbpsul0mEEx9hjr5zLMvzztRw6kMkfIZ7TsVuY5lvc+q1em8HVEl5dvLGMJ9fhJe7NckIAEJSEACBxM4TRKGYy+yBXjwI4NXLhZFv1sAg48oAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCSwhQiQroz3D1kFipFAmywymgQkIAEJSGBLEeCFebLYkOqMFZStArGlIPiwEpCABCSw6xFY9L7gWp+G1G28TsC7e28t6aS1tmF9CUhAAhKQwE4hMIrgjvvIOo3H09yc3dkW7b1gF5T0EinURrmm4fShuwjhkouUxN/IKH0kyfXqLILDyCm1kdD7dZOX56nTfSQyJWPNdfuCbRTh5RUQBI1J4P3dUsYghRyvTSwSOh5u764EJCABCewKBPhif0d1lIiOtGO8KM4L6mSJ4cV4tiStJrPMLEMp4nyVIJvzR0nyyiTnrkwxs66hjMwsODDSl1H/00kQ9yV92Wsr1yhp1dpIgUYi7s5TSjn5SFG8J70akSmOkGsZrj2w3vMbU6aRIxSJqKMOSci7/XF70VLNgMNT6mX+WyW5cKldEFEzHMyL/qeq+VFSwo0iw2N77ktAAhKQwC5CAMUI8m/ixEbjxXHKO2Ibz7HfadaQTsIePeQPvUeVzdq0Iv3VJicR7MWITF9U+zg0coHinHGgbWMdykgmTl+7DSLL1k9ciwgv8lG/mThMHCgKG6PNEjoez7svAQlIQAK7AAHyfK5qTywH9akkDE+OIr/dBkOL90lym0qbhmOaZ3vVQpv3TiowJDkaDof7IeDLMOjUGL59Y4nxPrsiv2kbXDOK8E7bmB7TN/qFGkcbUWprHpIw/BtJUK1giJfhYPqpSUACEpDALkhgLc4QFYunllNC3/C/J8973CQvT/KyGVqBk6oHHxKpsep0dDiz6jGsiaNBnmmWMdfIax0MjSIETMQ5XcnaIryIFJM7dZExBMqQ67zcqS10zLzhhSrR9yMWNeg5CUhAAhLY3ATWkqiboUPm4zCue1RJJ1VRnlBza3ftgiVbpJrQK2ThDXqJbSyUaeHgy9W842UXOCfyndKXNpwdc4sfroJVRHj7WrZEs19PcsVS5xijW/q2TOi421LYt0m4lYAEJLDJCawlMmSBzX8mQYKJublv1jBhPyKrSm8yzNF1+bwtUSSLX9AZvG0thrlf6RP2NSyuIRpFhHeeoU/IsCZR2kNL7BdnNtoiEd6xXu+zOAZn9uYkOGKGf+nvzctxswr2zrWg5v4ToWPaYNERwr69OKnbdSsBCUhAApucAEOLREHnmvQTp0B5fxD0RfQXBXqsF9CwcGa0VZTjibJQnx/bZtUoRsT3xckillfVUGhVObhOX4sk0/eSPDYJERy2ighvVT3MhqHSXnzT7TNHiFNcRehYYd/D4PRAAhKQgARWIUB0R+TJaxmbyYicTzvnFZFFQscK+26mv6J9kYAEJCCBnUKA+VBWr2oSkIAEJCCBLUmAxUUK+27JP70PLQEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAS2NAHFfbf0n9+Hl4AEJCCBJqC4b5NwKwEJSEACuxQBxX13qT+XnZWABCQgge1FoMVxp1vFfTdW3JcX+JG0Iqk4ScD3T4ISSCca4CX+Vyf5YclHoZpxluGPPgoZ99+KDDtoL36mZLP+UHlV7z1c564EJCABCSwhoLjvbEDbQ9wX9Q2SmO+XhBysZ0py+yQoXqDcgeIGmo0kPOcYmShym1IPdQ+EjLH/qi0b0tWhFkIu1heWkyW5+eMrN+prhrruSkACEpDACgQU9/0XpI0W9yW/K7lTie5GQziZPKrIU/1jEgkilkxeVOSnMCL1l9b+vA1p7XCeKHc8bV4lyyUgAQlI4LAE1iLhxJAew3KI3JJc+2GlXDG22OK+SCi9ob7Mx/Pj/nrEfZnjJFfoaC3uiwbhxVYU933u2MCM/VXEfYnyRoHj385op4uI6nB6aEKO9oM64H5YS2Sxf9RDinKa2s7bHK+e+ZqlltH1FBtuEm4lIAEJLCGwFmfIFzkq9ydOcrdSt2jlCm7DcB1K89tT3Jf2p9bivjgbngdx37cMeobUb3Ff5KeOMW1gcryquC8OdZ9SumdIEybzDCFjbJ5gMI6LaO4hVW/cfG48mLHPUOgFkjwoCREt0lEMuWoSkIAEJLAigbU4Q8V9D4nuVhX3Hf8EJO7GrpTkXbXPBgeO1BXnr1eLa74znGd30YpfFuUwvP3iJM+cXOehBCQgAQmsSEBx39mgtlXcd9oqC1zeX+LALJBBM5KhZFaWMsz5ohJKJvq+cmlFXrdEjXF284x5Rt7vvHySvZOweIbIfIzYuZaIGhFijCj1TUmuX8fMMXJ8/jp2IwEJSGBLE1Dc919/fqKxbRH3/VdL/9pjEQ1Oh0iQhTFseX2ih1BxRrwi0WLCbBmWPkM1gdjxS/7V3KF7/N2ILPu6dyb5UZIXHFoj+WaSN9cx4sTU/X91fOE6vsZQ310JSEACEtgJBHY3cd9FCHF+OLjjzKlE+RmT4LTWYryTyLuKmgQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAIrEzhmko8vqX3VJA/fgDpLmvC0BCQgAQlIYMcQOGLd5klJrpbkCEnOWWU3TPKQ2j9Rklcm2TPJCZOcOslxkzwxycXXUKequpGABCQgAQlsHgJHrq58Ksm+SQ5MQnT40XJ696nzf0lyUBLqfT3J8ZN8repRjq1Sp6q6kYAEJCABCWxOAidPckCSfyb5Qjm8aU/3TvKPqvP46ck6XqXOnEstloAEJCABCew8AndP8rMkryhH95okP05yy+rSiZO8PMlPk7wryeeS7J/kE0n2WkOdnfeE3lkCEpCABCQwh0DPGR4pyRWT3C7Jn5JcP8l1k/QwKmU/THKmJK+tyJG5RfaZZ8RWqVNV3UhAAhKQgAQ2L4GjJ3nDku5dOgmR5CJbpc6i6z0nAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlsHwIXTXKZGU2fOcn1kpxwxrntUfTKJHethq+V5ENJjrA9bmSbEpCABCQggSmBdyT51KTw6Em+meSfSS4wObe9Du+R5CdJnpLkgCTP2F43sl0JSEACEpDAlMAsZ/jIcoQ70hnSr72S3DPJhY0Kp38mjyUgAQlIYHsSmDpDhkf/nGS/FSLDmyf58KRzV0nyP0mOU+XU+cCkzh2rzkmq/BVJHjjUOVKS1yV5wVA2a5frHjKcuE+S1w/HV6z7HG8ou2SSjyf5XZLvJXl6kmMN52ft7pkETr9M8qMkL5sxfHyRJO+v6Pa71Y9b1P3hMf08OMmR65qDkvwhyY+r7eZCX3hG+vi8JN9P8rMkz0py1KGjJ0/y6iQ/TPKbJO9NcpbhPDwfkOSrSf6UZP8kNx7O8zeif9cZyo6d5CNJ3jaUuSsBCUhgtyPAF/HUmKN7TpJvJHlSEuYTF9keSc47qXDiJOdLcpQqn9Y5Z5In15f50arO2ZP8ZWiHL26+mD85lM3a5bq/DydOV9FlF+FUxr5crJzPO5PcLgnX45h57jv1RZPtcZN8rH4Y7FtO8JZJzpTk/FUOJ+Y4cVYM89KnWyX5QjlRmtw7yemTPLXa5xzGvXFu30lyqiQPKufMvClGH89Rjol6tHP7cor8EGBIG+f+1yRPqB8yPAvOmz7i/OCNY35xkk8kuW6SlyfBCfNjhr8RnBgReGOSfyS5bRIc/A+qH24kIAEJ7NYExsiQCIEvQr4EiaqWDZMSzRHRjHazuq4X3lDnt1WBL+4vVvRC2/9W5f+X5EW1j3Pli/1X9cU9tj3d57qXDoXPLkfeRftUX3DQGA6L+4/2wor4xrJx/+6Dw+vyO1TZ5aqAdonI2rlTTOR20r4gyTNrHnYoOszuMctZvqqizz7JM76pD2r76SREnxh94W82RoJXqP6xMOoUSf6W5KFVnw0/hH6e5LlVxt/o9xUtX7/6jmMnCmarSUACEthtCUwjQxwGkQVO6aPlDFd5+GNMhtLawc269jFJuM+9hi/isR4OgWFBhjqJmE47ntyAfaJSbHSIOKzjJyECxKFN7WzlKMYo9X1V6axJ3lPRKEOTDC+3EemyIGiZEcWxipah2Lb+8dDH034Rqd65om/mWbHX1pZND6GepjgyTMoPnWsPdRgaHvky/Ap3HCMseBacMM5Rk4AEJLDbEpg6wydWhMG821qMIUFWnrYR/c0yopS7JGFOEQc6yxjOwyES7RDlbaThXLnvuybRZN/jj70z2RLtMdRIdNXWzgqnQ7vUIZJdqzF0yXwgERpR7LdquPZuSxrCucGdiBBeOLJx7rQv/1yS/gHAECvD36NNnTVD4wwbM5RLHxjW1SQgAQns1gRGZ8ic1HmS3DTJL9b41ERA45c3w6SXnrTBYoyX1Jc+83XXnJznkCFHhvQuu07HMqPJwxQxLPu1JMwjvrmGEbsCDo3zswwHcqOK/nAuWL+XifPiuq9XJD1tp51WXXa4zaWS/LTmL/vkOAfaZdMtrLgndVkUw/ugn615x7FuO2rK+DtNh1s5PxoLcHilhfaZX3zEeLL2iaL5e+KA+ZGgSUACEtilCRxx6D0RzgdrJeNQvKG7zEkxPDrPTlkRyXTl6bz6Xc7iDxwoHxagECn1MUOc2CVqS+R5oXLMzE3yYYgSRzLPcOJ86ROpXqlWYRKFsfjk7XURUReOHCfLvZlzZYEKQ5OLjOFonDNDnrxOcv96tWR6zbkqomYuEId2hloUQz2GtWHLqs8rJ2HolgUycOS5+QHAvDCLY7gP5+nj04Y2xvvdu6LJcUHTeJ5Vq8xXMgSrSUACEthtCPBFyfzQGSdP1IswWDE5z1j1OV1A04tWTlAXUYcFMeOq06tXRIUDxD5f83jjAhQWkrBKcpFxHZHZKp9uhzk6opq+BkeH41pkDO0ypNjXEI3hoNqIsHqhUNchosQptjEcOg4nU06ERaRMhMd13y4n9uu+KAkLaOgvw7jUwfHhjMeojr/RZ4b+UY9ECjhN7ET1A4C/Q/ePVaKMBGD8jVjNOjXmeMcFNPxo4pUUhpo1CUhAAhLYhQgwxIkDmBqR3KlrZeX03KxjImmcC9fMM+qwKIW212K8J/gfEwfX1/eKWX4oEI2Nw9tdp7e828mPGpzsLONa5gFPNuvkCmUXL5ZEyJoEJCABCexCBPji/tIu1N9pV9sZTst3xjFziMxVjlHpzuiH95SABCSwYQTGOcMNa3QTNsQwcM8dbsLuLe0SQ7L9TuHSytu5AkO/rAieFWlv51vbvAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgATCC+wk7+alcFKg8W7gqLwgIglIQAISkMCaCSxaor/mxrbzBeQzfXeSc5cSBLlFWWXJykZNAhKQgAQksCUIoOWHliAp4zQJSEACEpDAhhNAJQKNu5Y54gYtiot8EYYSBeKvF6xjNmjloeRwg6EMZzUVseUYnUGM9GTTdGtTod+qeuiGCJYk2I9Oco3S+6MdlBXaun+kEkNgl0TaRI037AqlzUiWFnKBkjWH89THeM1kVr8pQ56JbDrsX77qo9WI7iBKFa0EwUvxJLo+sLK0kGrtAlXfjQQkIAEJbHICDDfy3hjOpg0nRxlCtRjZUTgmRRuGM+j0X/eoMjatgXjfyrFJRMd1/Z5fpyzrS1BUIBUcdeZJP525zpOyjFRknUoNlfq+pvtHPk1ydZKHEy0+2kUcFyNvJ3k1UcTASZJzlPNIFPESOXp/fNBHpJy+c0y+UDLEUNbOFadHv0mx1mnZXlbJsEntBhOcLf2hb5oEJCABCWxyAjjDHychHyYR0CXL6RBdzXOGOE4iLBzE6AxRo0BWqA31A+qQHBobneE8od+qeugGhQjawMESJbKQhmiMMhwa1s5wjFJJO0YdHNfUyNVJZItjJWH1aCS35jrmJ9tGZ4iILjk+cZJtpGjjuXGObegkUvb8LnArAQlIQAKbj8CYgYaICcdAdpH7ldQSzm6WkXwazcPb1Jc9jqMNBQYSOa9io9Dvovo4HoxhRzQFiRDfkAQ5pfPVud60ziDHByRBkqgFbI+XpFXtedavVAJrVC5WtVvXMCwJxNF/bMNBEl0yRNtGYm8W+nRU3OVuJSABCUhgExEYnSFO5nEV7VysFO9ndZV5OoYBGRKcauNRnwhpnhMd22uhX8RtcUyLjOFQbJr8mtRgqLXPM5wTUWSL8r6mdBSZ68NB4Rz3n3fxnHIU54lo0fQbnWirbYzOmCYY1mVIWZOABCQggU1KYHSGdJEhR7TveI+PiGqWPaGGENEAnGUMLbKAZJFNhX4X1eUczpAFL6NgMH1nOPfLCy5GsJihSiJA6jP8SQT8zHKCOLa12muTXLWGZf+7FO5pA8eMjX3kOVlQhABwGxJIzHO2vFWXu5WABCQggZ1EYOoMWezBgpZeYTmrW3yR36RWa47nibIYQmSBDYmxlxkR0yKh3/F6FqogrMsKUl6yx8GwApYhWZzzaKw2ZRiXvuD4GLJlIQxzd6yYZTXo3qXkTnTbc5ljG8v2P1IraLkPmotwxCnvV/e9WxKkjl5ZUSF9b6P/iAKzglaTgAQkIIFNRACB3KlToXtENPtWP3uByrjilFPM3/H6BeKy7L+1hhH78aYLaFYR+u1rxy3Dkm+pqJQ5SoYjRxX57h9CtJzng1Au0WMbDgoFiD6PqC4rTl/QFWrbmn29SpTiXkDDytM2HC5tEUljp0qCo+z2cfisXB0N54mYMI5ck4AEJCCB3ZDAjtC4411IXrWYZs9pZ4giPY5zjwV8WeyCc9textAsfZzOFcIH5/vi7XVj25WABCQgga1NYHSGm5UEc5hEjWPEuVn7ar8kIAEJbBkC0znDXfnBmVfkfUky1WxWY2Urr6TwSogmAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpDApiFAarOpsC2ZYjCkkshQ88fK3kK2menL9Y+YcT2ZZzDSt9H2IlHgrkN6szYSX3Pd1aug68xrhyTj02fo4wtVG2SjQW2CFG3kO0VuaVGi777n2K93J7ltd7LkoZ41HPP6BOzIdEOmGRKBk4Jtnp2y1DhIGTcaih6kdzvZwLCfB/UOUr2dcbiAvyHPQztk4SH5Of0iF+plJ2zG/KlDEysJGHOfh4wXJXnykIWHUyRCR8uR3K/IgvEcZPXBVvk7VVU3EpCABHYMgc7i0uK3/zXcFukhcni+Psn/Vh5RxHHRBiSzyuOHuhctBQh0+1C14MuSTDEYyg7ILJG7FONavshJ6N0qFF2HzDFt9I3rcAZY15nXzqcrmTd1eZcPB/6eQy4NUkoocSCvRAq225XgL/lBcex3qnrTTd9z7Nd/JuFebbzsT0LuNhwDShxkmSEX6nVL5YN8pB/uSsMWx4UcFWnvcJxPLbFhZLRuVTqT3AMWpH3j70KSbzQkzzBIWPE35KV+0sHhBPnb3b6cImod5IvlOcib2n+boRsH7/IDhPug9Yg9ttjgYDvZOPch7d5oOOVW7aCc+7wtyRcqUxAp6UjTh6LJsr/T2K77EpCABHYoAV5WR919anyZT9UrPpjkl5PokC/Kjo5wXmRZaUX4zgxDAm9slihw1yGVWhsRG+10FNZ1FrXT1+L8iKxG+1A5krGstQ3HsnG/7zn2i4jrUUMlvuRhguHckYt6aB2zwan/vPQhh+LD7b4uCYkD4EZENSb37n70s3Pxm8vZdkP8DaeSWjie73aFSlEH0+sNZeNu51+lD7MEjKk76//K25O8b2xViMeFAAAgAElEQVSo9nl2It+b1t+SH02jzfo7jefdl4AEJLBDCHRkOO9mKDrwZT8aX3pIIfElx1Bjf+GtogvIcCNR23UqGuKLeTQiSqI2bFHflrVTTRxmgxoHRmTVRg5Rohii2fXIOXU7vUUjkWFSEogzvNyGY2+B4S6bbm9ZkR1R88dKZHlah+FHkoOT5Jvh4jEJOXWnz0A7d65ovAWSqYcoMUO5qJQg2fWwJN8cbsY9zlRDyqOAcVdhmJXIr+28FQWOx1xHH8f8rETamgQkIIFNR2CRw2H4kPmmWWK1PAjnMKImhsiWpRjD4RDtzBMFpq0fD8Nx45foIXc65N9V2hnrs8+zHCPJu+ZEwMyHboT1lz1RcusbdrtEQYsMhQuiOIYcSSnXgsTjNQeU8+I+/BhBf5KE4KOjG+vjmBnSRL5qNBzZp2q4lGFTcqWOUlY41VHAmHm/0fg/MTpPfgS0MQTLUO2XSkiZHx8nTPLZruBWAhKQwGYjsMgZErXxhTddbHGp+vLt4TfmtRDPZWHKIkMiii/meaLAXPvcIeIgmprKH1FnlXam/eBZiICIqBheHCNSHOV4PL12LccsmsGIuKZDltxnkTG0yiITFpjcN8n9a0h5vAb5Jxw6xvwnHxYHzZqLpA6LmFjIMp3jY8gYkWKM/wMM+44LiThHZMecKwLGaEAyhNvGHDJOtI25y54zvHDto1XJfbCx7SpyIwEJSGDzEFjkDOnlc2qFIlsWhBAFsjKRhTJ8wbJIg3ks5ht7yK4XXxAtjGrurMxkEcs00lwrjfW2w8IWIik+rT+II7nZCioSew3OgC/9fy8O9B0HSxTF4hUWjLBQ5ZHF5wM1TwcneLESd5axMOnBtSjmKRVJ9QpdHF4b92XhEYxZQENEiGZjGxEefyOiSuZacVL8WJna6ZOwEIg5zhvVjx4i0+MMFVvAmMU9OGGGtqcR5lD90F1WvNIvFu/wzGg8shhIk4AEJLDpCbDyEicxNZwlkRhfrkRPfFiZyJcmw5gc84VHJDR+uj4RRS/+mCcKzD27zpWGDhBN0P5tqqzrLGqnL2dIclqPc6waZQFMPwuvPry8L5qx7Xt2/UVbVt1iOCpY4hC6/g9qEUlVOczmNLUgiYi1jSFdhhd5Dha1TPvxh1rIcrW+oI55NoZ8uS/OjTnYMSLF+XWf2DL8yRxwD5H2AppFAsaz/q8w7DouoGFuk6Fe7kFf+T/Dfr9u092e93fq824lIAEJbCoCfDmzurBfa6Bz7Qx5dWBqzBvx5Ycz3IyGU2CZ/7LIeNW+48jaGfY1tE0E1q+GdPn22vYqTyJXHOxGPdt6+8v/GUYHHCJdL0Gvk4AEdhiBVb8wiTa+POkVQ2asIJ0urqAakSHntnVIdHLLDTucvi6yrQ1/pyLBsR0YsOBlRxtze/RnZxv/Z1hEo0lAAhKQgAR2GAEWvTDPqElAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhgZxDg3T8yjLDiFOO9RJbXaxKQgAQkIIEtRYCk3mQmIRUZ7++1ZM+WguDDSkACEpDArkdgfCF7W3vP+22XqXfrSO594LY26PUSkIAEJCCBHUWgBWOnW17iHsumOUq7fy2AO090t+utskXqhwwnSETxIecmChlti0Rju850+4KJ5BLnUYYg/VnbKu2ilEFqNLKmkJeVl+xJkq1JQAISkMAuToCX7smliZEtZZ/KO4rgLNJGpNRaJgjbAridnYbMNFPx3rrF0g35MlG/QOCWoVZyeaKVR4ozjheJxtLXWTbNnEMdBGpHpYdl7aLDR9JpuJA7lBR05PwkKTVJyjUJSEACEthNCBCBkUKNRNCj7VHl8wRhO29mC8/OEu8d21u0Px22vWc5LSSARsOJLxKNHeuipjFVkCCh9rxcrLPaxREia9TKDLSPhBV6iJoEJCABCeziBI64hv4j6cPQKTp4r0iy54xrW3SX5Nqka8O5rsXaGSMbtF+Sx5YY8C+qEURkGTol+TPCwu3QWkdw1r1IiYbqROfIxOGi8zfasna5/r2DcgXXkpicIVNNAhKQgAR2cQJrcYYoEzB8yVwZmoY4rNEQ3UUBYpF471h/3j45LQ8qkd+fJrlGEvrZorE4tWuWcvw0ip3VJtJTJK6mTZQgmIvsV0Cov6xdnCcR4bxh2Fn3tEwCEpCABHZRAmsZJn1ARX04ph4mJTk0UVhr4k31+xhWZLHNqHG4DBUaiUSLzM0hV8T+uKAGp0bZMnUMVCqIVhGkvWKp0HdUuUq7RMTIME2HcTvCXM+zLXt2z0tAAhKQwA4isJbIsAVhEY8dBWG7qzi6myxQqrhxRWd37AtmbFG6uHUJ5aKxd8uqQ4Q4isayoOWGpZM3o5nDFaFS8bxa/PLO0vzrSqu0y7uTOFSkmhA3ZjiYKPjm1cgqz9b3cysBCUhAApuYAC/JE2Whlj7aMkHYjgynYrrTyBC1dFaEogw/z3g/kbk4+sHn5yXI2/VXFY3t+vO2vL7B8GnbsnaJCB9Yjr779o1yirSxyrP1vdxKQAISkMAWJYAz+dHEAc1DcfQkp6tXPXhNY2rbSzR2lXaJpE9bUWL3ay3P1te4lYAEJCCBLUjgHHOizt0Bxe78bLvD38dnkIAEJLCUQC8AWVpxGyvwruK3krxxG9vZjJfvzs+2GXnbJwlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQggf/f3nlA23ZVZfhXxEIvCojSixg60quE3gad0EOV3lsowhiCIL1JkE7ASEeESC8hNKVLFZAOQui9g47vMWdcbvYp976bl3vv++YY5+229tprf/eNM89cZf4SkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIYK8I/NZw96mSXHY47t2fJ3l5H7iVgAQkIAEJ7GYC10vyPzOf7+3ml/bdJCABCUhAAr89IPiT2j9jEiJGPk8arrsrAQlIQAIS2JUERmd42iR0iX5xxZsSQX4wyY+T/GeSe5Tj5LY/TfLvSe6T5E1Jvp/kk0luPNR5yyRvHo7ZvVPd90eT89PDv6xyPKM/jxoKPaieRzT73SRHJbnMcH1ul/a8dXLh6lX/iYfzdCG/M8kPknwpyZOTnHC4Pt1tFhcbLpwjyb8ludFwjnd+TpJPJ/lmkrclOaiuPy3JI4ey10ryoiSH1rlLJXlfkq8n+VG9O+zbug2X7BNJXpfkdsPxY5M8ZTh2VwISkMB+R2DqDD+X5FdLKFwjyUuS/DTJvZN8Jglfpv0FfIIkF07yt0k+n+SJSU6S5PAk5656cboXGp5x3iSPq/t+bzg/t3vOKvfKJC9OcuokZx8KnizJEUnumuReSU6U5FVJOL/Ipu2h3B/Wc45fN126nPu3k9y+3gcnOjqqaf3N4qR1gbrgcJEkf1znfj/Ju5LcMMlbkjwwyXeS3LquHzC8Hw4N9tSHU8Zgy4+NhyS5TZ3nxwH1Yd2G8f3/Isnp6zob+PEcTQISkIAEKlp7zYQEzmwcM+SL+yuTMnyJ4yToVuWLlXHHMfI5c53DaWJ84RMxYjiDD9czuI9IZpk9Isk3hgJEfq8Yjnv3d5LQ7XtwPZsIapHRHqKq0W5R952iTh5Z7RzLPKveezw37jeLK9fJh1cEx3ves84REXN8zfHGwVkRJf5zkt9N8u76HG9Stg9PmYTIEz7dvd1tINJt4zo/Vtr4scDfUJOABCSw3xLAaWB82V4wydPreNGGyIwvz9HemITuyx5z5Fo7O/aJHnGgjEVODedGFEaUSZfgKjtTko8uKUTE+ZgkdE12VEdxIqRl9gcVUXaZqVMmesVw3G3MviXiIjobfzD09XFLVHffJNdP8tJygFw/X5KfJHnDWDjJF4ZjyuD0z1KzfX85XCNKJKq+ziT6XfW+QxXuSkACEpBAO0MiJ8bHnrcECZEfTnN0dBT/Yd3DtTnjPqKZX0wuXr66M4lacEarjC94oqznLiiIUyWS+kg5BxwXkd37F5QfT+Ng/ms4QcTaRvtp32uTHNYnhy1jp8sMZ/nUYkuUNxrPwRnS7bzIuEb0yPuP3Z2Uf2GSiyZhrJTolfHe7kJdVJ/nJSABCUhgQqCdIeNNdMN9aHJ9POQLGYdxufFkkgNr4g3RDF2iUztPEqKojw8XGMvDqREN0jVLZLPKiKqIhOienLNLJGHMkSgTx4Atm+BSRfZsfpbk7sMJukn7PXnvTyRhogtdshy34SjH4z4/bh+dBGd7t/Fk7TMB6aYVyb59uM6Ph44A4UZ7mOTDWCk/XHD0jPcSkTP5ZqsnwDCmSf1fHtrkrgQkIIFdSwBnyMxCHA1f9DebvOmfVzTIDFK69/6hZlGy5UuYqO4KSZ4xifyuXRNBuJ/ZpszAnHbBElHiuNYxJt/csWZcEgF2cgAiJb60/6xmfzIb9g7lSE6X5JB1Kl+jDF2ROG8+f1/lL15O6vwr7qfLlQk404ia255fbXxmksdXVHe1JExy4W/SxszYqyR5R0WoOH4mOzGGe6UkTGwigsSx0pXNjNXR6Grt6JMfDHS58nfDcPJjdAtTIky6o7t7uIq6kYAEJLB7CRDZ0IVJd93chwjl6Hp9nCeRDuW5jw9ddb0EoSdsEFH09c8OzotqHlCR5DijlCUDlB/HHUfidC9ynQhu+uE8zgSju5DZmJxjUgxtY/+KdX1uQ3umE2huXvedfLjhzjU5hfr4wApntsiaBRNnRoMnPxDaiKyJPLteHB9twhgrHLP/nC3J16o8TotlI0SXfS9R9lcHHt2Gvr5oOy516b9Fz2itpriRgAQksLsJ8AU514XXb83ygXaGfY4xNKbj97KBPt9fvkSMfFmzbGErDGdIZDpnzIRsZ8h12nauDXSRztW57BxdiCxN6C7mZWU3co3ZoHQzjxN/1r2fv8Vp1i28ohyRLzNOx3HTFbd4WQISkMDOJrDZL3S61T624tWJ0PhshbFmscfQpvUxW3Uc26JtTKI5tmy6tGSrnsOCez6bsVV/i43UycQmur2JfDUJSEAC+w0BxptYsrDIWLvW40uLyvT5M1R2mjHjSV9zu/0J8OOI5S5bFdFv/ze2hRKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAiwa39fGGjrGKVmfR6JtFvKzPk6TgAQkIAEJHCcERtWKfdEAknW/J8ltK7E3Mkwmid4X5H2GBCQgAQlsCwJM2WdNIwmrFykvbIuG2ggJSEACEtj/CLRI7nTb+T3PmuTVJVdEdhOSebe00UZokb6NFF9knkFrkFygpGsbDSdJ9hWyqrDOjfJjFyp1sK6Q9G7/XRlgWhC4hWyn78ExWVXa7jcIA3dZMtW0LRPMZYlJ3zPd/vUgbjwuLSH92bQNywSSux1uJSABCUhgHxFgXRmODiP7CWnIWHDNInbSnqG4QD5MIjpyZ+IESdPF2kNEajm/ruEEuY98mjhVUq+R1o0k1IjeYuQAvVXlPaXcDcrhkSuTRNXITJECDSfJeOPDKmMLYraoOiAsTF29CB0lDYRvKdtGHlMSeONYMVTlSSbe1oK5JAQnaQCp3BDMpQ0kMm9ejHvCDM1HjGvdBrLvtMGYdnUbuA+RXhKjk5uVXKR0H5N5hudoEpCABCRwHBJAAQHndoGhDeTQ5NwojkvCbM4ty/c5VHHM7reSvL4ULDhJyjScFueJnkhzhnPEebXhSMjK0lqH0wk/JKRGWgkbU8HVqT1Oj7aSjLyNKPBFfVDOv53ncHrP7pxgbpdBKWKUfeL8Om1YJZDc9buVgAQkIIF9RGDVBBocFuoSowoCYr4Y6ggbMRwdTodE0xgp0+hyJRk2XbE8i27SW5ZEETJFH6goroWBcWwkzEZgGGkjzhMdbsRQvaCbdZG1TNS3K0cnz8EpEvWtaw8useAjkrxschPcxsTYXIYp0eSiROWTKjyUgAQkIIGtJEDktcyI2Bi7w5G1tRTRIjHfLjfd0s04TfPVkRX6hu1sDk3yqcnN7UA5Tdcl2ol04161umtHLcDJrb9xSJLt9/7G2f87QeS4t4K5JDb/dFU5Jt4mst2MQPL/tc49CUhAAhLYcgKrnCFO6SZJ0MMjSsOYFYr1lz37RDU4NNQOFiV4/mTp+uFgW1sP+aJf1YSZTuqNk5sqwo/do/+YhA+GgjyTcRhzW8eI8MifihbgnBEpb4VgLt26RIUY45N0LWNEtqsEkqvonm5j2jMmIe9rbiUgAQlIYAsJrOomRcwW54bTIQpjZiddgER5/zq04wUVreFoFtkTKjJ8ck2kYdYojhbRXzT80PRjcgrdnnepblhmbz6pJtYgC8V1JpzQrYqWH455jBoXPZvzjOcxCYiu2NctKIhjHgVzGRelK3ejXcILqt9zGmFk2s+WSUgPnRFI5scFjHuyzrL6vCYBCUhAAltIAOdC5DJVbscJ4XC4xodlD2MZuv0Yg+uJLMuaRBRHVEg9OB6cLZFTG5Eb51Cs7+exhOLgUl1nHLHPs+WYqBXrySs47TbqptxfJXlMjX/etS/WFmfM7NS2VYK5XQ6n3t28fW5VGyhHNL5MIJkyCuw2UbcSkIAEthEBIkhU1hlvm1o70dEJTcuMx4jGsr6QJQyLDIfBsoVejjCWI2pieQSzT49N20rB3Ll2LhJIpqwCu3PEPCcBCUhgGxOgm4/xwHFcbxs3d0c0jegbXUFNAhKQgAT2AYGtSIt2uiQvneky3AfN35WPICom6qUbtmfu7soX9aUkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQksEkCqFO8PwmzPTHW6z2o9t1IQAISkIAE9hsCLIxH9YHUbSQFYHmHJgEJSEACEtgUgZ26HIKUbmSfYS0iSbsXpVfbFBRvkoAEJCCB/ZMAuT5Js9aGGj2ae21XKYFaFB3aLpvknZV95ku1FGDMJtPlxi3OF33EURgXRYxxiccy4dsW8L3YUCkaidRxo+HcOs/ZTPuHR7grAQlIQAK7jcB/JDlseClykY7KEYj+ktYM+SPs0pVOjfyk5Ct9ZDlFMqcsM1TpqQc9QVKzkZCb41Z2QPiWY5zlnSo3J2nbcM5Ypzu7ch1z3/vqnnvWOTarnrPZ9g+PcFcCEpCABHYbgY06wyMrL+jIAWV4NACXGcLBODuiMoyE3KMzXCV8O3WGD0/y9RlnuOo5m21/NduNBCQgAQnsJgKrJJwWvet56wKJsttOVVJO5Bz9Xp+cbFukd0yMPRZBHYIxwNEQvkVWaSp8e8mKGK9fGXBwqm2rnrPZ9nf9biUgAQlIYBcR2IwzZDyOJNOoVIxdq43lx70zs71uElQo5mSXqHdd4VscLl25yCtNtQ957KrnbLb9M6/kKQlIQAIS2OkENuMMicDQHmRc7hXVRdkccGhjhNbn2Z48yXVKvmg83/vct0r4ltmjGBJIv0xytzoeN+s8Z53245iJdn+4Rvfv+Hz3JSABCUhghxEYxX1PWyKzCOqSfPsEw/G56r3orsQel+TipT14oSR8cEwshp8zpJgOSYJ8E4oMjBnyQYoJo8sTW0f4lnLMKr3ZTCLrdZ+zTvuZGITALhN5NAlIQAIS2A8IfLAiOqKzVZ/Gceck3xjKs/j9+X1xsr1xlftZkunnF6V0zy1EqsuEb3sCDRNnRiNKvEeSdZ/Dvava/0+1oJ8IWJOABCQgAQnsIXCTcmhTHMgNIfq7rMu1nRTdqFO74+AM+9oy4dsuM7fd6HOoY679tPOrSZ4z9xDPSUACEpDA7iKwzIFN35RlE3OzQL8yLThzvOhein4ryccn9zAJ52OTc+scbvQ51DnX/nMnocv1Ses81DISkIAEJCCB3Ujg/EnusxtfzHeSgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQwITA3OzOSZEdd8hC+YOSXKTWS56y1jSSw1STgAQkIAEJ/AaBjcwm/Y2bt+EJ1CxYH0j2GNQsWODPWshlKeK24WvYJAlIQAISkMDmCCD4y9rA1w9SU5urybskIAEJSGC/JIC47wOHN0ds98VJnjmcm+4enITMNazt4/PWUpfocg9K8slSsPhukqOSXKYvzmzRRBxFf8d9Ur9hywR5ESAmew7p5G5d78O5zRiL7T9TGo0kFiezTmeiIZp+U6Vq+1GSoytheF9f9DwYI1HVmpCUa9Fksue0nSbJC2r9I+ofb0hyQF9MMhVi5hLp5VZpSQ5VuCsBCUhAAiOB7iZlkTlp0toekARpJBTkF9lfJPlAkidW2jK+0BH7ZYyO1GwnS3JEkg9VdhoyzSDPRLaa78xU+t4kOBcMMV8cLVEehsoFgrw4odckuX0S2kzeUMY9Sa124SpL8vAfJDlpEqLFl9a71OW1NhcsB0iSARbfP6wEiG9Yd/PMQ5N8vsYlcfwnLLWMRQ+gvedJgggxfLGHVLtxkhi5W9+Z5OeVlu6n9W6vTnKO4ko9pJ8bjRyvvKsmAQlIQAJ7QQBx32fX/STd5ssYh9Vf0nNVTyffoFzPfaeYFMbhokVIJEnkdqnJ9blDnN8jJhdWCfI+rdrcTpF2PL2eedVJXasOp+/GjwIkq6ZGMnOUNBinpIt2mcGYKJIoGWUNolwUMb6f5Al1Iz8YfjWJBBkHhdvlq8xUiJnT/AhB91GTgAQkIIFNEOjIsG/ly51uuJdUxNUiuX193PIFjaI80Q1f7heriI70ahhO9TF1/vh1jg3P2IytEuTFEeNc3l2V0w66Xm9bM0uJrtY13o1o80pJzlrvd73hZq6h0sG1NpzaKqP78xpJ7lqqHzjwaw03na/2XzScYzIQdobasrlcRd19CtZE4JoEJCABCWyCwNQZMvaEsyJCQTx3lTFLE5kjHA+O4drVbUpU9rYkHykNww9XxLhI4mnVc4jUVgnyfqm6NBnv7G7EL1T3L12YGzUi476fyJKlGm9PcqskT06CI7t5kk+X47z7Gg9AoQMHTc5THO4tJs4Q9sx+ffBMXXRJt+F40X5sa4mtPnYrAQlIQAKbIEDXG84EJ3Jg3U8Us6ybdPoYuv34gr9EkmvWfusfUpZJIFwn2lplc92ktPEdFbGO93eXJsLB1N/tp0y3CQfWxlgmeoiMz61r/DBgIg1G5Ez7RiM6ZrLLMqP9RMpEeuwjVYUxUae7SRl7JMIdo8AqtmdslH3uPaxP1naumxQ1DrqnNQlIQAISWEFgFPfli5PJMG9ecU9fZnIJXZBMCjlnzeDkGovbmQnKl/odaowQaaUX9o2b3K4S5H1lORaiLroNr1vvQ3Q3Phsnz7k5h0PTrp6ELtWrVbTLDFjG69oBEh0yc/Qu5fjvn4Tx0nWNiUp0+c4lAmfclq5eJh7xfLjeoP4m4w+LVc/C4ROxb6RreFWdXpeABCSw6wkwc5OuzHFGIpNCmNm4yJgZyhc70Rifb1Z3YZcnyqGrkWvMEsUhsX/FLrBki+OZCvhSfJUgL12ZnxvaxDvhUNqIyphpOjcZpsvgqLiv34stxz2ed6Ka0UoUzbXPlrNiYswyg3FHg2M5ulkfP5zgHUgYMD7/PUnOVmWo57lDeXZxnuMEGsYhuZ8lJpoEJCABCRzLBOhqPFPNqBwnyfRjGedjPGszY3Zdx9x2TpC3y9FtepZawtHnekuUh5NYZ3Yp0RVLFnjWnLEe8Owz3bZzZTdz7sT1fJzvRo01h4w9bqQreKPPsLwEJCABCexQAg+tRAA9zrhDX2Nls0lDN12asvImC0hAAhLYXwkw83J/stPVIvxxJuZue39mCBPNMuN1neUeu+39fR8JSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQwAYJsLCcFGxfqewsH09yv2ExOZJLZEQhzRqZZBDsnUslNj6W3J+kZLvkcJLsNpxrlYZ16iXtGUK7ZGkhww3Jvw8a6nRXAhKQgAQksNcEWmuQTCWkP/typUv7u1JFeFmSk5QDfFalVyOd2qMq9+WY83NsDOoL6AqSxaWNZ3EOsVxsVb20iUTh5Ew9PAniv+TrJMXYKHFU1bmRgAQkIAEJbB0BlOgX5bVExR7FdVJ9kRB7kZGmjDpIet1GSjbO3a5PDNu5elGxpzwKGKPRPk0CEpCABCSwZQRGPUPUHBDpvWCSo0rglwedNAmKEUgkjZHeOiK96PLdvlo7PmudekmM/ZMkb5i8LYoTmgQkIAEJSGDLCIwOii5SVCYQ5mUckWTXCMrSFXrRJKhQHFndo8vULMbGHV3jfZybJvJeVS/dpDjDn44Vui8BCUhAAhLYFwTQOERCCcFZ9lGzP3TyYBTsnzk5Nx6u6iZdp94HVjfpOAmHZ4z5VBlPZJKNJgEJSEACEtg0AZzS05I8soRqz5zkNkkYw2P26K9qEgvq9NeoyTXPm2gEbubh69T7/JrditNlnPHcSQ4ZhHqJar+UBFFfTQISkIAEJLBXBBDMxfExWYXPL8rhtAYhGoBIAvX11yT56pqR4agb2BNo/qpau069Byb5xPBsBHQfUPfjDGnTul22ewXJmyUgAQlIYPcTIEJE9ofuTURl5+yAJAjabrWtUy+RKlHrdNxxq9tifRKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAp+9AfQAABX5SURBVBKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJLCLCPxWkoNWvM9/J3nbijJe3h4EDk/y7iRPTHLdJHdJctkk/7M9mmcrJCABCWxfAnxRLvscsX2bbssmBO6Z5GtJnpDkM0n+fnLdQwlIQAISWEDgd5P05z7lGE8znPudBfd5ensSOF+SeyW5RBIif00CEpCABDZI4B7lDE8xc9/1knwwyY+T/GcSyo5ftv+Y5N8nnwckwZm+KckXk/woydFJnpfkj4ZnjPe+K8lrktxguH6pJO9L8vWq45NJcNwbtZNX+65UNx4/yYOSvCEJ74dxTP3fS/LdJEcluUxde+Tk/cb3vXiVWcWpiv2/DRzfMan735Icbyi1ql4YPnAoz70vTvLM4Ry7D508h3e4YpVZ9rf67Zn7+v2PnDzDQwlIQAI7isC6Ud81krykxqPuneRqSR6bBGfyqHrjc9f25QOBD9c+X/aHJvl8ktOVwzlhjWtRhHt/kOS5SX6vHOGL6nmfS3KSclDPSvKd+vLmuTjYFw7PW7VL3RdOcsoq+HdJ7pzk6Uk+XedOloSu4Q+VI79jklclOX2S95Yzpuh968fB6+s+uifX4VTF/9/mD5PgTHFejPldMsm1kuCAfrlmvTD82VArP0SunwSnOho/LE6a5BnF9cFJeH7bor8VzvjVVejMSW5edXx58tyux60EJCCBHUtgUWRItPaVyVu9Jcm3h+jwP5IcNikzPTxBEr5I/ynJV4eL3Pvs4fgmFaHigKaGIztHkm8kedL04opjun8ZH71xkgOS/DzJ/Rfcww+FP0lycN2DExkN5/eI8USSdThNbtlzeIF6BpNdMCa+0E5+bGDr1DsyvFC9Gz8cuHc0nD4/TLBTDzzq1DGbRX8rCvxl3Ue7NQlIQAI7ngCRxzp2ziRvnhR8YxKiKBzGKiP6+lSSH1YEdqMkfNmOdrkkL6uo7KlJHpfkC1WASIaoEOeLE/x4RXfTOsb6lu3ftrpu35nkMZOCOJK3VgT4pYpWKbLOszbL6YzVho9O2tKHG6mXdtJlSiRPd/No7eAXPYey6/ytxjrdl4AEJLDjCazjDOk2Y4LN9ydvi2PDuLbMbpXkyeV86AokGmHcamrfTPL+6ibESd1pGKujK/Q61b16rurmW/aFPq17esx44O+XMx+dHN2FLCOhC5fn4aTWjX72hhPLIFjCQrQ5tY3Wy48I3onu3aldvbqhPzC9UMfr/q0W3O5pCUhAAjuTwDpjhnTX/VcSIrfRDqyuuI7exmvjPuWY+HL74STjYFNjcs7fDieJABnzwjnRLfecJE8Zrk93ccqnquiTCHKZMR5JRMh4378kYULNT2sGJuOKjIv2pBAc4zq2WU5M6sHxPnrBQzZSLxNh/jjJFWpsdVrlbSqq5sfGnK37t5q713MSkIAEdiyBdSJDXu4fkpy1thepyI4vXCZh/GLF27+9Zo4yDsZ0f8bomPo/NcYCWRZA9PiQ6gZlVuevatwLh8UEFb7wmY1K1+FoN60JNUSU6xhOlu5aJqswhgkLZkcyjniHJIwRMra4kQk6G+VElHxIRanM0GXMkM+f1QvQNmzdeumyZsH9tEub6BJ2Vy6W/ZweByXaximv+7eqZrmRgAQksDsJ9AQavhhHI4IkcsHxEanwwUmceChEZMds0KmdqMauiAa577P1Zc2yhTbu7Xp5BmN1zPTspQUsbcBZdBnGwpiAMy4bwKH9ZLJko+vvbU+guWGfSML4IfX2AnWWVjDxhHMsBeE92e/lB30rXZoP74ParsNpvAVnS93MAp1+4NCM1qkXhszeJbJtgwlRIBNxeA5/g7nncI0fG+v8raibvwf3nL8f5FYCEpDA/kTgD2oWJhNaNmo4orMPs083ej/lmQFKPVMj8sE50pW6FcZ7Ei2t20U6fea6nNoZ0v6pMebXzrCvrVtvl+9tO8Nx7WZfY5y0nWGf24q/VdflVgISkIAE9hGB8+zQSOUqST6y4AcC0et0jeBmcRJh85xONjDWw4xgrnXSgPGa+xKQgAQksIMI0F23mYw0O+gVbaoEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQALHDoEWaJ1uOzcnC7BfUBJOJLhGCJfF7xhpw0j9hbwTeoSoSdxvwbq5uiW3rLRn5B1tI/MJ6dHQEWxbR6yWMujxjUai6s4mc7fKwIIe4mhIP5FZZpVYL22dpjYj3RusRnHisW73JSABCUhghxEgzdcywVaUHUjnRb5O0rGRzBqJH+5BU5BcmJQhLRkir6QsI40aib2RY5qz05bA7sOqDLlHb1c5QlFuaFtHrJYy06TfOOhOSYZK/RNKkxDlDAxxYbK7oAr/mRViveTwRNKp7bwlLUVS8H5GX3MrAQlIQAK7gMCcYCtOA2fVkSCvSbJn0nddfuadEePl2q1nrvUpnBDyT0SSZFnBseBISafGtm0dsdo5QeF/TYLWYts7knysD5LghH88qN33pTmxXtra0lU4fXJ/Eh3zjn/aN7qVgAQkIIGdTYDIcJmhIoEhedTW+oVn6BPVjUpy7wsmIRpDWHaZIc9EGZwNXZhEnP9cznF63yhWSw7PFsLtckhLjd2rRHIf6osl+3R4qUHgGEnMTQJr9BM3Yqjak8cTeaenbeRGy0pAAhKQwPYmsMoZ4ohwXNNxOd5qFIglokPp4RQ1jniWyfU5Co8tAV8kh+6e5MxzhapbssVqnzpThsiNbtk2EmyP9tKqg7E+tP7QPOwu07Hcsn2i4LsmQRyXZNmaBCQgAQnsIgKrnCGySQeVAv3nJ+89Ki0QLWFoAtLdefAazpBJN0x0YZwRtYmHVh3jhmvLxGop++5ypn3f2SbjeUgWIfXExB4cJRN1kDta15jcgzQV0SDSUQjxTo1k15TjhwMyUpoEJCABCewgAqvEfZ9d43t0Q16tBHWRAWKGJWOMOAhmZCLaS2SHkjoivSjbr2Mk12ZSCg5rzhaJ1c6VXXYOcVycN5NrNhoVUi9jnO3w557DbNsvJBm7jufKeU4CEpCABLYhgTEyZFII1lv2md2J7M+hk3G595YALxNKUKW/769v3TOzk7FAZnAusrH+sQwTdUajHNJC9x9Ocm68f3pM0fF634pYMMshcFaMTS6y6b0cI7J702HWabezyzKGimL865N8YlHFnpeABCQggd1BAFV7Iiu6A0cjuqQrE+FeymxHYzkH0ScTdrbaWvX9qltdsfVJQAISkIAEtpIAM0EZyzs2Fsoz1vnJFYkGtvJdrEsCEpCABLaYwKoxwy1+3HFSHWOFF6mxwnXHMjfS0E/VTNPuNt3IvZaVgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQwHFNYFw4v6/aQgYYFvIzjkfSbNYlkhD72BjP2+g7Ha8W1TNDlNmxpF9DBQN1DE0CEpCABHYpgXGd4b54RZJ8kxeUtXnvS0KGG7K2kDj7uDYc3+uSXKBym7KGkkTgzBTVJCABCUhAAltCAMkjUrWxOB3Hs93s6Um+XcnGt1vbbI8EJCABCewDAlORXDLKjMoTV6kMLicd2kLXJlqHSDGR4YU0Zyccrk93qYPlB1coiScWwHMOY4nHKC7MusBlxtq+sTz75DHFiHbflOSLlTXm6CTPW7HGkHtINI4u47WTPCjZI0I8FQVGlWP6XI7PVM8mEw0RL12+P6qokpRzbcg+zd1/4SpwvcqbSqRM1HyPmfWLe/vu/K35W+H8SbBOZE6GoVYjoSnLBJ25Pv3/wrlRVLlex40EJCCBnUGgu0mnIrl8ubd8E2/CYnW+sI9fr3Xpcjgkrr59Eu5HFYIxSMR/56y/8F9RDhTHSrSIqgT5TltkmPymjNctM5wO9z+jJKBQ1RijTdrBFzzJxRmXxLnhqK+7oFKSe1MfybxZnN96hziei5az59bmcEilaSMjD5JQ/SMA50m36rPKueKgH1WO+YVJUN+AA/s4uzYc0jXqBwiJx8mDSi5YlD1gTh1te/vu/K3OUwnLYcRz7zCok6wSdIbP9P8LbRtFlbutbiUgAQnsKAJTkVykklhM3nbziura4RxZQrd9nS0OgG7GRUZSb6KvdorIPRGdEC2OqczQHHzZokrq/KfL2XF46qrjxjP34HxIIM44JV20iwyJJtqBM+QHAhNpiNI4h2JFG4oVnZuUczg7ypyzCwxbJgado5zMk+o8Tp7ySEFN7V1JUPIY7S3FdJzotLfvzt96mp+VXLMkGsfWEXSe/n/hvqmo8q9r818JSEACO4BAR4YbbSpKExiTTNqYJYqUEdERavBT+3mpPxD5YN8qxQsiK2aWdmTINZwTX7g4HqImpJ7+5de37XFWqFl8tI7nNkSnd0ty1uFiK9YPp47ZpW3Y2yviY5+IFc3Gdt6cIzKkW3iREV3SXYjThEUbTnmV4VBfNSn0xlIH4X3piubvtRXvPv378APkLhWFdo/AKkHnVaLKk1fxUAISkMD2JbAZZ0iUgsDta5McNvNqi2aG8mVOFEfU9cu6j2iEBNrdzdjVIdaLA6TL7voVKfYsT6IquldHceG+j+2takyMSJSIlkgK54iA8CKjbRgJx0cjOqabtO30K5aA0P1JebpliZ4Zt2RcdZXBlDG7qcNGOgrr8bxj492pv/8m/PjAcfMDZJWg8ypR5V+33H8lIAEJ7AACm3GGdPMhVUSUxPgfx218qY/HfZ4tY2l86bKGDz1E7JL1Rf+xOu7N50rwl+M3VJdtO0PGFD++xMkcWA6Lscy2dr59PN3iDJnwQrRDRIgxqYdJQkyIaaMNtG3OKI/GI0LFT5krsOQczPgBwPNH412IWrsL89h4d55Hdy9/HzitK+i8SlSZevlxARcm6mgSkIAEti0BvqjakDlipicfJp0QIfQxCvEYX/YYXYEXr/G0CyXhQ7fk++v63OaVST6ThPEzyjOZ5Yn1RU9ENRpdjHTXMVmEKAtn8aGa7MFaRcbXcFR8KIPRxpNXVyeOmm4/RIfRQ7xXlVm0+WkSxklvWdqFzBplxiT1PLom19Cdy7PH7tyxPqIq2oX+I5NScDDMYp0bTxzv630EiOnWZUu3MZN34M8kIZwUdW7Vu5+/xi2pj/FDJhDxN8VWCTpXsZUb/oZExot4razAAhKQgAT2NYEPlsPB6az6dNvoeqQ7rcszy/D5fXHBli95Iqu+hzHHqbNg3K6v46SIAm9W41mcxzHQtTp+EODlGo4IvUVmuVKOc5+tSPS7C9rUp/nyxmH3s+kGxDlitJv6GNOj67ZtOoGGqJfIquugHUzceWbd0BNoxglDXRdROo6334U6+JGARiQzSjneindnLJa/G93Z1ElXLF2i4yQd3peIuN+D7XvKadJe/r+ME4s4d0QSxjjbrlX337pPuJWABCSwGwjcpL7cpu9CVxhjaet2ufKle5a6Z1rXsuN2CCzDmBqzXPnCxhm2sVYO5zN+yfe1ZVvq+vOZ99lIPQfUWr1lz1l0jfFY7mcyTttWvnvPBGXc9Qwz79nPZLtI0Hkss2ifMV+c7vjjYVFZz0tAAhI4Tgms68BoJMsm5mZwTpcDrHohnBaTWjZqdEPy/LkIj2iKa+MEFCKyZcspFj2fL3A+U6Pd69p0DHTd+yhHxDa9/9h4d6Ju1mEuM3gyPrwZY0YwXbz0GGgSkIAEJCCBbUWAJROMRx6bxo8ssggxDq1JQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABLY5AVKOITg75sVkET3nSLnWtlExX+6jbnJ1sq7wm6Whd8OJwO0yIV9SopHirKWjqLOFhhG+nTNSmM0J6HLuryvLDGngRmOBOwm1SbmGkeT7kbXPhmwqLElA/0+TgAQkIIFdRoDcpGQiQaYI/b02sqBwjlyfWIv5svCeBNiHV6qy0WFU0WM2ZB7BkeH80OVD2R49Q1QlyFfJh3Voy4R8EZFFBeKex9SaPKTaRvaUOSMpdNdPYnDybvYx+U0/UkLEqM63HVzPoZ0YGWC6XSQTf0llhFlHgaKqcCMBCUhAAjuJAE6B7CqjOC6q5ZxDbR3bjJgvyvfUcc2qozdEnW2rhHxJHXZ0ZZ3BMROdkkuTzChP6EqWbFGPQA1iNJ5Pxpq/qZOkWSOfKOK0bW+rBNZIJ6HOwAfHqklAAhKQwC4kQGRI6jHEXomA2siFORpivjhNEmv3B209klsj5jtnqE6QigsJptFajqjPtZAv+oSUnTrPF1Qb75rkkOrC/HrfvIktzyfhNl2ivCfPx/k/eVIX7T+q8qginUSSbE0CEpCABHYhAdJm4bDo9rxDSQShBkEi7TYip82I+dJNSt3kwFxmy4R8uY8oju5YpJ+ING9RY3jL6lx1jYiRccBrV0SMlt/rJjfRbp6HlBVOX5OABCQggf2AAMK1905yu3IQYzcp3ZV0aU6VG6bHIybGCKljjDi5PnY3TrtJ0fNrh0dZnvuYEgBmH4kjDF3EzXaTcn93jSIPhbNF+3C07iZlYg1yRYx1Mn45Gg6SaFlVhpGK+xKQgAR2EYHpmCETTHBSh5Uwb4v50rW5yBibY2yP8TgcLM6Ebk4mo7ThDN80CPmikYdCA44Za2dYh8ds9tYZUhHdrrwTXcRIFY3WzpBzSFTxPCbmnHEohFYhbYWVJgEJSEACu5DAnAjtZsR8DywJIJwOH+SXHjDwWiTk20WIyjoa7HNsWarx+PHEgn3GAacTaLooTo42TccKuc5Y4cu7YM1I/Vq9CxEhE2t+kOS1Qxl3JSABCUhgPyKwUTFf0LBs48w1YWW7oLrjXkR2KNrjSOcU67fL+9kOCUhAAhKQwFICzKJl0sxmIzv0ALl/2Zjp0gZ4UQISkIAEtg8BnML+aIxJ/ijJYzf58p8axhw3WYW3SUACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCQgAQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEjiOCPwv+aEzL36xf58AAAAASUVORK5CYII=

Ще ти кажа нещо лично -
нещо, дето не разбирах,
там, където бях тогава,
и където днес не съм.

И наяве, и насън,
и на живо, и наум,
истинно, а не лъжливо,

не е златно,
нито сиво,
не е черно,
не е бяло,
не е огън нито лед…


***


Безграничното е в теб,
и в невидимото трепка,
и безкрая, в теб, без теб,
в мрака - черно, в лъч пък – светло.

В нощ безкрайна е – звезда,
в зимата е топлината,
във пустиня е вода,
и в поляни – широтата.

Безграничното е в теб,
в погледа и във душата,
там, в небето, в планината,
и в крилете на орлите..

И отвъд света ни зрим,
вън от всичко материално,
то е шум, безкрайно тих,
то е нещо необятно…